‘n Openbaring van Sy heerlikheid

Dié wat my ken weet dat ek baie analities, logies en rasioneel is. Soms spot ek met myself voor gehore as ek myself teken as hierdie reuse “brein wat die hele kamer omtrent vol maak”.

Maar tog is God in Sy genade besig om aan my dimensies van Sy openbaringe oop te brein wat my brein heeltemal “te plat is” om te begryp. Dit lê net op ‘n ander vlak.

Neem nou maar die baie bekende word “herlewing”. Ek weet dit is maar net ‘n woord waarmee ons iets probeer beskryf wanneer God op ‘n baie tasbare, ervaarbare wyse skielik op ‘n bepaalde plek op ‘n baie spesifieke tydstip tussen mense in al Sy heerlikheid en werklikheid is. Mense daar weet net, ervaar net, die lewende God is hier tussen ons.

En as dit gebeur, gebeur dinge, ervaar mense merkwaardige dinge. En dit is seker nooit dieselfde nie.

Uit my eie beperkte ervaring daarvan weet ek dat dit soms soos hierdie tasbare wolk hemelse vrede is wat op ons toesak. Wat alle ander emosies en ervaringe net totaal soos mis voor die son se strale laat verdwyn sodat jy net bewus is van hierdie allesoorheersende vrede wat jou veilig toevou.

Ander tye beleef jy soos Jesaja daar in Jes. 6 weer net God se absolute heiligheid en jy kan nie anders as om plat op die grond te gaan lê en uit te roep: Wees my genadig, Here!

Dan is daar die tye wat jy so bewus is van God se liefde wat jou toevou en begin bedien. Wat jou oë oopmaak vir dimensies van Sy heerlikheid en openbaringe wat jou nooit van bewus was voorheen nie. Hy begin jou dinge wys wat jou verstom laat staan en jou bewus maak van daardie onsigbare, onverstaanbare, ewige dimensie wat hier rondom ons elke oomblik ’n werklikheid is, waarvan ons net nie bewus van is nie.

Dit is daardie tye wat ek so bewus raak van hoe die realiteite van hierdie wêreld om my wat ek kan sien, kan vat, kan voel, verstaan met my gewone verstand, my so oorheers … dat dit my blind en ongevoelig maak vir daardie onsigbare werklikheid. Dit maak my die meeste van die tyd blind en onsensitief vir God wat hier in en om my elke sekonde van die dag besig is!

Dit maak my blind en onsensitief vir Jesus wat deur Sy Gees ons wil vul en gebruik as Sy tuinslang om ander om ons so te bedien dat hulle ook bewus kan word van ’n lewende God wat skielik daar by hulle is … wat hulle wil bedien in Sy liefde.

Dan onthou ek Ps. 19 waar die psalmdigter sing oor God se heerlikheid wat elke dag met die aanbreek van ’n nuwe dag aan ons geopenbaar word.

Hoor hoe sing hy daarvan as hy sê: “Die hemel getuig van die mag van God, die uitspansel maak die werk van sy hande bekend.

Die een dag gee die berig deur aan die ander en die een nag deel die kennis aan die volgende mee.

Sonder spraak en sonder woorde, onhoorbaar is hulle stem.

Tog gaan daarvan ‘n boodskap uit oor die hele wêreld en hulle taal bereik die uithoeke van die aarde. Vir die son is daar in die hemel ‘n tent opgeslaan.

As hy stralend begin om sy baan te volg, is hy soos ‘n bruidegom wat uit sy slaapkamer kom.

Aan die een kant van die hemel kom hy op en aan die ander kant gaan hy onder, en niks ontkom aan sy gloed nie.”

En aan die ander kant onthou ek die woorde van Jesus daar in Johannes 14:12 tot 14 toe Hy gesê het: “Dít verseker Ek julle: Wie in My glo, sal ook die dinge doen wat Ek doen; en hy sal nog groter dinge as dit doen, omdat Ek na die Vader toe gaan.

Wat julle ook al in my Naam vra, sal Ek doen, sodat die Vader deur die Seun verheerlik kan word.

As julle My iets in my Naam vra, sal Ek dit doen.”

Advertisements