nuwewyn
Hier vertel ek jou van "nuwe wyn" wat die Here die afgelope tyd aan my bedien het.

Archive for May 2012

Teologiese studente in die N G Kerk sonder beroepe

May 19, 2012

Ek leees in die KERKBODE van hoevele teologiese studente wat nie beroepe in die NG Kerk kry nie. Daarom waag ek toe om die volgende briefie hieroor daar te skryf: Hierdie saak sny baie dieper as net bloot NG Kerk-afgestudeerde proponente wat nie meer beroepe in die NG Kerk kan kry nie. Omdat my hart […]