Gesprek oor die leringe van CHRIST IN ME International

Gesprek oor die leringe by Christ In Me International

Met Rapport en met die Huisgenoot.

Daar het in die afgelope weke baie negatiewe berigte verskyn in die RAPPORT en in die HUISGENOOT oor ʼn baie gewilde groep gemeentes, genaamd CHRIST IN ME International.

Ek wil glad nie op die berigte of artikels reageer wat oor hulle verskyn het nie, maar eerder reageer op wat Xandré Strydom, die erkende leier van die groep, in twee videos wat op YOUTUBE verskyn het self gesê het oor wat hulle glo.

Blaai jy na hulle webblad, kry jy die volgende Missie en Visie soos op hulle webblad geformuleer by Hulle Missie en Visie

en ek haal dit vir jou aan:

“Mission

Our mission at Christ in me International is to:

Establish the church as the body of Christ for the work of ministry by raising a God-appointed and perfect Five Fold, who as mature Sons of God work together in protecting and guarding Christ, until all come to the unity of faith and knowledge of the Son of God, unto the measure and stature of the fullness of Christ.

To establish and preach the Gospel of the glory of Christ, who is the image of God.

To establish Christ in Me International as a representative Household of Faith and ambassador of Christ, and to reveal the mystery which has been hidden from all ages and to make known what are the riches of the glory of the mystery which is: Christ in you, the hope of glory.

Vision

Our vision at Christ in Me International is to establish the Kingdom of God on the earth, to fill the earth with the Glory of God and to equip, edify and raise up mankind in Christ as the image and the likeness of God.”

Soos ek sê, wil ek eerder gesels oor dit wat Xandré Strydom, self geantwoord het op die artikel van die Rapport, soos dit verskyn het op Sondag, 22 Mei 2016. Hier is die skakel na sy antwoord op YOUTUBE: Xandré aan die woord

Hy self publiseer die volgende oor hierdie video op 22 Mei 2016:
“Geagte CiM International, dames en here en mede gelowiges. Dit is soms tragies om te dink dat nadat Rapport ons geskakel het en my 11 vrae gevrae het op Donderdag 19 Mei 2016(voor die berig uitgekom het) wat ons baie professioneel en openlik geantwoord het, was die Evangelie nie hanteer in die koerant nie maar liewers die sensasie gedrewe opinies van mense… Hier is dié korrespondensie tesame met ʼn video skakel van die opname. Ons wil glad nie ʼn oorlog begin nie… ons stel net die halwe inligting reg… en maak dit heel. Dieselfde wat ons doen aan gebroke halwe mense… wanneer ons hulle die Evangelie van Christus leer.”

Dan reageer ek ook op ʼn opgeneemde gesprek met die joernalis van HUISGENOOT voor hulle artikel verskyn het in die HUISGENOOT. Hier is die skakel op YOUTUBE van hierdie opname: Xandré in gesprek met HUISGENOOT

Die volgende opmerking verskyn uit CIM se eie geledere oor hierdie opname: “Hier is die live recording met Huisgenoot. Ongeag hulle beriggewing was dit ‘n uitstekende onderhoud waarin ons visieleier Xandré Strydom dit baie besonders geantwoord het. Luister gerus daarna en hoor die waarheid agter die sensasie. Dit bestaan uit 3 gedeeltes. Stuur dit gerus aan almal wat jy wil.”

Daar kan jy alles hoor wat glo en leer Xandré Strydom en sy leierskap vir hulle volgelinge.

So, wat dink ek van dit alles?

Eerstens, dit is nie my werk om hulle leringe oor die verskillende sake hier vir hulle te formuleer nie. Dit kan hulle maar self doen.

Ek het ook nie ʼn roeping om hulle leringe oor alles hier te weerlê nie.
Tog voel ek dat ek graag wil bely wat ek glo die Woord, die Bybel, oor Jesus getuig.

Want dit is die kern-vraagstuk en saak waaroor dit ten diepste gaan as ons graag die lering van hierdie groep reg wil beoordeel in die lig van die Skrif.

Xandré verwoord die volgende wat hy oor Jesus glo so:

Oor Jesus glo hy…
• Dat Jesus Seun van God is en was, soos ek en jy, wanneer ons Jesus aangeneem het in geloof, en volwasse geword het in ons denke en die waarheid oor die Koninkryk verstaan. Dan het ons ook seuns van God geword.
• Hy glo dat Jesus nêrens in die Bybel God genoem word nie. Nêrens word daar gepraat in die Bybel van God, die Seun, nie.
• Jesus is, volgens Xandré se verstaan van die Evangelieboodskap oor die Koninkryk, die Eersteling van ʼn nuwe Spesie seuns van God, wat God se denke het oor God se plan oor die Koninkryk wat hier op aarde moet kom.
• Jesus is die Tweede Adam, en so eerste van die nuwe spesie soos God dit (reeds met die eerste skepping) bedoel het om hier op aarde te heers.
• Jesus is die eerste Gees-mens
• Jesus se geboorte was ʼn bonatuurlike geboorte. Hy was kind van die saad van God die Vader, wat die Vader deur die werking van die Gees, self Maria bonatuurlik mee bevrug het. Sodat Jesus werklik seun van God kon wees, en ware beelddraer van God die Vader.
• Jesus was eers kind en het na sy doop en die salwing met die Heilige Gees, op dertigjarige ouderdom, seun van God geword en was dus nie meer seun van Josef nie.
• Jesus was dus nie God self wat mens geword het nie, volgens Xandré en die leierskap se leer
• Want as Jesus God self was wat mens geword het, vat dit die hart weg van die goeie nuus van die Evangelie van die Koninkryk, naamlik dat ons ook geroep is, soos Jesus, om hier op aarde as konings te heers en as beelddraers en as seuns van God om die Koninkryk hier op aarde te vestig.
• Xandré bely verder dat hy glo dat Jesus reeds ook ʼn tweede keer gekom het, in ons as die nuwe spesie christusse/gesalfdes (Rom. 8:29 en Heb. 2:10 word hiervoor aangehaal as bewyse).
• Xandré konstateer verder dat hulle dus nie glo in God Drie-enig nie, want hierdie begrip kom nêrens in die Skrif voor nie
• Die Koninkryk van God is, volgens hom, God wat heers deur Sy aangestelde leiers wat as seuns van God geantwoord het op die roeping van God in en op hulle lewens.
• Hy glo dat die kruis die ou Adam doodmaak en ʼn nuwe spesie laat opstaan, die nuwe Adams.
• Xandré glo dat hulle geroep is om die kerke (die 42 000 van hulle in SA, volgens hom) te verlos van godsdiens en Christendom en om hulle in te bring en in te lei in die Plan van God oor die koninkryk van God wat hier op aarde moet kom. Hy haal Gal. 4:1 en 2 aan as Skrifbewyse.
• Hy beskryf homself as ʼn man van God wat in ʼn nuwe seisoen die nuwe waarhede oor die koninkryk aan mense moet bedien.

Tot sover wat Xandré en Christ in Me International glo.

Ek het twee artikels geskryf as deel van my reeks oor die koms van die Koninkryk wat hier relevant is.

Hoekom het Jesus aan die begin van Sy prediking gepraat van die Koninkryk wat “naby” is?

Iemand vra my nou die dag ʼn goeie vraag toe hy hoor ek sê dat God se Koninkryk “hier” is. Hy vra my toe, maar hoekom het Jesus self in Sy prediking hieroor, daar aan die begin, soos in Mat. 4:17 gepraat van die Koninkryk wat “naby” ons is? Hoe kan ek dan nou kom en sê dat die Koninkryk “hier” is?

Soos ek gesê het, wat ʼn goeie vraag!

Dink ʼn bietjie daaroor na.

Dink daaraan dat Jesus gepraat het van die Koninkryk wat “naby is” aan die begin van Sy sowat drie jaarlange bediening en voordat Hy gekruisig is en opgestaan het uit die dood.

Dink dan ook daaroor dat God se Gees in die res van die Nuwe Testament aan ons sou openbaar dat Jesus eers werklik moes opstaan uit die dood as bewys dat Hy werklik was wie Hy gesê het Hy is, naamlik die nuwe en ewige Koning, uit die stam van Dawid, wat moes gaan sit aan die regterhand van die Vader, vanwaar Hy die aarde sou regeer.

Daarom sê Paulus daar in 1 Kor. 15:24 e.v. die volgende van hoe God die Vader besig is om “elke mag, elke gesag en krag” te vernietig en al die vyande van Jesus, as die Koning, aan Hom wat Jesus is, te onderwerp. Die laaste vyand wat vernietig gaan word, is die dood.

Tot dan regeer Jesus as die Koning van die aarde.

Eers daarna, wanneer die Vader klaar is met Sy werk, gaan Jesus self “die koningskap aan God die Vader” oordra.

Soos 1 Kor. 15:28 sê: “Wanneer alles dan aan die Seun onderwerp is, sal Hy Hom ook self onderwerp aan die Vader wat alles aan Hom onderwerp het. So sal God alles wees vir alles.”

Tot dan is Jesus die Christus, die Koning van hierdie Koninkryk. Tot dan, is dit Hy wat heers en wat deur Sy Gees Sy volgelinge lei deur Sy stem.

Tot dan herinner Sy Gees in ons, ons aan wat Jesus, die nuwe Koning van die aarde, aan ons gesê en geleer het. Tot dan is die Gees van Jesus, die Heilige Gees, self God, ons nuwe Wetgewer, wat vir ons sê en herinner aan wat die wil is van die Koning, Jesus.

Hoe kan ons van die Koninkryk van God praat as ons nie mooi verstaan wie Jesus, die Koning, werklik was en is nie?

In die Rapport en die Huisgenoot word daar die afgelope tyd baie gepraat oor die leringe van die bediening wat bekend staan as Christ In Me International, wat hier in Suid-Afrika, baie invloedryke mense trek.

Laat ek dadelik sê: Ek is oortuig daarvan dat ons hier met ʼn onbybelse splintergroep te make het en veral om die een rede: Dit wat hulle glo en leer oor Jesus, die Koning van die Koninkryk van God hier op aarde, is totaal onbybels en nie die volle waarheid nie.

Luister jy na Xandré Strydom, die erkende leier van die groep, en wat hy leer oor Jesus, hoor jy hoe hy verklaar dat Jesus Seun van God is en was, soos wat ek en jy, wanneer ons Jesus aangeneem het in geloof, en volwasse geword het in ons denke en verstaan oor die waarheid oor die Koninkryk, ook seuns van God genoem word en is.

Hy glo verder dat Jesus nêrens in die Bybel God genoem word nie. Volgens hom word nêrens in die Bybel gepraat van Jesus as “God, die Seun”, nie.

Daarom glo hulle ook nie in God Drie-enig nie, want ook die Heilige Gees is, volgens hulle, nie God nie. Net God die Vader alleen is God.

Hoef ek in hierdie geselskap enigsins hieroor verder uit te wy? Is daar by enigiemand in hierdie geselskap enige twyfel daaroor dat Jesus, die Koning van die Koninkryk, self God is en was, wat Mens geword het om tussen ons te kom woon? Wat gesterf het en opgestaan het uit die dood, om daarmee te bevestig dat Hy werklik die nuwe Koning van die aarde is? Wat opgevaar het na die hemel om vandaar as God, die Seun, hier te regeer.

Hoef ek hier gedeeltes aan te haal soos Johannes 1 en waar iemand soos Thomas, Jesus as “My Here en my God” aangespreek het? Hoef ek hier te wys daarop dat die Jode juis dit wat Jesus gesê het oor Homself, beskou het as Godslasterlik omdat hulle duidelik gehoor het uit Sy spreke hoe Hy van Homself as God gepraat het en met God gelykgestel het?

Oor die Heilige Gees as God self, hoef ek hopelik nie hier te praat nie. As jy twyfel daaroor, kan jy gerus maar self ʼn bietjie van my skrywes oor die Heilige Gees en Sy werk gaan lees.

Oor die feit dat die God wat ons leer ken in die Bybel, Homself vir ons daarin openbaar as een God wat Vader, Seun en Gees is, hoef ek seker nie te veel uit te wy hier nie.

Net so tussen hakies: Ek dink nie daar is iemand wat die Skrif regtig ken, wat nie weet dat die begrip “God Drie-enig” bloot ʼn teologiese belydenis en term is en dus nie as term in die Bybel voorkom nie. Dit is bloot ʼn term wat die Kerk oor die eeue gekies het om te gebruik om die Skrifwaarheid te bely wat ons in die Skrif ontdek het as ons luister na die hele boodskap van die Bybel oor hoe God Homself aan ons openbaar as Een God, wat Vader, Seun en Gees is.

So het Jesus, die nuwe Koning van die aarde, ons ook geleer om nuwe bekeerlinge te doop “in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees”. (Mat. 28:19)

So het die gelowiges in die gemeentes daar in die begin, mekaar dan ook geseën en toegebid soos 2 Kor. 13:13 ons leer met die woorde: “Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle almal wees.”

Dan wil ek afsluit met die volgende skrywe:

ʼn Bietjie meer oor Jesus, die Koning van die Koninkryk

ʼn Baie relevante vraag aan hierdie groep leraars van CIM Internasionaal sou wees: Maar wie is nou eintlik die koning van die koninkryk wat julle propageer?

Want dit klink vir my julle dink dit is “julle”.

Terwyl die ware Koning waaroor dit in die Koninkryk wat Jesus en die Bybel aan ons leer, Jesus Christus is.

Ek glo dat wat ons oor Jesus glo, bepaal of wat ons vir mense leer die waarheid of leuens is.

In Johannes 8 sê Jesus self dat wat ons oor Hom glo, bepaal of ons “gered is” of verlore sal gaan.

Kom ons luister ʼn bietjie wat Jesus oor Homself in hierdie gedeelte in Joh. 8 gesê het, wat gemaak het dat die Jode van ouds Hom wou stenig, want hulle het uit wat Hy oor Homself gesê het, gehoor hoe Hy Homself God noem en dit verdien die doodstraf onder die Tora-wetgewing.

Kom ek haal dan vir julle aan van wat Jesus oor Homself gesê het hier:
Konteks: Joh. 8:24-59

Maar spesifiek die volgende verse: Vers 24, 31, 32, 42, 54, 58.

Vers 24 – Daarom het Ek vir julle gesê julle sal in julle sondes sterwe, want as julle nie glo dat Ek is wat Ek is nie, sal julle in julle sondes sterwe.

Vers 31-32 – Toe sê Jesus vir die Jode wat in Hom glo: “As julle aan my woorde getrou bly, is julle waarlik my dissipels; en julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vry maak.”

Vers 42 – Maar Jesus sê vir hulle: “As God julle Vader was, sou julle My liefhê, want Ek het van God af gekom, en hier is Ek nou. Ek het immers ook nie uit my eie gekom nie, maar Hy het My gestuur.

Vers 54 – 58 – Maar Jesus antwoord: “As Ek Myself verheerlik, beteken my heerlikheid niks. Dit is my Vader wat My verheerlik. Julle sê: ‘Hy is ons God,’ en tog ken julle Hom nie. Maar Ek ken Hom. As Ek sê Ek ken Hom nie, sal Ek net soos julle ‘n leuenaar wees. Maar Ek ken Hom, en Ek neem sy woorde ter harte.

Abraham, julle voorvader, het hom daaroor verheug dat hy die dag van my koms sou sien, en hy het dit gesien en was bly.”

Die Jode sê toe vir Hom: “Jy is nog nie eens vyftig jaar oud nie, en het jy vir Abraham gesien?”

Jesus het hulle geantwoord: “Dít verseker Ek julle: Voordat Abraham gebore is, was Ek al wat Ek is.”

Blaai dan sommer ook na Joh. 10, van vers 24 af, waar Jesus dan bevestigend antwoord op hulle vraag of Hy die Christus is, maar ook vir hulle sê dat Hy God is wat mens geword het. (Dit beredeneer Hy dan deur ‘n redenasietegniek wat baie bekend was destyds, naamlik waar jy begin by dit wat van minder belang is om dan dit wat werklik van waarde is, of wat jy eintlik wil sê, te beklemtoon. Hy wil vir hulle ‘n waarheid oordra wat “onverstaanbaar” is vir ons plat koppies, naamlik dat die Vader in Hom is en dat Hy in die Vader is. Hulle is Een en Hy is God wat mens geword het.)

Die Jode van Sy tyd het dit presies verstaan. Hulle het verstaan dat Hy dus daarmee sê dat Hy nie net Hom as God “voordoen” nie, maar werklik daarmee sê dat Hy God is wat mens geword het.

(Dit is immers een van die waarhede wat Johannes self, onder die inspirasie van die Gees, wil beklemtoon in sy evangelie. Kyk Johannes 1:1-18 byvoorbeeld).

Dit is jammer dat Xandré en sy leierskap nie die voordele kan insien van ʼn bietjie teologiese navorsing nie, want anders sou hulle dalk nie vasgeval het in die leuen-slaggate waarin hulle vasgeval het nie.

Hulle kan maar net Prof Jannie Louw, die wêreldbekende Nuwe Testamentikus se boekie oor DIE JEHOVAH-GETUIES EN DIE BYBEL (1972) gaan lees het, om te ontdek dat wat hulle oor Jesus te sê het (en selfs ʼn paar ander dinge), al die ou leuens en dwalinge is wat die Jehovah-getuies (of Sewendaagse Adventiste) sedert C T Russell se dae van 1870 af, en later deur J F Rutherford en N H Knorr gepropageer is.

Daarom voel ʼn mens amper so ʼn moedeloosheid oor jouself kom oor die feit dat hierdie goedbedoelende jongmanne, in hulle ywer om die waarhede oor die Evangelie oor die Koninkryk van God nuut te sê, nie die Skrifwaarhede goed genoeg gelees en geken het om dit te onderskei van die eeu-oue leuens van die vyand nie.

Advertisements

Ons roeping vir hierdie nuwe seisoen

Ek het gevoel dit is nou die tyd om jou te vertel waarmee ek en Hetta in opdrag van die Here in hierdie nuwe seisoen van ons bediening besig is.

Die film, THE LAST REFORMATION, waarvan ek vir jou die skakel hieronder gee, kan jy gratis gaan kyk op die internet en vertel vir jou wat ek en Hetta beleef God se roeping in ons lewe vir die res van ons lewe hier op aarde is.

Hier is die skakel daarheen:

Volgende jaar vier ons die 500-jarige viering van die Reformasie-gebeure in Martin Luther se tyd in 1517. Die krisis is dat daardie reformasie nie volledig was nie en ook nie die kritiese foute in die fondasie van die kerk soos ons dit destyds en vandag ken, aangespreek het nie. Daarom wil Jesus Christus, deur die werking van Sy Gees, NOU in hierdie LAASTE REFORMASIE die ware Bybelse Kerk/Ekklesia van die fondasie af OOR BOU.

Daarvoor het Hy ook my en Hetta geroep om vir die res van ons lewe hier op aarde daarmee besig te wees.

Ek noem dit wat Jesus dit noem, naamlik OM DIE KONINKRYK VAN GOD TE SOEK. Of soos Jesus dit van Sy eerste preek af gesê het: Bekeer julle, want die KONINKRYK VAN GOD (of van die hemel) IS HIER op aarde besig om deur te breek.

Soos God se Gees dit daar in 1 Kor. 15:24 e.v. beskryf het, beteken dit ʼn oorlog waar elke mag wat nog nie gebuig het of nie wil buig voor Jesus as die Koning, gedwing gaan word (deur God self) om te buig.

DAAROM IS ONS NIE VERRAS DAT HIERDIE OPDRAG OOK VIR ONS ʼn BAIE DUUR PRYS KOS EN OORLOG BETEKEN NIE.

Dit is wat ons tans elke dag beleef op elke gebied van ons lewe. Ons het seker nog nooit sulke uitdagende tye in ons bediening beleef soos nou nie. En dit is waar van alle gebiede in ons lewe: finansieel, gesondheidsgewys, in ons familie en gesin, in alle aspekte van ons bediening…

Die rede is eenvoudig: DIE VYAND IS WOEDEND OOR WAT AAN DIE GEBEUR IS EN WAARMEE ONS BESIG IS!
Daarom vra ek vir jou as ʼn broer of suster in Christus, BID VIR ONS, nadat jy hierdie film gekyk het.

Groetnis
Christo en Hetta Nel