Sirkels van bediening

Prediker 4:7 tot 12

“Ek het in hierdie wêreld nog meer gesien wat tot niks kom nie: daar was ‘n man wat alleen was, sonder seun of broer. Tog was daar nie ‘n einde aan al sy inspanning nie en was hy steeds op soek na meer rykdom. Hy moes later sê: “Vir wie sloof ek my af en ontsê ek my die aangename dinge?” Ook hier kom dit tot niks. Dit bly ‘n harde saak.

Twee vaar beter as een. Hulle inspanning kom tot iets.

As die een val, kan die ander hom ophelp. Maar as een val wat alleen is, is daar niemand om hom op te help nie.

As twee langs mekaar slaap, word hulle warm, maar hoe sal een wat alleen is, warm word?

Een alleen kan oorweldig word, twee saam kan weerstand bied. ‘n Driedubbele tou breek nie maklik nie.”

Die Here is die afgelope tyd met my besig.

Heel waarskynlik is dit maar iets van Jesus se hart wat deur die werking van God se Gees hier in my, deur al die krake in my eie gebrokenheid, begin deurbreek.

2 Kor. 4: 7

Ons wat hierdie skat in ons het, is maar kleipotte wat maklik breek; die krag wat alles oortref, kom dus van God, nie van ons nie.

Oral rondom my sien ek nood in soveel van die lewens van gelowige volgelinge van Jesus. Van hulle is besigheidsmanne en –vroue, ander is boere, jongmense, tieners en kinders, swart, wit en bruin. En ek weet ons kan nie dit maar net sien en niks doen nie. Ons moet God vertrou vir nuwe strategie, nuwe planne om hierdie nood effektief te kan aanspreek.

Hoe sê die Skrif: Ons kan nie sê dat ons God lief hét en Jesus lief hét en onaangeraak staan voor die nood van veral medegelowiges nie. Dan is daar êrens iets verkeerd, want die Gees van die lewende God in ons, die lewe van Jesus Christus in ons, sal in opstand kom, sal wil opstaan in ons om iets aan hierdie nood te doen. Jakobus sê so en Johannes sê so.

Ek weet net ons kan nie meer net weet van die nood om ons en self niks daaraan doen nie. Ons kan nie meer net tevrede daarmee wees as ons en ons eie kinders genoeg het elke maand om van te leef nie.
Ons kan nie weet van ’n medebroer of -suster in Jesus wat op die oomblik in finansiële nood is en dan net sê: “Ek bid vir jou” nie!

Ons kan nie hoor van boere oraloor die land, wat medegelowiges is, wat as gevolg van die droogte hierdie seisoen daar in hulle streek, wat dalk alles kan verloor nie en tog niks doen om te probeer help nie.

Ja, ek weet partykeer is die nood waarvan ons praat so groot dat die bietjie wat ons wel kan doen maar net ’n druppel in die emmer sal wees.

Maar wat daarvan as ons almal “ons druppel” ingooi in die emmer … Miskien kan ons dan tog ’n verskil maak.

Soos ’n paar jaar gelede in Hermanus toe ’n uitstekende besigheidsman en sy familie deur ’n ernstige finansiële krisis gegaan het. Dermate dat die balju van hulle goed kom opskryf en vat het.

Ek onthou hoe ons as huis-gemeente hulle heeltyd ondersteun het met ons “druppels in die emmer” en uiteindelik, die dag wat hierdie goed van hulle opgeveil sou word, saam met hulle vooraf besluit het wat daarvan hulle graag nog sou wou terughê. En hoe ’n paar van ons daardie dag op daardie goed gaan bie en dit uiteindelik alles teruggekoop het om aan hierdie gesin terug te gee.

So prakties moet ons liefde teenoor mekaar raak.

Maar ek besef ook dat ons nuwe strategieë en planne nodig het.

Dit raak tyd dat ons byvoorbeeld, goedgestruktureerde en bestuurde noodfondse en trusts moet skep om hierdie situasies proaktief te vermy en effektief te bedien as hulle ontstaan.

Nie een van ons is in staat om al die nood rondom effektief aan te spreek of volledig te bedien nie. Maar ons kan almal iets doen. En saam met mekaar kan ons baie doen.

2 Kor. 8 en 9
2 Kor. 8 en 9 praat van ’n bedien van mekaar se nood sodat daar weer “ewewig” of “balans” kan kom, want vandag het ek miskien baie en jy te min en môre het jy weer baie en ek te min.

Hoor wat staan daar in hoofstuk 9 in die verband, van vers 6 af:

Dink daaraan: wie karig saai, sal karig oes; en wie volop saai, sal volop oes.

Elkeen moet gee soos hy hom in sy hart voorgeneem het, nie met teensin of uit dwang nie, want God het die blymoedige gewer lief.

En God is by magte om aan julle alles in oorvloed te skenk, sodat julle in alle opsigte altyd van alles genoeg kan hê en volop kan bydra vir elke goeie werk.

Daar staan ook geskrywe: “Hy deel uit en gee aan die armes; hy bly altyd vrygewig.”

God wat saad verskaf om te saai en brood om te eet, sal ook aan julle saad gee en dit laat groei en julle vrygewigheid ‘n ryk oes laat oplewer.

Hy maak julle altyd in alles ryk genoeg om by elke geleentheid vrygewig te kan wees. Deur ons bemiddeling het julle vrygewigheid tot gevolg dat God gedank word, want die bediening van hierdie hulpbetoon voorsien nie alleen in die behoeftes van die gelowiges in Judea nie, maar bring ook oorvloedige dankbaarheid teenoor God mee.

Deur hierdie duidelike bewys van julle bereidheid om te dien, sal daar baie wees wat aan God eer toebring. Hulle sal Hom prys oor julle gehoorsaamheid aan die evangelie van Christus wat julle bely, en oor julle opregte mededeelsaamheid teenoor hulle en teenoor al die ander.

Hulle sal ook vir julle bid en met verlange aan julle dink, omdat die genade van God oor julle so oorvloedig was.

Daarom …
Hier rondom my, vanuit die inisiatief van ons bediening, NUWE WYN/NEW WYN, beplan ek tans om saam met ’n klompie besighede (wat dit gaan befonds in die toekoms vanuit hulle winste) ’n nie-winsgewende organisasie of trust met ’n trustfonds te skep wat bepaalde nood en behoeftes kan aanspreek wat die Here op ons hart lê en aan ons uitwys as ons “sirkels van bediening”.

So sien ek in my gees ook hoe ander besighede en maatskappy van volgelinge van Jesus hande vat en hoe sommige van hulle selfs een groot oorkoepelende maatskappy of koöperasie of ander oorkoepelende struktuur onderling vorm om iets van Prediker 4 waar te maak.

Binne hierdie groter struktuur begin hulle dan mekaar verantwoordbaar hou as volgelinge van Jesus oor hoe hulle meer effektief in diens kan wees van die groter Koninkryk van God-besigheid hier tussen hulle en rondom hulle.

En daar op die tafel tussen hulle, vanuit die winste van die groter struktuur, bedien hulle dan mekaar en die werknemers se persoonlike maandelikse begrotings van behoeftes. En bedien hulle die groter sirkels na buite, eerstens, van die sirkel mense wat hulle almal geestelik bedien en dan, tweedens, die sirkel nood en behoeftes van ander medegelowiges rondom hulle en derdens, die sirkel nood en behoeftes van ongelowiges in hulle omgewing – om deur hierdie derde bediening ’n brug van vertroue te skep na hierdie ongelowiges waaroor die wonderlike boodskap van die evangelie ook aan diegene bedien kan word.

Dieselfde sien ek gebeur tussen gelowige boere, elkeen met hulle eie boerderye.

So lees ek van die volgende wat 5 gesinne, elkeen met hulle eie onafhanklike boerderye, gedoen het om die nood rondom hulle aan te spreek in Jesus se Naam.

Kom laat ek hulle self vertel.

Missio Dei 1

Hier word geboer om God te dien – ‘Ons ervaar ’n heel ander vorm van seën’.

Missio Dei 2

Drie keer per week kom hulle bymekaar. Hulle bid, hulle vas en hanteer enige konflik wat tussen hulle opduik.

Hulle bid ook nie net nie, hulle wag. Hulle wag dat die Here met hulle praat en totdat hulle almal saamstem oor enige besluite wat geneem moet word. Hulle weet dis hoe hulle dit moet doen, hulle het al besluite geneem sonder dat almal saamstem . . . en duur lesse geleer.

Dit is die mense van die MD Foundation by Ficksburg. Dié boerdery bestaan uit vier afdelings – melkboerdery, saaiboerdery, beesboerdery en skaapboerdery – asook ’n skool en hospice.

Missio Dei 3

“Ons wil die koninkryk van die Here sien kom. Dit is nie ’n tweedehandse saak nie, dit moet die beste wees, want Hy is die Koning van alles. Ons wil die beste rentmeesters wees wat ons kan wees,” sê Petrus Grové, die predikant in die groep.

Die MD Foundation is in 2010 begin nadat vyf vriende om verskillende redes gevoel het dat boerdery soos hulle dit geken het nie meer vir hulle ’n opsie is nie. Vandag is 12 gesinne reeds hierby betrokke.
Hannes se droom

Lindie von Maltitz, Friedl se vrou, vertel Hannes Pretorius het in 2003 ’n droom gehad waarin die groep vriende almal saam boer. “Toe hy ons daarvan vertel, het ons gesê hy is mal.

Missio Dei 4

“Ons was nie meer lus om met die individuele boerderye voort te gaan nie, maar ons was bekommerd oor wat van ons 180 werkers sou word.

“Ons het die Here se aangesig gesoek en almal het woord uit Jes. 58:7 gekry – Is dit nie dat jy vir dié wat honger is, van jou brood gee nie, dat jy aan die armes en die dakloses ’n blyplek gee nie, dat wanneer jy iemand sonder klere sien, jy vir hom klere gee nie, dat jy jou medemens nie aan sy lot oorlaat nie? Ons het teruggeval op Hannes se droom en besluit om alles wat ons het saam te voeg. In 2010 het ons die maatskappy gestig en vir elkeen ’n afdeling gegee om te bestuur,” vertel Lindie.

MD staan vir Missio Dei – God se sending. Alle inkomste uit die boerdery word aangewend om God se doel uit te leef.

“Ons almal se totale dagtaak is gerig op die uitleef van God se doel. Dit is vir ons belangrik dat mense moet weet hoekom ons doen wat ons doen.

“Hierdie was nie net ’n geval van ons wat bymekaarkom en besluit om saam te boer nie,” sê Hannes.

Petrus beklemtoon hulle doen dit nie vir geld nie.

“Ons ervaar ’n heel ander vorm van seën. Ons krag lê in die feit dat die Here hierdie boerdery seën.” Uitdagings ’n Maklike pad is dit egter nie. “Daar is uitdagings, maar ons gesamentlike doel hou ons bymekaar,” sê Lindie.

“Die Here het ons gewys dat dit nie oor ons gaan nie en dat verhoudings belangrik is. Ons is mense met verskillende idees bymekaar en konflik was onvermydelik. Veral die tweede jaar was moeilik, elkeen van ons moes besef ons hoef nie vir onsself te veg nie. Ons moes onsself verloën,” vertel Petrus.

Konflik word onmiddellik en eerlik hanteer, sê hy. “Ons laat mekaar toe om ons menings te lug en gee mekaar toestemming om te verskil.

Ons is mense, ons het verskille, maar God help ons om eenheid te kan nastreef.”

Ten einde hierdie eenheid te versterk kom die hoofde van die verskillende afdelings Dinsdae bymekaar om oor sakebesluite te gesels. Woensdae vas en bid die gesinne saam en Donderdagaande word verhoudings gebou, Bybelstudie gehou en saam gekuier.

Gemeenskap In Januarie 2010 is ’n plaashuis in ’n volledige gesondheidsorg sentrum onder leiding van Patricia Molipa omgeskep. Altesaam 14 terminale en ernstig siek pasiënte word hier in die Bonang Bacha-hospice behandel. Nog sowat 50 word met tuis versorging gehelp. Hoewel Bonang Bacha “sien die jong mense” beteken, word hier na mense van alle ouderdomme omgesien.

Met gehalte-onderwys wat ’n uitdaging is, is die Missio Dei-skool in 2012 op een van die plase begin. Dit was aanvanklik net ’n kleuterskool, maar soos die kinders vorder, kom ekstra klasse by. Volgende jaar word ’n gr. 2-klas ook begin. Hier is reeds 72 leerlinge in die skool met Geertjie Venter as die hoof. Die leerlinge, van wie sommige so ver as 40 km van die skool af woon, word met ’n bus aangery skool toe.

Dissipelskap is volgens Petrus vir die groep belangrik en plaaswerkers word hierin opgelei. “Ons wil gemeenskappe op die plase vestig wat koninkryk-gedrewe is. Ons sien dissipelskap ook as ’n leefwyse.”

Enigeen welkom Petrus sê enigeen is welkom om hom of haar by die MD Foundation aan te sluit op dieselfde voorwaardes wat huidige lede geld.

“So ’n mens moet bereid wees om alles prys te gee en deel te word van wat hier reeds is om dit in diens te stel van die doelwit.

“Ons wil weet hoekom hy hier wil wees en wat is sy roeping. Ons wil ook seker maak hy weet watter bydrae hy tot sy gesin en die uitbreiding van dit wat ons doen, gaan maak.”

Hy sê hul boodskap is juis om vir mense te sê God het vir hulle ’n plan, ook vir hul 220 permanente werkers. “Een van ons groot uitdagings is om ’n eenheid saam met ons werkers te vorm. Hoewel ons aanvanklik almal bymekaar gekry het om saam te bid was dit weens die logistiek daarvan nie prakties nie. En almal wou ook nie saam bid nie! Nou werk ons daaraan om verhoudings met hulle te bou en sodoende eenheid te bewerkstellig. Ons maak ook seker ons verstaan hul behoeftes voordat ons iets doen.”

Só werk dit: “Wat ons het, behoort aan die gemeenskap en ons moet die gemeenskap daarmee dien,” sê Jacques. “Niemand het aandele nie, niemand verdien dividende nie en ons het ook geen salarisstrukture nie. Elke gesin sit elke maand ’n behoefte in en ons besluit dan saam oor die toekenning daarvan. Ons moet só leef dat ander ook kan leef.”

“Ons doel is nie om groot te boer nie, die boerdery is ’n gereedskapstuk om God se doel te bereik,” voeg Hannes by.

In 2010 het die vyf oorspronklike lede van die MD Foundation ’n maatskappy gestig. Die aandele in die maatskappy is alles in ’n trust geplaas waarvan hulle almal lede is.

Hierdie trust word deur trustees bestuur wat deur die groep aangewys word.

Die gemeenskapsprojekte val onder Missio Dei, ’n artikel 21-maatskappy sonder winsbejag.

Besoek die webblad <a href="http://www.mdfoundation.co.za/Home" title="MD Foundation -plase in Ficksburg-distrik" vir meer inligting.

(Die boere storie is gekopieer van http://www.netwerk24.com/nuus/2014-11-04-hier-word-geboer-om-god-te-dien )

Advertisements