Gesprek oor die leringe van CHRIST IN ME International

Gesprek oor die leringe by Christ In Me International

Met Rapport en met die Huisgenoot.

Daar het in die afgelope weke baie negatiewe berigte verskyn in die RAPPORT en in die HUISGENOOT oor ʼn baie gewilde groep gemeentes, genaamd CHRIST IN ME International.

Ek wil glad nie op die berigte of artikels reageer wat oor hulle verskyn het nie, maar eerder reageer op wat Xandré Strydom, die erkende leier van die groep, in twee videos wat op YOUTUBE verskyn het self gesê het oor wat hulle glo.

Blaai jy na hulle webblad, kry jy die volgende Missie en Visie soos op hulle webblad geformuleer by Hulle Missie en Visie

en ek haal dit vir jou aan:

“Mission

Our mission at Christ in me International is to:

Establish the church as the body of Christ for the work of ministry by raising a God-appointed and perfect Five Fold, who as mature Sons of God work together in protecting and guarding Christ, until all come to the unity of faith and knowledge of the Son of God, unto the measure and stature of the fullness of Christ.

To establish and preach the Gospel of the glory of Christ, who is the image of God.

To establish Christ in Me International as a representative Household of Faith and ambassador of Christ, and to reveal the mystery which has been hidden from all ages and to make known what are the riches of the glory of the mystery which is: Christ in you, the hope of glory.

Vision

Our vision at Christ in Me International is to establish the Kingdom of God on the earth, to fill the earth with the Glory of God and to equip, edify and raise up mankind in Christ as the image and the likeness of God.”

Soos ek sê, wil ek eerder gesels oor dit wat Xandré Strydom, self geantwoord het op die artikel van die Rapport, soos dit verskyn het op Sondag, 22 Mei 2016. Hier is die skakel na sy antwoord op YOUTUBE: Xandré aan die woord

Hy self publiseer die volgende oor hierdie video op 22 Mei 2016:
“Geagte CiM International, dames en here en mede gelowiges. Dit is soms tragies om te dink dat nadat Rapport ons geskakel het en my 11 vrae gevrae het op Donderdag 19 Mei 2016(voor die berig uitgekom het) wat ons baie professioneel en openlik geantwoord het, was die Evangelie nie hanteer in die koerant nie maar liewers die sensasie gedrewe opinies van mense… Hier is dié korrespondensie tesame met ʼn video skakel van die opname. Ons wil glad nie ʼn oorlog begin nie… ons stel net die halwe inligting reg… en maak dit heel. Dieselfde wat ons doen aan gebroke halwe mense… wanneer ons hulle die Evangelie van Christus leer.”

Dan reageer ek ook op ʼn opgeneemde gesprek met die joernalis van HUISGENOOT voor hulle artikel verskyn het in die HUISGENOOT. Hier is die skakel op YOUTUBE van hierdie opname: Xandré in gesprek met HUISGENOOT

Die volgende opmerking verskyn uit CIM se eie geledere oor hierdie opname: “Hier is die live recording met Huisgenoot. Ongeag hulle beriggewing was dit ‘n uitstekende onderhoud waarin ons visieleier Xandré Strydom dit baie besonders geantwoord het. Luister gerus daarna en hoor die waarheid agter die sensasie. Dit bestaan uit 3 gedeeltes. Stuur dit gerus aan almal wat jy wil.”

Daar kan jy alles hoor wat glo en leer Xandré Strydom en sy leierskap vir hulle volgelinge.

So, wat dink ek van dit alles?

Eerstens, dit is nie my werk om hulle leringe oor die verskillende sake hier vir hulle te formuleer nie. Dit kan hulle maar self doen.

Ek het ook nie ʼn roeping om hulle leringe oor alles hier te weerlê nie.
Tog voel ek dat ek graag wil bely wat ek glo die Woord, die Bybel, oor Jesus getuig.

Want dit is die kern-vraagstuk en saak waaroor dit ten diepste gaan as ons graag die lering van hierdie groep reg wil beoordeel in die lig van die Skrif.

Xandré verwoord die volgende wat hy oor Jesus glo so:

Oor Jesus glo hy…
• Dat Jesus Seun van God is en was, soos ek en jy, wanneer ons Jesus aangeneem het in geloof, en volwasse geword het in ons denke en die waarheid oor die Koninkryk verstaan. Dan het ons ook seuns van God geword.
• Hy glo dat Jesus nêrens in die Bybel God genoem word nie. Nêrens word daar gepraat in die Bybel van God, die Seun, nie.
• Jesus is, volgens Xandré se verstaan van die Evangelieboodskap oor die Koninkryk, die Eersteling van ʼn nuwe Spesie seuns van God, wat God se denke het oor God se plan oor die Koninkryk wat hier op aarde moet kom.
• Jesus is die Tweede Adam, en so eerste van die nuwe spesie soos God dit (reeds met die eerste skepping) bedoel het om hier op aarde te heers.
• Jesus is die eerste Gees-mens
• Jesus se geboorte was ʼn bonatuurlike geboorte. Hy was kind van die saad van God die Vader, wat die Vader deur die werking van die Gees, self Maria bonatuurlik mee bevrug het. Sodat Jesus werklik seun van God kon wees, en ware beelddraer van God die Vader.
• Jesus was eers kind en het na sy doop en die salwing met die Heilige Gees, op dertigjarige ouderdom, seun van God geword en was dus nie meer seun van Josef nie.
• Jesus was dus nie God self wat mens geword het nie, volgens Xandré en die leierskap se leer
• Want as Jesus God self was wat mens geword het, vat dit die hart weg van die goeie nuus van die Evangelie van die Koninkryk, naamlik dat ons ook geroep is, soos Jesus, om hier op aarde as konings te heers en as beelddraers en as seuns van God om die Koninkryk hier op aarde te vestig.
• Xandré bely verder dat hy glo dat Jesus reeds ook ʼn tweede keer gekom het, in ons as die nuwe spesie christusse/gesalfdes (Rom. 8:29 en Heb. 2:10 word hiervoor aangehaal as bewyse).
• Xandré konstateer verder dat hulle dus nie glo in God Drie-enig nie, want hierdie begrip kom nêrens in die Skrif voor nie
• Die Koninkryk van God is, volgens hom, God wat heers deur Sy aangestelde leiers wat as seuns van God geantwoord het op die roeping van God in en op hulle lewens.
• Hy glo dat die kruis die ou Adam doodmaak en ʼn nuwe spesie laat opstaan, die nuwe Adams.
• Xandré glo dat hulle geroep is om die kerke (die 42 000 van hulle in SA, volgens hom) te verlos van godsdiens en Christendom en om hulle in te bring en in te lei in die Plan van God oor die koninkryk van God wat hier op aarde moet kom. Hy haal Gal. 4:1 en 2 aan as Skrifbewyse.
• Hy beskryf homself as ʼn man van God wat in ʼn nuwe seisoen die nuwe waarhede oor die koninkryk aan mense moet bedien.

Tot sover wat Xandré en Christ in Me International glo.

Ek het twee artikels geskryf as deel van my reeks oor die koms van die Koninkryk wat hier relevant is.

Hoekom het Jesus aan die begin van Sy prediking gepraat van die Koninkryk wat “naby” is?

Iemand vra my nou die dag ʼn goeie vraag toe hy hoor ek sê dat God se Koninkryk “hier” is. Hy vra my toe, maar hoekom het Jesus self in Sy prediking hieroor, daar aan die begin, soos in Mat. 4:17 gepraat van die Koninkryk wat “naby” ons is? Hoe kan ek dan nou kom en sê dat die Koninkryk “hier” is?

Soos ek gesê het, wat ʼn goeie vraag!

Dink ʼn bietjie daaroor na.

Dink daaraan dat Jesus gepraat het van die Koninkryk wat “naby is” aan die begin van Sy sowat drie jaarlange bediening en voordat Hy gekruisig is en opgestaan het uit die dood.

Dink dan ook daaroor dat God se Gees in die res van die Nuwe Testament aan ons sou openbaar dat Jesus eers werklik moes opstaan uit die dood as bewys dat Hy werklik was wie Hy gesê het Hy is, naamlik die nuwe en ewige Koning, uit die stam van Dawid, wat moes gaan sit aan die regterhand van die Vader, vanwaar Hy die aarde sou regeer.

Daarom sê Paulus daar in 1 Kor. 15:24 e.v. die volgende van hoe God die Vader besig is om “elke mag, elke gesag en krag” te vernietig en al die vyande van Jesus, as die Koning, aan Hom wat Jesus is, te onderwerp. Die laaste vyand wat vernietig gaan word, is die dood.

Tot dan regeer Jesus as die Koning van die aarde.

Eers daarna, wanneer die Vader klaar is met Sy werk, gaan Jesus self “die koningskap aan God die Vader” oordra.

Soos 1 Kor. 15:28 sê: “Wanneer alles dan aan die Seun onderwerp is, sal Hy Hom ook self onderwerp aan die Vader wat alles aan Hom onderwerp het. So sal God alles wees vir alles.”

Tot dan is Jesus die Christus, die Koning van hierdie Koninkryk. Tot dan, is dit Hy wat heers en wat deur Sy Gees Sy volgelinge lei deur Sy stem.

Tot dan herinner Sy Gees in ons, ons aan wat Jesus, die nuwe Koning van die aarde, aan ons gesê en geleer het. Tot dan is die Gees van Jesus, die Heilige Gees, self God, ons nuwe Wetgewer, wat vir ons sê en herinner aan wat die wil is van die Koning, Jesus.

Hoe kan ons van die Koninkryk van God praat as ons nie mooi verstaan wie Jesus, die Koning, werklik was en is nie?

In die Rapport en die Huisgenoot word daar die afgelope tyd baie gepraat oor die leringe van die bediening wat bekend staan as Christ In Me International, wat hier in Suid-Afrika, baie invloedryke mense trek.

Laat ek dadelik sê: Ek is oortuig daarvan dat ons hier met ʼn onbybelse splintergroep te make het en veral om die een rede: Dit wat hulle glo en leer oor Jesus, die Koning van die Koninkryk van God hier op aarde, is totaal onbybels en nie die volle waarheid nie.

Luister jy na Xandré Strydom, die erkende leier van die groep, en wat hy leer oor Jesus, hoor jy hoe hy verklaar dat Jesus Seun van God is en was, soos wat ek en jy, wanneer ons Jesus aangeneem het in geloof, en volwasse geword het in ons denke en verstaan oor die waarheid oor die Koninkryk, ook seuns van God genoem word en is.

Hy glo verder dat Jesus nêrens in die Bybel God genoem word nie. Volgens hom word nêrens in die Bybel gepraat van Jesus as “God, die Seun”, nie.

Daarom glo hulle ook nie in God Drie-enig nie, want ook die Heilige Gees is, volgens hulle, nie God nie. Net God die Vader alleen is God.

Hoef ek in hierdie geselskap enigsins hieroor verder uit te wy? Is daar by enigiemand in hierdie geselskap enige twyfel daaroor dat Jesus, die Koning van die Koninkryk, self God is en was, wat Mens geword het om tussen ons te kom woon? Wat gesterf het en opgestaan het uit die dood, om daarmee te bevestig dat Hy werklik die nuwe Koning van die aarde is? Wat opgevaar het na die hemel om vandaar as God, die Seun, hier te regeer.

Hoef ek hier gedeeltes aan te haal soos Johannes 1 en waar iemand soos Thomas, Jesus as “My Here en my God” aangespreek het? Hoef ek hier te wys daarop dat die Jode juis dit wat Jesus gesê het oor Homself, beskou het as Godslasterlik omdat hulle duidelik gehoor het uit Sy spreke hoe Hy van Homself as God gepraat het en met God gelykgestel het?

Oor die Heilige Gees as God self, hoef ek hopelik nie hier te praat nie. As jy twyfel daaroor, kan jy gerus maar self ʼn bietjie van my skrywes oor die Heilige Gees en Sy werk gaan lees.

Oor die feit dat die God wat ons leer ken in die Bybel, Homself vir ons daarin openbaar as een God wat Vader, Seun en Gees is, hoef ek seker nie te veel uit te wy hier nie.

Net so tussen hakies: Ek dink nie daar is iemand wat die Skrif regtig ken, wat nie weet dat die begrip “God Drie-enig” bloot ʼn teologiese belydenis en term is en dus nie as term in die Bybel voorkom nie. Dit is bloot ʼn term wat die Kerk oor die eeue gekies het om te gebruik om die Skrifwaarheid te bely wat ons in die Skrif ontdek het as ons luister na die hele boodskap van die Bybel oor hoe God Homself aan ons openbaar as Een God, wat Vader, Seun en Gees is.

So het Jesus, die nuwe Koning van die aarde, ons ook geleer om nuwe bekeerlinge te doop “in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees”. (Mat. 28:19)

So het die gelowiges in die gemeentes daar in die begin, mekaar dan ook geseën en toegebid soos 2 Kor. 13:13 ons leer met die woorde: “Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle almal wees.”

Dan wil ek afsluit met die volgende skrywe:

ʼn Bietjie meer oor Jesus, die Koning van die Koninkryk

ʼn Baie relevante vraag aan hierdie groep leraars van CIM Internasionaal sou wees: Maar wie is nou eintlik die koning van die koninkryk wat julle propageer?

Want dit klink vir my julle dink dit is “julle”.

Terwyl die ware Koning waaroor dit in die Koninkryk wat Jesus en die Bybel aan ons leer, Jesus Christus is.

Ek glo dat wat ons oor Jesus glo, bepaal of wat ons vir mense leer die waarheid of leuens is.

In Johannes 8 sê Jesus self dat wat ons oor Hom glo, bepaal of ons “gered is” of verlore sal gaan.

Kom ons luister ʼn bietjie wat Jesus oor Homself in hierdie gedeelte in Joh. 8 gesê het, wat gemaak het dat die Jode van ouds Hom wou stenig, want hulle het uit wat Hy oor Homself gesê het, gehoor hoe Hy Homself God noem en dit verdien die doodstraf onder die Tora-wetgewing.

Kom ek haal dan vir julle aan van wat Jesus oor Homself gesê het hier:
Konteks: Joh. 8:24-59

Maar spesifiek die volgende verse: Vers 24, 31, 32, 42, 54, 58.

Vers 24 – Daarom het Ek vir julle gesê julle sal in julle sondes sterwe, want as julle nie glo dat Ek is wat Ek is nie, sal julle in julle sondes sterwe.

Vers 31-32 – Toe sê Jesus vir die Jode wat in Hom glo: “As julle aan my woorde getrou bly, is julle waarlik my dissipels; en julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vry maak.”

Vers 42 – Maar Jesus sê vir hulle: “As God julle Vader was, sou julle My liefhê, want Ek het van God af gekom, en hier is Ek nou. Ek het immers ook nie uit my eie gekom nie, maar Hy het My gestuur.

Vers 54 – 58 – Maar Jesus antwoord: “As Ek Myself verheerlik, beteken my heerlikheid niks. Dit is my Vader wat My verheerlik. Julle sê: ‘Hy is ons God,’ en tog ken julle Hom nie. Maar Ek ken Hom. As Ek sê Ek ken Hom nie, sal Ek net soos julle ‘n leuenaar wees. Maar Ek ken Hom, en Ek neem sy woorde ter harte.

Abraham, julle voorvader, het hom daaroor verheug dat hy die dag van my koms sou sien, en hy het dit gesien en was bly.”

Die Jode sê toe vir Hom: “Jy is nog nie eens vyftig jaar oud nie, en het jy vir Abraham gesien?”

Jesus het hulle geantwoord: “Dít verseker Ek julle: Voordat Abraham gebore is, was Ek al wat Ek is.”

Blaai dan sommer ook na Joh. 10, van vers 24 af, waar Jesus dan bevestigend antwoord op hulle vraag of Hy die Christus is, maar ook vir hulle sê dat Hy God is wat mens geword het. (Dit beredeneer Hy dan deur ‘n redenasietegniek wat baie bekend was destyds, naamlik waar jy begin by dit wat van minder belang is om dan dit wat werklik van waarde is, of wat jy eintlik wil sê, te beklemtoon. Hy wil vir hulle ‘n waarheid oordra wat “onverstaanbaar” is vir ons plat koppies, naamlik dat die Vader in Hom is en dat Hy in die Vader is. Hulle is Een en Hy is God wat mens geword het.)

Die Jode van Sy tyd het dit presies verstaan. Hulle het verstaan dat Hy dus daarmee sê dat Hy nie net Hom as God “voordoen” nie, maar werklik daarmee sê dat Hy God is wat mens geword het.

(Dit is immers een van die waarhede wat Johannes self, onder die inspirasie van die Gees, wil beklemtoon in sy evangelie. Kyk Johannes 1:1-18 byvoorbeeld).

Dit is jammer dat Xandré en sy leierskap nie die voordele kan insien van ʼn bietjie teologiese navorsing nie, want anders sou hulle dalk nie vasgeval het in die leuen-slaggate waarin hulle vasgeval het nie.

Hulle kan maar net Prof Jannie Louw, die wêreldbekende Nuwe Testamentikus se boekie oor DIE JEHOVAH-GETUIES EN DIE BYBEL (1972) gaan lees het, om te ontdek dat wat hulle oor Jesus te sê het (en selfs ʼn paar ander dinge), al die ou leuens en dwalinge is wat die Jehovah-getuies (of Sewendaagse Adventiste) sedert C T Russell se dae van 1870 af, en later deur J F Rutherford en N H Knorr gepropageer is.

Daarom voel ʼn mens amper so ʼn moedeloosheid oor jouself kom oor die feit dat hierdie goedbedoelende jongmanne, in hulle ywer om die waarhede oor die Evangelie oor die Koninkryk van God nuut te sê, nie die Skrifwaarhede goed genoeg gelees en geken het om dit te onderskei van die eeu-oue leuens van die vyand nie.

Advertisements

22 thoughts on “Gesprek oor die leringe van CHRIST IN ME International

 1. Hello Christo

  Daar is nog ‘n groep wat glo soos hierdie mense, dat Jesus nie God self was en is nie. Gerrie Coetzee het die hele Bybel uit Aramees in Afrikaans verstaal. Sien die website http://www.padwlewe.ch/ Sy Bybel is gratis beskikbaar, maar dit lees moeilik. Jy kan dit aanlyn lees. Jy sal sien wat ek bedoel. Maar as jy sy artikels lees wat ook op sy website beskikbaar is, sal jy sien wat hy leer en propageer.

  Maar miskien weet jy al van sy bediening…

  As die duiwel sien hy kan mense op geen ander manier mislei om sonde te doen nie, dan gebruik hy die Skrif om mense te mislei, net soos wat hy die Skrif probeer gebruik het om Jesus te probeer versoek.

  Die ander probleem is die groepe mense wat die Torah bestudeer en beweer dat ons as wedergebore Christene al die Wette van Moses moet onderhou. Gerrie Coetzee is ook een van hulle.

  Groete Anita

  2016-06-11 9:40 GMT+02:00 nuwewyn :

  > Nuwe Wyn posted: “Gesprek oor die leringe by Christ In Me International > Met Rapport en met die Huisgenoot. Daar het in die afgelope weke baie > negatiewe berigte verskyn in die RAPPORT en in die HUISGENOOT oor ʼn baie > gewilde groep gemeentes, genaamd CHRIST IN ME Intern” >

 2. Dr. Christo

  Dit is seker bietjie laat om op jou skrywe te reageer, maar ek het dit nou eers raak gesien. Ek lees nou deur die gedeelte van jou en ek wil net uit die staanspoor my intensie met die antwoord duidelik maak: Heermee wil ek jou reghelp met so ʼn paar van jou “feite” en dan sommer ook die leer wat jy verkondig. Dankie vir die geleentheid, ek bid dat VADER jou verligte oë van verstand sal gee.

  Eerstens is dit baie belangrik dat jy sal verstaan dat daar ʼn duidelike onderskeid is tussen Jesus en Jesus Christus. As jy dit nie kan insien uit die Mattheus 1 geslagsregister nie, dan moet jy sê dat daar ʼn fout is met dit wat daar geskrywe staan. Vers 17 sê dat daar veertien geslagte is vanaf die Babiloniese ballingskap tot en met Christus. Wanneer ons dit tel dan is dit duidelik dat Jesus die dertiende geslag is, wat Christus (die veertiende geslag) genoem word. Daar is dus twee geslagte by Jesus; Jesus en Jesus Christus. Hy is dus die Alfa en Omega. Die Alfa van ʼn nuwe spesie nl. hemelse mense (1 Kor 15:48) en ook die Omega van die sondige Adam (2 Kor 5:14-15). Dit gesê, wil ek graag jou skrywe hanteer.

  • Xandré Strydom het nie gesê dat hy glo Jesus is die Seun van God nie. Hy het wel gesê dat hy glo Jesus Christus is die Seun van God.
  • Nêrens in die Bybel word daar gepraat van God die Seun nie. Dis nie net ʼn stelling nie, dis ʼn feit. Seun van God staan daar wel, maar verseker nie God die Seun nie.
  • Jesus Christus is die Eersteling van ʼn nuwe spesie (2 Kor 5:17)
  • Jesus Christus is die Tweede Adam, van BO gebore, en so eerste van die nuwe spesie soos God dit (reeds met die eerste skepping) bedoel het om hier op aarde te heers.
  • Jesus Christus is die eerste mens wie se gees EEN geword het met GOD se Gees (1 Kor 6:17) (Matt 3:16)
  • Jesus se geboorte was ʼn bonatuurlike geboorte. God het nie gemeenskap met Maria gehad nie. Dit is ook nie bekend dat sy bevrug was nie maar wel dat sy swanger was en dat God die Skepper, in haar sou skep. Net so bonatuurlik soos om ʼn man uit die grond te skep. Hierdie Jesus was wel, volgens profesie, Seun van God genoem, al het God self eers dié verklaring gemaak by die doopbad nadat Jesus Christus van BO gebore is toe die Gees op hom neerdaal en op hom bly. Die een wat van BO gebore is, uit die hemelse Jerusalem en die Saad van God, Hy is die Beeld van die onsienlike God. Daarom is dit ook eers wanneer jy weergebore – of dan nou van BO gebore word – wat jy kind van God en Sy Beeld is; omdat jy dan uit die Saad van God en die hemelse Jerusalem gebore is.
  • Jesus was nooit Josef se seun nie, al het Josef hom groot gemaak. Sy oorsprong is vanuit God
  • Die Evangelie was nog nooit oor ʼn God wat mens geword het nie, dit was oor God wat die mens tot Godheid genereer. Mense wil God minder maak deur te sê dat Hy mens geword het, terwyl Hy als gedoen het om mens Godsoort te maak. Daar is geen Skrif wat sê dat God het soos mens geword nie, maar die Skrifte sê wel dat Hy mens in Sy Beeld en gelykenis gemaak het.
  • Want as Jesus God self was wat mens geword het, vat dit die hart weg van die goeie nuus van die Evangelie van die Koninkryk, naamlik dat ons ook geroep is, soos Jesus, om hier op aarde as konings te heers en as beelddraers en as seuns van God om die Koninkryk hier op aarde te vestig.
  • Xandré het nie gesê dat hy glo Jesus het ʼn tweede keer gekom nie, behalwe na die opstanding van Jesus Christus waarby Hy aan die Apostels en sekere andere verskyn het. Ons glo wel dat die tweede koms van Christus hier is, maar nie soos julle dink nie. In Johannes 12:24 sê Jesus Christus; as die koring korrel (met verwysing tot Homself as die Christus) nie in die grond val en sterf nie, bly dit alleen. Maar as dit sterf bring dit groot oes in. Die tweede koms van Christus is nie ʼn Saad(soos die eerste koms nie), dit is ʼn oes. Ons sê nie ons is Jesus gereïnkarneer nie! Ons is die oes van die Saad Christus wat in Dag 3 opgewek word.
  • God-drie-enig kom nie in die skrif voor nie, maar dit is ook nie die enigste rede hoekom ons nie in die teorie glo nie.
  • Die Koninkryk van God is God wat deur die Seuns heers op aarde met Sy siening, oordeel en opinie. Sy ware gewig. Soos in die hemel, so ook op die aarde. God kan slegs deur die Seuns heers (Heb 1).
  • Die kruis van Jesus Christus is die neerlê van Adam met sy sondige bestaan en die opwek van Christus, ʼn nuwe skepping/skepsel.
  • Ons glo dat ons die sowat 42 000 verskillende Christelike dinominasies (reg oor die wêreld) sal verlos van die mag van die bose en oor bring in die plan van God in, wat is om die aarde te vul met Sy heerlikheid en die kennis daarvan (Num 14:21 & Hab 2:14).
  • Xandré Strydom is die aangestelde man van God wat die seisoen van God kom openbaar.

  Om by jou gedeelte uit te kom oor Koninkryk. Slegs ʼn Seun van God kan werklik die koninkryk openbaar en bou. In Lukas 17:21 sê Jesus Christus: “die Koninkryk is binne-in julle.” Koninkryk is die heerskappy van God. Jesus bid en sê: “laat u koninkryk kom; laat u wil geskied, soos in die hemel net so ook op die aarde.” Om die Koninkryk op aarde sigbaar te maak, moet God se wil op aarde geskied, net soos in die hemel. Dit kan slegs gebeur wanneer daar Seuns is met dieselfde siening, oordeel en opinie as God.

  Jou stelling dat Jesus, wat volgens jou God is, nou die aarde heers vanuit die hemel:
  As dit waarheid was, wie sal dan hemel toe wou gaan? Ek meen; Hy kan dan nie eens die aarde ordentlik heers nie, as Hy dan nou die heerser van die aarde was. As hierdie wat ons tans hier op aarde beleef Sy Koninkryk is waaroor Hy heers, dan is Hy mos nie ʼn goeie Heerser of Koning nie, of hoe? Ek sien moord, verkragting, armoede, geweld, haat, storms, minderwaardigheid en allerhande dinge wat ek nie glo in die hemel is nie. Hierdie skepping sien met reikhalsende verlange uit na die openbaarmaking van die seuns van God (Rom 8:19). Die Seuns sal die heerskappy van God in die aarde sigbaar maak. Die Seuns sal die Koninkryk laat kom.

  Jy neem ook aan dat 1 Kor 15 van Jesus praat, maar ons weet dat die koring korrel in die grond geval en gesterf het en dat hy dus van die Seunskap praat – die oes – en nie die Saad nie.

  Om aannames te maak en jou opinie uit te spreek oor wat waarheid is, moet jy 100% seker wees dat jy die siening, oordeel en opinie van God het.

  Jesus Christus is ons ouer broer, die eerste van baie broers. (Rom 8:29, Heb 2:11 & Heb 2:17)

  Ons glo dat die Heilige Gees is God self, nie ʼn deel van God nie. Johannes 4:24 sê Jesus Christus dat God is Gees. God is Heilig. So, God is Heilig en God is Gees…Heilige Gees.

  Hoe kan mens glo in ʼn God wat kan sterf? Hoe sê jy dat God ʼn mens geword het en toe gesterf het om weer op te staan om te bevestig dat Hy Koning is? Ek neem aan jy verwys na Fil 2:5-11. Vers 5 skop dit só mooi af: “Want hierdie gesindheid moet in julle wees wat ook in Christus Jesus was.” So wat ookal die skrywer nou gaan sê, daai gesindheid moet in jou wees. Vers 6: “Hy, wat in die gestalte van God was, het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees nie”. Jy wat nou as nuwe skepsel in die gestalte van God is, moet dit nie roof ag om aan God gelyk te wees nie. Vers 7: “maar het Homself ontledig deur die gestalte van ‘n dienskneg aan te neem en aan die mense gelyk geword”. Hy was sonder sonde en het sonde geword, net soos die gestalte van die mens was. Paulus praat nie in die gedeelte van God wat ʼn mens geword het nie.
  Johannes 1 verwys weereens ook nie na Jesus as die Woord nie, maar wel dat die Woord eerste in Hom vlees geword het. Woord is die Griekse woord ‘logos’, soos jy sekerlik weet, wat beteken “intent, reason, motive” en ook “speech and utterance”. Dit is nie Jesus nie, maar Jesus Christus was wel die eerste een in wie die Woord vlees geword het. M.a.w God se doel met die mens het eerste in Jesus Christus sigbaar geword, maar daarna ook in die Apostels, soos opgeteken in Joh 1:14.

  Jy wil uit Thomas se opmerking aflei dat Jesus God is, maar dan sal ons uit Jesus se opmerking oor Petrus in Matt 16:23 ook moet aflei dat Petrus die Satan is. Jesus Christus is net so gelyk aan God soos wat elke weergebore kind van God is. Dit is juis die gesprek in Johannes 10:33-36. Jesus maak nie net Homself gelyk met God nie, maar elkeen tot wie die Woord van God gekom het ook.

  Ek haal jou aan:
  “Net so tussen hakies: Ek dink nie daar is iemand wat die Skrif regtig ken, wat nie weet dat die begrip “God Drie-enig” bloot ʼn teologiese belydenis en term is en dus nie as term in die Bybel voorkom nie. Dit is bloot ʼn term wat die Kerk oor die eeue gekies het om te gebruik om die Skrifwaarheid te bely wat ons in die Skrif ontdek het as ons luister na die hele boodskap van die Bybel oor hoe God Homself aan ons openbaar as Een God, wat Vader, Seun en Gees is.”

  Jy erken self dat dit onbybels is, maar tog verdedig jy dit verder. God is EEN. Moet ek skrif gee?
  1Kor 8:6 aov* tog is daar vir ons maar een God, die Vader uit wie alles is, en ons tot Hom, en een Here Jesus Christus deur wie alles is, en ons deur Hom.
  1Ti 2:5 aov* Want daar is een God en een Middelaar tussen God en die mense, die mens Christus Jesus,

  Ek haal jou aan:
  “So het Jesus, die nuwe Koning van die aarde, ons ook geleer om nuwe bekeerlinge te doop “in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees”. (Mat. 28:19)”

  Interessant dat daar nie eens een rekord is waar enigeen van Sy dissipels mense op die manier gedoop het nie. Dus het hulle nie Sy opdrag uitgevoer nie. Ek wil my nie uitlaat oor wat die rede mag wees nie, maar sommiges beweer dat daai woorde; “in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees”, nie in die oorspronklike manuskripte is nie. Ek wil wel dit sê: Dit is een Naam. Ons praat nie van ʼn noemnaam nie, ons praat van ʼn familienaam. Ons praat van ʼn outoriteit, karakter. Sien Efe 3:14-15/aov* “Om hierdie rede buig ek my knieë voor die Vader van onse Here Jesus Christus, van wie elke geslag in die hemele en op die aarde sy naam ontvang”.

  Jou vraag aan CiM International:
  Maar wie is nou eintlik die koning van die koninkryk wat julle propageer?

  Die antwoord is: God. Dit is die koninkryk van God, net soos wat Jesus gebid het tot God, nie tot Homself nie; “laat U Koninkryk kom.”

  Maar bygesê: Jesus Christus het ons konings en priesters gemaak vir Sy God (Ope 1:6). Kan God ʼn God hê? Ons sit ook saam met hom op Sy troon en dit is dieselfde troon as die Vader se troon (Ope 3:21).

  Ons glo dat as jy nie die onderskeid tussen Jesus en Jesus Christus kan maak nie, sal jy nooit die Evangelie werklik verstaan nie. Ons glo ook dat die ewige lewe is om God die Vader te ken en die Here Jesus Christus. Daar is ʼn duidelike onderskeid tussen wie God is en wie Jesus Christus is.

  Ek gaan aan op Johannes 8 wat jy aanhaal:
  Vers 24 – Daarom het Ek vir julle gesê julle sal in julle sondes sterwe, want as julle nie glo dat Ek is wat Ek is nie, sal julle in julle sondes sterwe. – Hy is die Lam wat die sondes van die wêreld wegneem

  Vers 31-32 – Toe sê Jesus vir die Jode wat in Hom glo: “As julle aan my woorde getrou bly, is julle waarlik my dissipels; en julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vry maak.”

  Vers 42 – Maar Jesus sê vir hulle: “As God julle Vader was, sou julle My liefhê, want Ek het van God af gekom, en hier is Ek nou. Ek het immers ook nie uit my eie gekom nie, maar Hy het My gestuur. – Baie duidelik dat God Hom gestuur het, Hy is nie uit Homself nie.

  Vers 54 – 58 – Maar Jesus antwoord: “As Ek Myself verheerlik, beteken my heerlikheid niks. Dit is my Vader wat My verheerlik. Julle sê: ‘Hy is ons God,’ en tog ken julle Hom nie. Maar Ek ken Hom. As Ek sê Ek ken Hom nie, sal Ek net soos julle ‘n leuenaar wees. Maar Ek ken Hom, en Ek neem sy woorde ter harte. – duidelike onderskeid dat Jesus nie God is nie.

  Abraham, julle voorvader, het hom daaroor verheug dat hy die dag van my koms sou sien, en hy het dit gesien en was bly.” – die belofte (in jou saad)

  Die Jode sê toe vir Hom: “Jy is nog nie eens vyftig jaar oud nie, en het jy vir Abraham gesien?”

  Jesus het hulle geantwoord: “Dít verseker Ek julle: Voordat Abraham gebore is, was Ek al wat Ek is.” – Die belofte

  Dit is baie duidelik dat oorleweringe en tradisies die mens blind maak om te glo wat hulle hoor. Laat almal se werk dan aan die lig kom in hierdie dag. Die vuur sal almal se werk toets. Kom kyk na hoe ons koninkryk bou. Kom kyk na die vrug in ons mense se lewens. My vraag aan jou is:
  Waar is die vrug van die koninkryk? Twee duisend jaar na die kruis en daar is nie vrug nie. Ons doen als in die aangesig van Jesus Christus. Ons bou die koninkryk van God. Maak seker jou oordeel is reg, dat jy nie dalk teen die aangestelde gesag van God praat en so, teen God Homself nie.

  Mathys Kotzé
  Leermeester van Christ in Me International

  • Dankie vir jou moeite om so uitvoerig my “reg te help” om Christ In Me se leringe “reg te verstaan”. En om my “te help`”om die Bybel se boodskap oor Jesus Christus “reg te verstaan”.

   Dit bly altyd vir my merkwaardig hoe ‘n “nuwe groep” dink dat omdat daar reeds, volgens jou skrywe, 42 000 ander groepe is wat dink hulle verstaan die Bybel reg en glo hulle is diegene met die waarheid, hulle as die “nuwe groep”, nou uiteindelik die waarheid beet het, (wat dit dus nou 42 001 groepe maak wat dit glo!).

   M a w Matthys, vir jou inligting, julle is nou groep, 42 001, wat dit glo oor hulleself!

   Dit is boonop merkwaardig dat hierdie “nuwe groep”wat nou skynbaar uiteindelik die waarheid, volgens hulle, beet het, nou eers verskyn!

   Matthys, ek wil nou nie snaaks wees nie, maar miskien moes julle leiers in plaas van net op E-sword te vertrou om julle te help om die volle waarheid agter dit wat daar geskryf staan, te ontdek, ook ‘n bietjie Kerkgeskiedenis en Dogmatiek en Ou en Nuwe Testament Teologie ‘n bietjie by geswot het, want dan het dit vir julle die verleentheid gespaar om te dink dat wat julle nou nuut aan mense openbaar, eintlik nie so nuut is nie maar deur honderde ander dwaalleraars oor die eeue in die een of ander vorm reeds voor julle gesê is.

   Ek gaan nie eers die moeite doen om jou op al jou Skrifinterpretasies, soos die oor Joh 1 en Mat 1 en Joh 8 te antwoord nie, want dit is duidelik dat jy maar, soos al die 42 000 ander voor julle, probeer om dit wat julle nou sogenaamd nuut en anders glo, te probeer bewys!

   Ek wil maar net finaal kommentaar lewer oor die een ding wat ek glo alles wat Christ In Me leer juis aandui as nie werklik deel van die ware Kerk van Jesus Christus nie, en dit is juis dit wat julle glo oor Jesus, die Christus, en Hom as Seun van God en God wat mens geword het.

   As julle glo dat Jesus Christus nie werklik God is wat mens geword het nie, maar eerder, en ek haal uit jou skrywe aan: “wel die eerste een in wie die Woord vlees geword het. M.a.w God se doel met die mens het eerste in Jesus Christus sigbaar geword”, dan maak julle lering van Hom bloot maar net nog ‘n Buddha, of ‘n mens met nuwe Openbaringe en nuwe Lig.

   En dan het julle julleself in die hoek vasgeverf, want hoe kan hy dan sonder sonde wees, om die volmaakte en volkome en genoegsame offer te bring. Hoe kan hy dan deur wat hy gedoen het, ‘n lang genoeg leer oor die tot-nou-toe onoorbrugbare kloof tussen die allerheiligste God en die mens, vir ons wees?

   Dan is wat julle verkondig geen stuk ware Evangelie nie, maar net nog ‘n stukkie humanistiese selfdoen-regruk terapie wat maar net weer deur ‘n klompie mense (Xander en sy uitgelese leierskap) gebruik word om hulleself te verhef bo ander en wat dit duidelik maak aan ander dat voordat hulle nie weet en glo wat julle weet en glo nie, hulle nooit kan wees wat julle reeds is nie, naamlik die “aangestelde gesag van God ” !

   Ag, asseblief, Matthys!, mag God julle uiteindelik “verligte oë van die verstand gee!

   Want dit is net Hy wat julle uiteindelik van die dwaasheid van julle leringe sal kan oortuig!

   • Mathys jy stel dit so duidelik. Mens lees die berig uit opinies wat gevorm is van kind af deur kerke of instansies wat vas glo hulle opninie is reg. So mis ons die ware boodskap. Soos jy aandui, nerens in die Bybel staan daar God drie enig nie. Om te verstaan wat jy aandui en dan weer die Bybel te gaan lees verander wat jy lees heeltemal. Ek hoop daar is nog baie mense wat dit kan lees met n soekende hart na die waarheid, en nie ander mense se opinies raak lees nie.

   • Hiermee staak ek nou hierdie gesprek op hierdie Blog van my met ondersteuners van die dwaalleringe van CHRIST IN ME International. Ek dink nie my BLOG is die plek waar julle dwalinge kan formuleer en propageer nie.

    Ek wil julle uitdaag om julle eie webblad te gebruik om ‘n slag in swart en wit te formuleer wat julle nou eintlik glo. Adverteer dit dan goed dat almal kan weet waar om te kyk wat julle eintlik aan mense leer. En gee ons dan daar ruimte om vir julle in detail te vertel waar en hoekom ons van julle leringe op grond van die Woord verskil.

    Dr Christo Nel

  • Xander Strydom en sy manne bou vir hulle n klein goudmyn.Al wat hy doen is n ou vorm van ‘ witchcraft ‘ manipulate, intimidate and dominate.Jesus is nie God nie, waarvan praat jy Xander? As Jesus nie God is nie is daar geen evangelie nie..hallo wakker word Xander! Cult deur en deur en kan jy glo in Pretoria begin.Jammer hulle deure is nog oop, Glo die Here sal hulle verwyder.Maar daai manipulation is die probleem, en die arme mense wat se inkomstes half attached word deur die mannetjie.Hou moet almal wie se geliefdes vas is in die manne se kloue, hulle sal nie last nie..Mooi bly.Jesus is Lord, God and King.

  • My ou vriend.Wat beteken leermeester van ‘ CHRIST IN ME ‘ jy het so baie gese maar niks reg nie. Wie het jou daai titel gegee Xander of Nelis? Hoekom vertel jy nie ook hoe julle jong mense manupileer en letterlik hulle finansies, denke, menswees ‘ highjack ‘ vir julle eie pockets nie.Jy behoort jouself te skaam.Wat is volgende gaan julle n plaas koop en julself afsonder?

   • Ek stem 100% met jou saam. Hulle vertel nie vir mense die hele waarheid van wat hulle besig is om te doen nie. Die grond of plaas waarvan jy gepraat het is alreeds gekoop… So ons moet vir hulle bid! Mag ons drie-enige God hulle deure so gou as moontlik toemaak en hulle in hulle spore stop!

 3. My kinders is al 6jaar in die dwaling vasgevang. Hulle is twee both gemiddeld intelligente volwassenes wat verblind word deur die bose

  • Hi Elsa

   My hart breek oor die klompie goedgelowige en opregte soekende jongmense wat vasgevang word deur die leuens van hierdie valse leringe. Dit is ook die rede waarom ek hierdie artikel hieroor geskryf het.

   Ek sou baie graag verder met jou wou kontak behou en ook jou bedien via my internetgemeente en nuusbriefie met Woord waarmee ek elke week sowat 4000 gelowiges oor die wêreld mee bedien. Kontak my gerus via nchristo@lantic.net

   En indien iemand van hierdie dwaalleer jou kontak, moenie eers met hulle in gesprek gaan nie. Forward sommer net hulle briefie na my eposadres toe sodat ek met hulle kan gesels.

   Groetnis

   Dr Christo Nel

 4. Die alewige stryd tussen mense oor wie en wat God is. Julle moet immers dit laat vaar vir elke individueel sodat hulle self die Bybel bestudeer! Verse word omgedraai en skrifte heeltemal verdraai. Laat God met elkeen praat in hul hart en laat elkeen ons eie keuses maak. Julle kan nie nou oor die weg kom nie, oor geloof, maar tog gaan almal eendag saam voor God se aangesig wees. Hoe gaan julle dan maak? Steeds met mekaar stry en baklei oor geloof of luister wat God die Vader se? Ek glo elk van julle het die woord en die aankondiging self vanaf die Here gekry. Mens kan tog nie net Teologie gaan swot en dit dan voorberei vir die mense nie. Dit moet uit die hart kom, wat God in jou hart openbaar moet jy dan kan openbaar. Ek het hierdie geniet, want noiu gaan ek self die woord gaan bestudeer.

  Groetnis

  Die Christus geslag

  • Ja, asb. Victoria, vat die Woord van God self, vergeet wat ons alles sê en gaan lees jy vir jouself wat God vir jou deur Sy Gees deur die Woord self sê. Hy is getrou en sal Homself in waarheid openbaar aan elkeen wat Hom van harte soek.

   Baie seen. Dr. Christo Nel

 5. Dr Christo,
  Ons as gesin was so verblind deur cimi, dat ons tot verbond gesluit het. Gelukkig het die Vader self ons oe vir ons oop gemaak, en kon ons betyds uit die vangnet ontsnap. Ek is egter net vreeslik bekommerd oor die arme rykmense wat willens en wetens hulle eiendomme verkoop en die geld dan aan cim oordra. Daar is welvarende mense wat nog altyd n wonderlike geseende pad met die Here gestap het en nou vasgevang is in hierdie netwerk van subtiele verdraaing van God se Woord. Gesinne word verskeur, as jy daar aansluit word jy verbied om weer enige ander kerk te besoek, jy mag nie die Evangelie versprei deur met ander te praat daaroor nie, jy moet alles na die Leermeester en aangestelde “koning” verwys vir goedkeuring en besluitneming. Hulle verwag n gesin moet as n geheel deel word van die kultuur, ons kan dit nie n kerk noem nie, en as een van die huweliksmaat nie bereid is om deel te word nie, word egskeiding aangemoedig. Hierdie is seker die ergste van vals profete wat ek nog tee gekom het. Ons moet bid dat die skille van hierdie mense wat soos mak skape te slagting gelei word sal oop gaan.
  Groete
  Heleen

  • Heleen, n mens kan en moet uit die aard aanhou bid, dat hulle expose sal word.Maar ons het hier te doen met n baie ‘ powerfull” geestelike stronghold Jy kan dit duideluk sien hoe Xander hulle probeer uit brei. Kyk hierdie manne glo hulself en hulle hele idee is om die hele S.A oor te neem met hulle dogma. Divide and rule.As hulle gemeentelede regtig weet wat aangaan sal hulle weg hardloop.Maar wie weet miskien kom die leermeesters, en erken hulle foute .Verskoon my spelling tik op foon, letters klein. Anyway, hulle sal nie vir altyd so kan aanhou nie, ek dink hulle tyd is min en baie menae begin hulle dwaal sien..Mooi bly

  • Hi Heleen! Ek het bietjie meer as n jaar terug daar uitgestap. Ek dankie die Here dat Hy my so genadig was en my en my gesin gered het! Ek dank die Here dat Hy julle ook gered het. Ons moet asb aanhou bid vir die mense wat daar vasgevang word?

 6. CIM is nie net vasgevang in sektariese en ketterse dwalinge en godslastering nie maar vertoon ook kenmerkende simptome van n godsdienstige kultus

 7. Pingback: ‘n Uitstekende beoordeling van die Christ In Me International-beweging (CIMI) | nuwewyn

 8. Pingback: CIMI is uit en uit ‘n “cult” | nuwewyn

 9. Xander Strydom en sy manne bou vir hulle n klein goudmyn.Al wat hy doen is n ou vorm van ‘ witchcraft ‘ manipulate, intimidate and dominate.Jesus is nie God nie, waarvan praat jy Xander? As Jesus nie God is nie is daar geen evangelie nie..hallo wakker word Xander! Cult deur en deur en kan jy glo in Pretoria begin.Jammer hulle deure is nog oop, Glo die Here sal hulle verwyder.Maar daai manipulation is die probleem, en die arme mense wat se inkomstes half attached word deur die mannetjie.Hou moet almal wie se geliefdes vas is in die manne se kloue, hulle sal nie last nie..Mooi bly.Jesus is Lord, God and King.

 10. Sien ek het jou naam verkeerd gespel en Neels se naam, maar Xandre, jy sal dit seker nie teen my hou nie ou maat of hoe?

 11. Baie dankie Christo dat jy en Rudolph Boshoff soveel moeite doen om al die foute uit te wys van CIM!

  Ken ‘n hele paar mense wat ook verblind was deur die man xandre.

  Ek wil net graag noem dat ek het met my gesprekke met vorige CIM lede agter gekom dat hy dieselfde voorbeelde en verduidelikings gebruik het as sekere pastore van o.a Amerika maar met ‘n draai daarin (Herinterpretasie). Dit was baie vroeg in sy misleiding toe hy populerder geword het. Die boodskap het al hoe meer xandre gesentreer geword.

  Wat dit vir my baie sterk op neerkom is dat hy ander preke geluister het en dit net so ‘ge-copy’ asof dit sy eie ontdekking was en NET aan hom geopenbaar was. Met alle respek gese, ek dink eerlik dat enige moontlike ‘slim’ of ‘skerp’ iets wat hy al ooit kon gese het, het nie van homself af gekom nie, maar eerder na iemand vir wie hy geluister het, waar hy maak asof dit sy eie spesiale openbaring is.

  Groete

  Riaan

 12. Riaan ja verseker. Rudolph gaan nou Saterdag in Pretoria by faith en reason coference 26-08-2017 juis oor ons maat Xandre se instansie ( ek sien hulle nie as n kerk nie ) praat. Nie in een van sy of sy ‘ leermeesters ‘ het ek nog ooit n humble spirit gesien nie. Hulle love die klank van hulle eie stemme en preke. Dit is eintlik ‘ scary ‘ as jy dink van sy volgelinge is intelligente mense en hulle glo vas dat great Godsmanne van die verlede verkeerd was en dat die ‘ Here ‘ so lank gewag het tot onlangs om vir Xandre hier in Pretoria die waarheid te kom openbaar en almal was verkeerd. Hy is n gesiene en uitverkore man in hulle oe en jy kan hulle van niks anders oortuig nie. Wys jou hoe powerful manipulasie is. Dit gaan altyd oor power en geld. Die hele basis van die evangelie dat God mens geword het om ons te kom red, is nie in hulle teologie nie. Mathys Kotze, Xandre se groot maat, sê mos en ek quote :’ Die evangelie gaan nie oor God wat mens geword het nie, maar oor mens wat tot God gegenereer word.’
  Nou as jy dit kan glo kan jy enige nonsens glo.Jesus is God en het altyd bestaan. Hulle love hulself, die klank van hulle stemme en name. Hulle egos is so groot soos hulle dwaal. Ek dink hulle wiele is stadig maar seker besig om af te kom.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s