Ons geestelike belewenis tydens ons Europese toer van die 11de tot die 27ste Augustus 2014

Wat net ’n bedieningstoer na België sou wees, verander toe in ’n profetiese bedieningstoer in groot dele van Europa.

Ja, ons het geleentheid gehad om in België en spesifiek in die stad, Sint Truiden, in die gemeente waar twee Suid-Afrikaners, Conley en Madelaine Annandale, bedien, die profetiese woord oor herlewing wat hier is, af te lewer aan God se mense daar.

Maar God het verlede jaar reeds gesê Hy gee ons nuwe geestelike outoriteit as profete vir die nasies. Daar in Europa, terwyl ons deur 7 Europese lande reis, moes ons telkens profeties optree en profeties handel.

Die ses dae wat ons saam met Conley-hulle België en Duitsland verken het, het hulle ook sommer die geleentheid gebruik om ons meer te vertel van hoe die geweldige invloed en dwaalleringe van die Roomse Kerk, deure soos groot soos waenhuisdeure oopgemaak het vir die vyand in die lewens van soveel Europeërs.

Tiperend hiervan was toe ons, op 15 Augustus, Scherpenheuvel besoek het , waar ’n Basiliek, of kerkgebou, wat spesifiek aan Moeder Maria toegewy is en waar Maria-verering plaasvind, gebou was. 15 Augustus was dan ook ’n vakansiedag dwarsoor die hele Europa, waartydens die “Onze Liewe Vrou Hemelvaart” gevier word.

Ja, jy het dit miskien nie geweet nie, maar volgens die Rooms-Katolieke Kerk se leer het die aardse moeder van Jesus, Maria, net na die hemelvaart van Jesus, self opgevaar na die Hemel, om daar deur God die Vader gekroon te word as die Moeder van God en as Hemelkoningin.

Rooms Katolisisme was al die jare van my lewe so vêr verwyder van my geestelike ervaringswêreld, omdat ek in ’n Protestantse gesin en familie grootgeword het en vanuit ’n tradisionele gereformeerde, sterk Bybelsgefundeerde teologie en wyse van aanbidding God leer ken en aanbid het.

Daarom moet ek eerlik wees: om te sien en te hoor hoe goed bedoelende gelowige mense Maria as middelaar tussen God en mens vereer en in gebed vra vir dinge waarvoor ek en jy direk met die Vader en Jesus Christus praat in gebed, het my tot in my fondasies geskud.

Maar meer as dit, om na al die beelde van Maria te kyk, veral waar sy as Koningin van die Hemel uitgebeeld word, selfs in Oberammergau, waar die Passiespele elke tien jaar plaasvind, het my bewus gemaak van ’n stuk geestelike duisternis en donkerte wat rondom dit alles goedgelowige mense se oë en harte verblind en verduister, maar meer tragies, demoniese magte geleentheid gee gee om miljoene oor die wêreld te beroof van die hart van die evangelie wat hulle werklik kan vrymaak.

Want dit is wat plaasvind as mense allerlei menslike lering en teologiese leerstukke bysit by die waarhede van die Skrif, om dit wat hulle glo en doen, so te probeer regverdig in die oë van ander.

En al wat eintlik gebeur is dat dit net nog deure oopmaak vir die vyand, en net nog meer vestings bou vanwaar hy en sy magte jou kan manipuleer, bedrieg, belieg en kan besteel. En net die waarheid van die Skrif, dit wat pertinent in die Bybbel geskryf staan, kan jou daarvan vrymaak sodat jy waarlk vry kan wees om God in Gees en in waarheid te aanbid.

Daarom het ek en Hetta beleef dat God ons opdrag gee om in al 7 Europese lande waar ons gereis het, telkens op strategiese plekke, profeties op te tree en profeties te bid tot die Gees van God om van die Suide en die Noorde, die Ooste en die Weste, lewe te bring midde hierdie doodsheid en om die heerlikheid van die ware Verlosser en Middelaar, Jesus die Christus, ook hier aan mense te openbaar.

Om byvoorbeeld daar in Oberammergau, in die strate van die dorpie self, maar ook tydens die Passiespele, midde al daardie dwalinge en duisternis, die waarheid van die ware Evangelie te gebruik om mense van oraloor die wêreld skielik en onverwags die ware God en Verlosser te laat ontdek in Sy heerlikheid.

Selfs in die toergroep waarmee ons saamgetoer het vir sowat 10 dae deur Europa, het God se Gees ons telkens profeties in van hierdie individue se lewens gebruik om vir hulle ’n woord van God vir nou in hulle lewens te gee.

Wat ’n ervaring was dit nie om te beleef hoe die enkele tree wat ons gewaag het om te gee om Europa toe te gaan soos God ons beveel het, uiteindelik daartoe gelei het tot 17 dae van profetiese bediening dwarsdeur Europa.

Groot is Sy Naam wat mense gebruik as Sy erdekruike om iets van Sy heerlikheid aan ander mense te openbaar!

Advertisements

Vasstaan in geloof

Ef. 6 leer ons om in geloof elke dag net weer ons posisie in Christus Jesus in te neem en te kies om vas te staan midde die aanslag van die vyand in en rondom ons.

Deel van hierdie “vasstaan in geloof” is eenvoudig om te kies om jouself net weer te herinner aan wie Jesus is en wat Hy reeds vir jou gedoen het. En om dit dan net weer hardop teenoor jouself te bely met jou mond.

Herinner jouself aan Sy beloftes en Sy goedheid, terwyl jy maar net in gehoorsaamheid doen wat Hy vir jou aangesê het om te doen in die situasie.

Kies in geloof om geen negatiewe gedagte of emosie of woord die finale sê in jou situasie te laat hê oor hoe jy daaroor gaan dink of gaan optree nie.

Ons is geroep om as “mense van die lig” elke dag te lewe. Daarom is dit ’n doelbewuste keuse om te kies om in elke situasie te wandel in die bonatuurlike lig van geloof.

Kom ek wees prakties: Daarom kan ek nie toelaat dat die uitslag van ’n mediese toets of dat ’n dokter of ’n mediese spesialis die finale sê in my lewe kan of sal hê nie. Dit mag nooit my vrede of lewensvreugde permanent bepaal nie.

Soms dra ons in ons fisiese liggame die “littekens” van die worstelstryd waarin ons tans as volgelinge van Jesus ons bevind. Soos toe ek nou die dag ontdek dat my bloeddruk hoog is en ek ’n bloeddruk-pilletjie daagliks daarvoor moet drink.

Soos wat my liggaam bykans ’n maand nodig gehad het om hieraan “gewoond te raak”, het ek bykans ’n maand nodig gehad om ook net weer my vrede en lewensvreugde ook hieroor weer terug te kry.

Nie een van ons kan die gewone dinge wat in hierdie gewone lewe in en rondom ons gebeur, ontduik nie. Ons bly steeds mens met fisies-chemiese liggame, midde ander stukkende mense, wat leef op ’n planeet wat ook stukkend is. Daarom gaan ons almal uitdagings hê om te hanteer.

Maar besef net: elkeen van hierdie uitdagings is net weer ’n geleentheid om in geloof posisie in te neem. En dan word dit ’n geleentheid om in geloof te handel en te lewe.

Onthou wat 1 Kor. 10:13 vir ons leer: “Geen versoeking wat meer is as wat ‘n mens kan weerstaan, het julle oorval nie. God is getrou. Hy sal nie toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie; as die versoeking kom, sal Hy ook die uitkoms gee, sodat julle dit kan weerstaan.”

Elkeen van hierdie uitdagings is dus weer ’n geleentheid waarin ek kan kies deur wat ek en my lewe beheer gaan word. Gaan my lewe in hierdie situasie beheer word deur wat ek met my gewone sintuie kan sien, voel en beleef, of gaan my lewe beheer word deur wat ek glo?

Daarom sê Ef. 6:13 wat sê: “Trek daarom die volle wapenrusting aan wat God julle gee, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil en, nadat julle die stryd tot die einde toe gevoer het, nog op julle pos kan bly staan.”

’n Laaste gedagte hieroor: Ek het al hoeveel keer in my lewe beleef dat dit juis daardie tye in my lewe is wat God met iets merkwaardig in my lewe besig is, wat die aanvalle van die vyand die hewigste is.

Daarom moet ek juis in daardie tye my hart “bewaar” en in Jesus waaksaam en bedag wees dat ek nie enige negatiewe gedagte of emosie van ongeloof sal toelaat nie. Om in te gee en toe te laat dat gevoelens van mismoedigheid of negatiwiteit ons optrede of gedagtes beheer, maak dit vir die vyand soveel makliker om my te besteel, te vernietig of selfs dood te maak.

Luister na hoe Paulus hieroor praat daar in 2 Kor. 4:7 tot 10: “Ons wat hierdie skat in ons het, is maar kleipotte wat maklik breek; die krag wat alles oortref, kom dus van God, nie van ons nie.

In alles word ons verdruk, maar ons is nie terneergedruk nie; ons is oor raad verleë, maar nie radeloos nie; ons word vervolg, maar nie deur God verlaat nie, op die grond neergegooi, maar nie vernietig nie.

Die sterwe van Jesus dra ons altyd saam in ons liggaam, sodat ook die lewe van Jesus sigbaar kan word in ons liggaam.”

Ek het besef dat hierdie manier van gelowig-lewe nie vir “sissies” is nie. Ons moet kies om in geloof onder die beheer van die Gees in Jesus posisie in te neem en vas te staan.

Dit is dan wat gelowig-wees en gelowig-lewe deel word van ons gewone manier van lewe elke dag.

Om in geloof “vas te staan”, is ’n posisie van oorwinning.