Trek ‘n streep in die sand

Daar is ’n plek en tyd in die lewe van ’n gelowige volgeling van Jesus waar jy moet kies om op te staan, ’n streep in die sand te trek en in die geloof te sê: Tot hiertoe en nie verder nie!

In Efesiërs 6 leer Paulus ons hiervan. In hierdie hoofstuk neem hy ons, onder die inspirasie van die Gees, weer terug na ons posisie van outoriteit in Christus Jesus.

Dit is daar waar ons weer besef dat Christus Jesus alreeds die volkome oorwinning behaal het vir en namens ons.

Dit is dan, vanuit hierdie geloofsposisie, waar jy kies om dit net weer te glo ook oor en van hierdie uitdagende situasie waarin jy jou tans bevind, wat jy in geloof jou posisie in Christus Jesus inneem.

Hoor hoe sê Paulus dit daar van Ef. 6:10 tot 18: “Soek julle krag in die Here en in sy groot mag.

Trek die volle wapenrusting aan wat God julle gee, sodat julle op julle pos kan bly ondanks die listige aanslae van die duiwel.

Ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke mag en gesag, teen elke gees wat heers oor hierdie sondige wêreld, teen elke bose gees in die lug.

Trek daarom die volle wapenrusting aan wat God julle gee, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil en, nadat julle die stryd tot die einde toe gevoer het, nog op julle pos kan bly staan.

Bly dan op julle pos, toegerus met die waarheid as gordel om julle heupe, die vryspraak deur God as borsharnas, en die bereidheid om die evangelie van vrede te verkondig as skoene aan die voete.

Daarby moet julle altyd geloof as skild in die hand hê, want daarmee sal julle al die brandpyle van die Bose kan afweer.

Sit verlossing as helm op en vat die swaard van die Gees, dit is die woord van God.

Doen dit alles biddend en smeek God by elke geleentheid deur die Gees.”

Vers 18 is die sleutel van hierdie gedeelte. Ek en jy het nodig om in geloof baie gereeld elke dag, by Jesus se voete gaan sit en Hom in die oë te kyk om weer ons vrede terug te kry wanneer ons beleef dat ons onder aanval is van die vyand.

Dit help ons om weer rustig te raak en te weet dat ons veilig is, selfs al bulder die kanonne van die vyand om ons of al klap die skote van sy skerpskutters hierrondom ons.

Daar aan Sy voete het ek nodig om myself te herinner aan die woorde van Klaagliedere 3:21-26: “Maar dit sal ek ter harte neem en om dié rede bly ek hoop: deur die liefde van die Here het ons nie vergaan nie; daar is geen einde aan sy ontferming nie, dit is elke môre nuut. U trou is groot.

Ek sê vir myself: Die Here is my lewe, daarom hoop ek op Hom.

Die Here is goed vir wie op Hom bly hoop, vir die mens wat na sy wil vra; dit is goed om geduldig te wag op die hulp van die Here …”

Die Here se genade en goed-wees is elke dag nuut, beskikbaar en genoeg in my en jou lewe. En ons het nodig om onsself te minste elke dag hieraan te herinner. Ons het selfs nodig om dit kliphard vir onsself in geloof te sê.

Om na Jesus te kyk en weer op Hom te fokus, in plaas van na my omstandighede te kyk, kan immers alles verander. Vir Hom in niks onmoontlik nie.

Advertisements

Laat staan sulke dinge, laat staan

Ons almal ken daardie baie bekende woorde van God daar in 2 Kron. 7:13 en 14 aan Salomo toe hy opdrag gekry het om die tempel te bou: “As Ek die hemel gesluit hou sodat daar geen reën is nie, of as Ek die sprinkaan beveel om die land kaal te vreet, of as Ek pes onder my volk stuur, en my volk oor wie my Naam uitgeroep is, toon berou en bid en vra na my wil en draai terug van hulle bose weë af, sal Ek luister uit die hemel en hulle sonde vergewe en hulle land laat herstel.”

Een van die Nuwe Testamentiese weergawes daarvan is 1 Joh. 1:8 en 9 waar daardie volgende staan: “As ons beweer dat ons nie sonde het nie, bedrieg ons onsself en is die waarheid nie in ons nie. Maar as ons ons sondes bely – Hy is getrou en regverdig, Hy vergewe ons ons sondes en reinig ons van alle ongeregtigheid.”

Deel van die nuwe geloofdimensie waarin volgelinge van Jesus Christus lewe, is om sensitief te wees as die Gees van God hier binne ons vir ons aandui dat iets verkeerd is, wat reggemaak moet word.

Daardie “iets” hoef nie noodwendig net in jou eie lewe te wees nie. Dit kan dalk iets buite jou wees, waaroor God wil hê jy moet bid of waaroor Hy vir jou strategie wil gee hoe dit hanteer en bedien moet word.

Soms moet jy net daaroor bid. Ander tye moet jy eers net met Hom daaroor praat en wag vir Sy leiding. En dan is daar tye wat Hy vir jou sê jy moet opstaan en dit bedien op die een of ander wyse sodat God verlossing, genesing en restourasie kan gee.

In my eie lewe het ek ontdek dat ek werklik die Here vir ’n nuwe sensitiwiteit moet vra om “te hoor” wanneer Hy met my praat oor areas in my lewe waar daar nog heiligmaking en restourasie nodig is. ’n Mens sien mos baie makliker die splinter in iemand anders se lewe raak as om die “balk” in jou eie lewe raak te sien.

God se Gees wat hier binne-in ons woon se naam is nie verniet “Heilige Gees” nie. En Hy is nie net “Gees van die waarheid” in ander se lewens nie. Hy wil veral ook die Gees van die waarheid wees in my en jou lewe as gelowige volgelinge van Jesus. Om Sy Waarheid aan ons te bedien sodat daardie waarheid ons kan vrymaak en genees.

Daar in Heb. 12 praat die Hebreërskrywer oor ons ouers en hulle rol in ons lewe, as ’n voorbeeld van wat ons Hemelse Vader deur Sy Gees in ons lewe wil doen.

Luister hoe sê hy dit: “Want húlle het ons wel ’n kort tydjie na hulle beste wete getugtig; maar Hy tot ons beswil, sodat ons sy heiligheid kan deelagtig word.

Nou lyk elke tugtiging of dit op die oomblik nie ’n saak van blydskap is nie, maar van droefheid; later lewer dit egter ’n vredevolle vrug van geregtigheid vir die wat daardeur geoefen is.

Daarom, rig die slap hande en die verlamde knieë weer op; en maak reguit paaie vir julle voete, sodat wat kreupel is, nie uit lit raak nie, maar liewer gesond gemaak word.

Jaag die vrede na met almal, en die heiligmaking waarsonder niemand die Here sal sien nie; en pas op dat niemand in die genade van God veragter nie; dat geen wortel van bitterheid opskiet en onrus verwek en baie hierdeur besoedel word nie.”

Sien jy hoe belangrik dit is dat ons ag gee op wat die Heilige Gees hier binne-in ons vir ons wil sê en wys! Want as ons nie daarop ag gee nie, kry die vyand ’n opening in ons lewe, waardeur hy afstand tussen ons en God wil skep en ’n blokasie wil veroorsaak sodat God se genadewerk nie in ons so vrylik moontlik kan plaasvind nie.

Die vyand kom dan ook met allerlei leuens waarmee hy ons wil laat twyfel in God se goeie bedoelings met ons of ons wil laat twyfel of ons werklik God kan vertrou met ons lewe en met bepaalde omstandighede en uitdagings in ons lewe. En dit is dan wat bitterheid in ons begin groei en dit selfs uit ons mond begin borrel wat ook ander rondom ons negatief teenoor God kan maak.

Maar die wonder is dat God se Gees aanhou om met ons te praat op allerlei wyses. Soms is dit in die begin net hierdie onrustigheid en gevoel dat iets êrens verkeerd is. Ander tye is dit wanneer ons die skerpkant van die sonde en sy gevolge in ons lewe beleef en die hel letterlik losbars in ons lewe.

Een van my baie goeie vriende en een van die beste beraders in die wêreld, Dewet Brits, vroeër die stigter van MES-Aksie in Hillbrow, sê altyd dat ons maar versigtig met wees vir wanneer God twee of driekeer met ons oor dieselfde ding in ons lewe gepraat het. Want dan kan daar ’n dag kom wat Hy as’t ware die stootskraper aanskakel en twee of driekeer oor jou ry om jou aandag te kry!

Wees dus maar sensitief vir Sy stem en hoor as Hy, soos daar in Jes. 1:18, ook vir jou sê: “Kom tog, laat ons die saak met mekaar uitmaak, sê die Here: Al was julle skarlakenrooi van sonde, julle sal wit word soos sneeu. Al was julle purperrooi, julle sal wit word soos wol.”

Maak reg, sodat Hy ook jou in daardie area van jou lewe kan genees! Want ook dit is deel van gelowig volgeling van Jesus wees.

Prakties: Om deur die Gees gelei te word

Die bekende skrywer, Neil T. Anderson, gebruik ’n uitstekende vergelyking om te verduidelik wat dit beteken om “deur die Gees gelei te word”.

’n Jong vlieënier was naby sy eindbestemming toe die weer dramaties versleg sodat sy sig beperk was tot ’n kwessie van meters. Hy sou volkome op sy instrumentpaneel moes staatmaak, wat ’n intimiderende vooruitsig was aangesien die ink op sy instrumentvliegsertifikaat skaars droog was.

Omdat hy ook nie die omgewing geken het nie, maak hy toe kontak met die beheertoring waar hy sou land en vertel hulle van sy situasie en dat hy maar min ervaring het van instrumentvlieg en dat hy enige hulp van hulle kant af sou waardeer.

Hy het besef dat hy totaal aangewese was op die lugvaartbeheerbeampte (wat hy nie kon sien nie) en dat hy sy aanwysings tot op die letter moes volg.

Die woorde van die ou Engelse gesang, “Trust and obey, for there’s no other way”, het skielik vir hom nuwe betekenis gekry.

Vir die volgende 45 minute het die stem van die lugvaartbeheerbeampte die vlieënier deur die digte mis begelei. Namate die beampte vir hom rigting- en hoogteaanpassings deurgegee het, het die vlieëner besef dat die beampte hom weg van moontlike hindernisse en potensiële bedreigings en botsings lei.

Met die woorde van sy vlieginstruksieboek as basiese riglyn en die stem van lugvaartbeheer in sy oor, het hy uiteindelik veilig geland.

So begelei die stem van die Heilige Gees ons as Nuwe Testamentiese gelowige volgelinge van Jesus Christus deur die doolhof van die lewe. Soos lugvaartbeheer aangeneem het dat hierdie jong vlieënier die instruksies van sy vlieghandleiding ken en sy leiding daarop gebaseer het, so gaan die Heilige Gees Sy leiding in jou lewe baseer op wat in die Woord staan.

God se Gees kan jou net lei as jy God se Woord in die Bybel ken. Dit is waarom dit so noodsaaklik is dat ek en jy God se Woord gereeld moet lees, leer ken en verstaan.

As jy God se Woord ken en Sy Nuwe Testamentiese ooreenkoms met jou, sal jy verstaan dat ’n lewe onder die leiding van die Heilige Gees nie ’n wettiese wyse van lewe is nie. Paulus sê immers daar in Gal. 5:18: “Maar as julle julle deur die Gees laat lei, staan julle nie meer onder die wet nie.”

Volgens Gal. 3:10 tot 14 sal ’n lewe volgens die ou wet (of Tora onder die Ou Verbond), ’n vloek in ons lewe word. Luister na hierdie woorde: “Maar almal wat staat maak op die onderhouding van die wet, val onder die vloek, want daar staan geskrywe: ‘Daar rus ‘n vloek op elkeen wat nie stiptelik alles doen wat in die boek van die wet geskrywe staan nie.’

En dat niemand op grond van die wet deur God vrygespreek word nie, is duidelik, want ‘hy wat deur God vrygespreek is omdat hy glo, sal lewe.’

By die wet gaan dit egter nie om die geloof nie, maar om die daad, want daar staan: ‘Hy wat dóén wat die wet sê, sal daardeur lewe.’

Christus het ons losgekoop van die vloek wat die wet meebring, deur in ons plek ‘n vervloekte te word. Daar staan naamlik geskrywe: ‘Vervloek is elkeen wat aan ‘n hout opgehang is.’

Daardeur kan ook hulle wat nie Jode is nie, deur Christus Jesus deel kry aan die seën wat God aan Abraham toegesê het. So het ons dan deur die geloof die Gees ontvang wat God beloof het.”

Daarom is dit so belangrik om weer erns te maak met daardie woord wat geld vir ons as gelowige volgelinge van Jesus, naamlik dat Sy Gees in ons en Sy leiding in ons lewe ons “nuwe Wet” geword het.

Wie dus luister na die stem en leiding van die Heilige Gees weet dat so ’n lewe dus nooit weer kan beteken dat ons mag terugverval op allerlei wettisisme, óf lysies sondes óf wette wat ons nou nog moet nakom nie.
Nee, dit is ’n daaglikse wandel in die nuwe vryheid wat ons in Christus Jesus ontdek het, waar ons ontdek hoe Hy self ons in liefde lei deur die stem van Sy Gees.

Hy het mos immers aan ons daar in Joh. 15:5 gesê dat ons niks sonder Hom kan doen nie.

Maar Hy het ook aan ons gesê dit wat daar in Mat. 11:28-30 staan: “Kom na My toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en Ek sal julle rus gee.

Neem my juk op julle en leer van My, want Ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus kry vir julle gemoed.

 My juk is sag en my las is lig.”

Waar ons dus deur Sy Gees gelei word, gaan ons nooit ervaar dat Sy stem ons heeltyd aankla oor die dinge wat ons nie kon regkry of nie doen nie. Hy gaan ook ons nooit onder druk plaas om haastige of impulsiewe besluite te neem nie.

Daarom kan jy sommer by voorbaat “nee” sê, wanneer jy gedruk word en nie werklik daardie innerlike vrede beleef nie.

Kol. 3:15 sê immers aan ons dat “vrede”, daardie innerlike vrede, die skeidsregter en toets moet wees vir wanneer ons God se Gees se stem hoor. As ons nie daardie vrede beleef nie, dan weet ons dat dit nie God se Gees se stem is wat ons hoor nie.