Teologiese studente in die N G Kerk sonder beroepe

Ek leees in die KERKBODE van hoevele teologiese studente wat nie beroepe in die NG Kerk kry nie.

Daarom waag ek toe om die volgende briefie hieroor daar te skryf:

Hierdie saak sny baie dieper as net bloot NG Kerk-afgestudeerde proponente wat nie meer beroepe in die NG Kerk kan kry nie. Omdat my hart uitgaan na elkeen wat hier “vasgevang sit”, wil ek waag om ‘n paar stellings te maak:

Ek is tans 33 voltyds in diens van Jesus in Sy Kerk, waarvan 14 jaar voltyds as leraar in die NG Kerk was. Die res van die tyd gebruik die Here my nie net in die NG Kerk nie, maar ook wyer in die res van Sy hele Liggaam.

Ek is oortuig God is besig om ons prentjie van die kerk, noem dit dan nou maar “ons ekklesiologie” as jy wil, heeltemal te verander. En die belangrikste deel hiervan is dat Hy ons weer leer: Sy Kerk is Een!

Verder leer Hy ons “kerk” werk nie soos ons op kweekskool geleer het nie. Daardie soort “kerk” werk nie eers goed binne die NG Kerk-strukture nie.

Gaan lees maar net wat het George Barna oor hierdie soort “kerk-wees” in sy navorsing van meer as 25 jaar beleef, in sy boek REVOLUTION.

Ons klas van 1978 van afgestudeerde studente van die Kweekskool van Stellenbosch het twee jaar gelede klasreunie gehou. En elkeen moes ‘n storie oor sy ervarings die laaste 30 of wat jare skryf. Gaan lees gerus die stories van hierdie studentemaats van my om iets te ontdek van die “groter prentjie” waarvan ek hier praat. Hier is die skakel daarna toe: http://klas78.nuwewyn.co.za/index.html

Advertisements