nuwewyn
Hier vertel ek jou van "nuwe wyn" wat die Here die afgelope tyd aan my bedien het.

Jul
04

GET READY, BE PREPARED, die profetiese woord oor ʼn wêreldwye val in die geld en finansiële markte, deur dr. Christo Nel, is hierdie afgelope week gepubliseer as ʼn e-boek op AMAZON.

Dit is GRATIS BESKIKBAAR op die 5de, 6de, 19de en 20ste Julie 2016 vir die lesers.

Kliek die volgende skakel om dit te kry op AMAZON: https://amzn.com/B01HI3TW14

Alhoewel dit seker nie nodig is om in hierdie geledere te sê nie, is dit tog belangrik om mekaar net weer te herinner daaraan dat die God wat ons leer ken het in Jesus Christus, aan ons as Sy volgelinge beloof het om ons te lei deur Sy stem.

Natuurlik praat God veral deur die Bybel met ons en bly die BYBEL altyd ons finale toets vir wat waarheid en wat leuen is.

God praat ook deur mense. So praat God ook deur profesie met Sy mense (sien 1 Kor. 14).

So lees ons in die Bybel dat gedurende die tyd van Josef, God hom gebruik het om aan die Farao bekend te maak dat daar ʼn sewejaarlange droogte op pad is waarvoor hulle moet gereed maak.

Selfs in die Nuwe Testament, lees ons in Hand. 11, gee God ʼn profetiese woord oor ʼn droogte en hongersnood wat God se mense se lewens in daardie omgewing geweldig gaan raak en waarvoor die gelowiges gereed moet maak.

So het dr Christo Nel by verskeie geleenthede in die verlede reeds beleef dat God vir hom ʼn profetiese woord gee wat hy dan by ʼn sekere adres moet gaan aflewer.

In November 2015 het die Here vir dr Christo Nel ʼn profetiese woord vir President Zuma en sy regering gegee wat Christo persoonlik by die Parlement moes gaan aflewer. Wat hy gedoen het. (Sien die GATEWAY NEWS, 17 Desember 2015).

So het God ook in 2007 reeds vir Christo gebruik as die skrywer en segsman van ʼn profesie oor ʼn val wat op pad was in die geldmarkte, as gevolg van die wanpraktyke wat in die eiendomsmarkte plaasgevind het in Amerika veral.

In November 2013 het Christo onverwags weer ʼn profetiese woord oor die geldmarkte ontvang, wat hy oortuig was van die Here was wie se stem hy ken.

Hierdie woord het kortliks soos volg gelui:

“ʼn Wêreldwye krisis en val in die geld en finansiële markte is op pad. Sê veral vir My mense om gereed te maak daarvoor terwyl daar nog tyd is. Moenie bang wees nie. Ek is julle God”

Gedurende 2014 en 2015 het Christo hierdie profetiese woord oral bedien waar die Here hom opdrag gegee het om te doen. Daarom was hy vas oortuig dat hy in die verband gedoen het wat hy moes doen. Groot was sy verbasing egter toe hy vanjaar in Meimaand beleef dat die Here hom opdrag gee om alles wat Hy aan hom in die verband geopenbaar het, in ʼn e-boek in Engels te publiseer op AMAZON, sodat soveel as moontlik mense dit te lese kan kry en kan voorberei.

In die boek skryf Christo die volgende:

“What I am prophesying in the Name of Jesus Christ about what I heard from the living God I serve, I believe can be tested in the light of what people, who have their ear on the ground in this field, are also saying.

I ask you to take note and act immediately.

Most of us can’t even imagine what is really coming. Tell me, can you imagine what it will be like when there is a 50% fall in the global money and stock markets, and a subsequent 30% to 40% fall in the real estate market?

I really believe none of us have the slightest idea what the implications and realities of this could be like.

But, on the other hand, if you act now and prepare to be on the right side of what is ahead, this can be the biggest financial opportunity you will ever get in your life to grow your and your loved ones’ wealth. There is wealth to be generated if you act now responsibly and wisely in the light of what God wants to show you in this regard.

Economists don’t call what is coming for nothing “the biggest transfer of wealth ever in history”!”

Tot sover die aanhaling.

Christo het ook beleef om soveel moontlik mense geleentheid te gee om die inhoud van hierdie profesie volledig te lees, gaan hy vir 5 dae mense geleentheid gee om GRATIS die boek te gaan aflaai by AMAZON.

Gebruik die geleentheid asseblief en doen wat die Here vir jou in die verband sê.

Christo vra egter vriendelik dat as jy die boek gratis gaan aflaai, om sodra jy dit klaar gelees het, tog op AMAZON ʼn kort “review” te gaan skryf oor die boek.

Wanneer AMAZON genoeg resensies ontvang het van lesers, neem hulle dit op hulle om die boek GRATIS verder te bemark wêreldwyd aan hulle lesers.

 

Get Ready - small

My nuutste boek, GET READY, BE PREPARED

Advertisements
Jun
11

Gesprek oor die leringe by Christ In Me International

Met Rapport en met die Huisgenoot.

Daar het in die afgelope weke baie negatiewe berigte verskyn in die RAPPORT en in die HUISGENOOT oor ʼn baie gewilde groep gemeentes, genaamd CHRIST IN ME International.

Ek wil glad nie op die berigte of artikels reageer wat oor hulle verskyn het nie, maar eerder reageer op wat Xandré Strydom, die erkende leier van die groep, in twee videos wat op YOUTUBE verskyn het self gesê het oor wat hulle glo.

Blaai jy na hulle webblad, kry jy die volgende Missie en Visie soos op hulle webblad geformuleer by Hulle Missie en Visie

en ek haal dit vir jou aan:

“Mission

Our mission at Christ in me International is to:

Establish the church as the body of Christ for the work of ministry by raising a God-appointed and perfect Five Fold, who as mature Sons of God work together in protecting and guarding Christ, until all come to the unity of faith and knowledge of the Son of God, unto the measure and stature of the fullness of Christ.

To establish and preach the Gospel of the glory of Christ, who is the image of God.

To establish Christ in Me International as a representative Household of Faith and ambassador of Christ, and to reveal the mystery which has been hidden from all ages and to make known what are the riches of the glory of the mystery which is: Christ in you, the hope of glory.

Vision

Our vision at Christ in Me International is to establish the Kingdom of God on the earth, to fill the earth with the Glory of God and to equip, edify and raise up mankind in Christ as the image and the likeness of God.”

Soos ek sê, wil ek eerder gesels oor dit wat Xandré Strydom, self geantwoord het op die artikel van die Rapport, soos dit verskyn het op Sondag, 22 Mei 2016. Hier is die skakel na sy antwoord op YOUTUBE: Xandré aan die woord

Hy self publiseer die volgende oor hierdie video op 22 Mei 2016:
“Geagte CiM International, dames en here en mede gelowiges. Dit is soms tragies om te dink dat nadat Rapport ons geskakel het en my 11 vrae gevrae het op Donderdag 19 Mei 2016(voor die berig uitgekom het) wat ons baie professioneel en openlik geantwoord het, was die Evangelie nie hanteer in die koerant nie maar liewers die sensasie gedrewe opinies van mense… Hier is dié korrespondensie tesame met ʼn video skakel van die opname. Ons wil glad nie ʼn oorlog begin nie… ons stel net die halwe inligting reg… en maak dit heel. Dieselfde wat ons doen aan gebroke halwe mense… wanneer ons hulle die Evangelie van Christus leer.”

Dan reageer ek ook op ʼn opgeneemde gesprek met die joernalis van HUISGENOOT voor hulle artikel verskyn het in die HUISGENOOT. Hier is die skakel op YOUTUBE van hierdie opname: Xandré in gesprek met HUISGENOOT

Die volgende opmerking verskyn uit CIM se eie geledere oor hierdie opname: “Hier is die live recording met Huisgenoot. Ongeag hulle beriggewing was dit ‘n uitstekende onderhoud waarin ons visieleier Xandré Strydom dit baie besonders geantwoord het. Luister gerus daarna en hoor die waarheid agter die sensasie. Dit bestaan uit 3 gedeeltes. Stuur dit gerus aan almal wat jy wil.”

Daar kan jy alles hoor wat glo en leer Xandré Strydom en sy leierskap vir hulle volgelinge.

So, wat dink ek van dit alles?

Eerstens, dit is nie my werk om hulle leringe oor die verskillende sake hier vir hulle te formuleer nie. Dit kan hulle maar self doen.

Ek het ook nie ʼn roeping om hulle leringe oor alles hier te weerlê nie.
Tog voel ek dat ek graag wil bely wat ek glo die Woord, die Bybel, oor Jesus getuig.

Want dit is die kern-vraagstuk en saak waaroor dit ten diepste gaan as ons graag die lering van hierdie groep reg wil beoordeel in die lig van die Skrif.

Xandré verwoord die volgende wat hy oor Jesus glo so:

Oor Jesus glo hy…
• Dat Jesus Seun van God is en was, soos ek en jy, wanneer ons Jesus aangeneem het in geloof, en volwasse geword het in ons denke en die waarheid oor die Koninkryk verstaan. Dan het ons ook seuns van God geword.
• Hy glo dat Jesus nêrens in die Bybel God genoem word nie. Nêrens word daar gepraat in die Bybel van God, die Seun, nie.
• Jesus is, volgens Xandré se verstaan van die Evangelieboodskap oor die Koninkryk, die Eersteling van ʼn nuwe Spesie seuns van God, wat God se denke het oor God se plan oor die Koninkryk wat hier op aarde moet kom.
• Jesus is die Tweede Adam, en so eerste van die nuwe spesie soos God dit (reeds met die eerste skepping) bedoel het om hier op aarde te heers.
• Jesus is die eerste Gees-mens
• Jesus se geboorte was ʼn bonatuurlike geboorte. Hy was kind van die saad van God die Vader, wat die Vader deur die werking van die Gees, self Maria bonatuurlik mee bevrug het. Sodat Jesus werklik seun van God kon wees, en ware beelddraer van God die Vader.
• Jesus was eers kind en het na sy doop en die salwing met die Heilige Gees, op dertigjarige ouderdom, seun van God geword en was dus nie meer seun van Josef nie.
• Jesus was dus nie God self wat mens geword het nie, volgens Xandré en die leierskap se leer
• Want as Jesus God self was wat mens geword het, vat dit die hart weg van die goeie nuus van die Evangelie van die Koninkryk, naamlik dat ons ook geroep is, soos Jesus, om hier op aarde as konings te heers en as beelddraers en as seuns van God om die Koninkryk hier op aarde te vestig.
• Xandré bely verder dat hy glo dat Jesus reeds ook ʼn tweede keer gekom het, in ons as die nuwe spesie christusse/gesalfdes (Rom. 8:29 en Heb. 2:10 word hiervoor aangehaal as bewyse).
• Xandré konstateer verder dat hulle dus nie glo in God Drie-enig nie, want hierdie begrip kom nêrens in die Skrif voor nie
• Die Koninkryk van God is, volgens hom, God wat heers deur Sy aangestelde leiers wat as seuns van God geantwoord het op die roeping van God in en op hulle lewens.
• Hy glo dat die kruis die ou Adam doodmaak en ʼn nuwe spesie laat opstaan, die nuwe Adams.
• Xandré glo dat hulle geroep is om die kerke (die 42 000 van hulle in SA, volgens hom) te verlos van godsdiens en Christendom en om hulle in te bring en in te lei in die Plan van God oor die koninkryk van God wat hier op aarde moet kom. Hy haal Gal. 4:1 en 2 aan as Skrifbewyse.
• Hy beskryf homself as ʼn man van God wat in ʼn nuwe seisoen die nuwe waarhede oor die koninkryk aan mense moet bedien.

Tot sover wat Xandré en Christ in Me International glo.

Ek het twee artikels geskryf as deel van my reeks oor die koms van die Koninkryk wat hier relevant is.

Hoekom het Jesus aan die begin van Sy prediking gepraat van die Koninkryk wat “naby” is?

Iemand vra my nou die dag ʼn goeie vraag toe hy hoor ek sê dat God se Koninkryk “hier” is. Hy vra my toe, maar hoekom het Jesus self in Sy prediking hieroor, daar aan die begin, soos in Mat. 4:17 gepraat van die Koninkryk wat “naby” ons is? Hoe kan ek dan nou kom en sê dat die Koninkryk “hier” is?

Soos ek gesê het, wat ʼn goeie vraag!

Dink ʼn bietjie daaroor na.

Dink daaraan dat Jesus gepraat het van die Koninkryk wat “naby is” aan die begin van Sy sowat drie jaarlange bediening en voordat Hy gekruisig is en opgestaan het uit die dood.

Dink dan ook daaroor dat God se Gees in die res van die Nuwe Testament aan ons sou openbaar dat Jesus eers werklik moes opstaan uit die dood as bewys dat Hy werklik was wie Hy gesê het Hy is, naamlik die nuwe en ewige Koning, uit die stam van Dawid, wat moes gaan sit aan die regterhand van die Vader, vanwaar Hy die aarde sou regeer.

Daarom sê Paulus daar in 1 Kor. 15:24 e.v. die volgende van hoe God die Vader besig is om “elke mag, elke gesag en krag” te vernietig en al die vyande van Jesus, as die Koning, aan Hom wat Jesus is, te onderwerp. Die laaste vyand wat vernietig gaan word, is die dood.

Tot dan regeer Jesus as die Koning van die aarde.

Eers daarna, wanneer die Vader klaar is met Sy werk, gaan Jesus self “die koningskap aan God die Vader” oordra.

Soos 1 Kor. 15:28 sê: “Wanneer alles dan aan die Seun onderwerp is, sal Hy Hom ook self onderwerp aan die Vader wat alles aan Hom onderwerp het. So sal God alles wees vir alles.”

Tot dan is Jesus die Christus, die Koning van hierdie Koninkryk. Tot dan, is dit Hy wat heers en wat deur Sy Gees Sy volgelinge lei deur Sy stem.

Tot dan herinner Sy Gees in ons, ons aan wat Jesus, die nuwe Koning van die aarde, aan ons gesê en geleer het. Tot dan is die Gees van Jesus, die Heilige Gees, self God, ons nuwe Wetgewer, wat vir ons sê en herinner aan wat die wil is van die Koning, Jesus.

Hoe kan ons van die Koninkryk van God praat as ons nie mooi verstaan wie Jesus, die Koning, werklik was en is nie?

In die Rapport en die Huisgenoot word daar die afgelope tyd baie gepraat oor die leringe van die bediening wat bekend staan as Christ In Me International, wat hier in Suid-Afrika, baie invloedryke mense trek.

Laat ek dadelik sê: Ek is oortuig daarvan dat ons hier met ʼn onbybelse splintergroep te make het en veral om die een rede: Dit wat hulle glo en leer oor Jesus, die Koning van die Koninkryk van God hier op aarde, is totaal onbybels en nie die volle waarheid nie.

Luister jy na Xandré Strydom, die erkende leier van die groep, en wat hy leer oor Jesus, hoor jy hoe hy verklaar dat Jesus Seun van God is en was, soos wat ek en jy, wanneer ons Jesus aangeneem het in geloof, en volwasse geword het in ons denke en verstaan oor die waarheid oor die Koninkryk, ook seuns van God genoem word en is.

Hy glo verder dat Jesus nêrens in die Bybel God genoem word nie. Volgens hom word nêrens in die Bybel gepraat van Jesus as “God, die Seun”, nie.

Daarom glo hulle ook nie in God Drie-enig nie, want ook die Heilige Gees is, volgens hulle, nie God nie. Net God die Vader alleen is God.

Hoef ek in hierdie geselskap enigsins hieroor verder uit te wy? Is daar by enigiemand in hierdie geselskap enige twyfel daaroor dat Jesus, die Koning van die Koninkryk, self God is en was, wat Mens geword het om tussen ons te kom woon? Wat gesterf het en opgestaan het uit die dood, om daarmee te bevestig dat Hy werklik die nuwe Koning van die aarde is? Wat opgevaar het na die hemel om vandaar as God, die Seun, hier te regeer.

Hoef ek hier gedeeltes aan te haal soos Johannes 1 en waar iemand soos Thomas, Jesus as “My Here en my God” aangespreek het? Hoef ek hier te wys daarop dat die Jode juis dit wat Jesus gesê het oor Homself, beskou het as Godslasterlik omdat hulle duidelik gehoor het uit Sy spreke hoe Hy van Homself as God gepraat het en met God gelykgestel het?

Oor die Heilige Gees as God self, hoef ek hopelik nie hier te praat nie. As jy twyfel daaroor, kan jy gerus maar self ʼn bietjie van my skrywes oor die Heilige Gees en Sy werk gaan lees.

Oor die feit dat die God wat ons leer ken in die Bybel, Homself vir ons daarin openbaar as een God wat Vader, Seun en Gees is, hoef ek seker nie te veel uit te wy hier nie.

Net so tussen hakies: Ek dink nie daar is iemand wat die Skrif regtig ken, wat nie weet dat die begrip “God Drie-enig” bloot ʼn teologiese belydenis en term is en dus nie as term in die Bybel voorkom nie. Dit is bloot ʼn term wat die Kerk oor die eeue gekies het om te gebruik om die Skrifwaarheid te bely wat ons in die Skrif ontdek het as ons luister na die hele boodskap van die Bybel oor hoe God Homself aan ons openbaar as Een God, wat Vader, Seun en Gees is.

So het Jesus, die nuwe Koning van die aarde, ons ook geleer om nuwe bekeerlinge te doop “in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees”. (Mat. 28:19)

So het die gelowiges in die gemeentes daar in die begin, mekaar dan ook geseën en toegebid soos 2 Kor. 13:13 ons leer met die woorde: “Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle almal wees.”

Dan wil ek afsluit met die volgende skrywe:

ʼn Bietjie meer oor Jesus, die Koning van die Koninkryk

ʼn Baie relevante vraag aan hierdie groep leraars van CIM Internasionaal sou wees: Maar wie is nou eintlik die koning van die koninkryk wat julle propageer?

Want dit klink vir my julle dink dit is “julle”.

Terwyl die ware Koning waaroor dit in die Koninkryk wat Jesus en die Bybel aan ons leer, Jesus Christus is.

Ek glo dat wat ons oor Jesus glo, bepaal of wat ons vir mense leer die waarheid of leuens is.

In Johannes 8 sê Jesus self dat wat ons oor Hom glo, bepaal of ons “gered is” of verlore sal gaan.

Kom ons luister ʼn bietjie wat Jesus oor Homself in hierdie gedeelte in Joh. 8 gesê het, wat gemaak het dat die Jode van ouds Hom wou stenig, want hulle het uit wat Hy oor Homself gesê het, gehoor hoe Hy Homself God noem en dit verdien die doodstraf onder die Tora-wetgewing.

Kom ek haal dan vir julle aan van wat Jesus oor Homself gesê het hier:
Konteks: Joh. 8:24-59

Maar spesifiek die volgende verse: Vers 24, 31, 32, 42, 54, 58.

Vers 24 – Daarom het Ek vir julle gesê julle sal in julle sondes sterwe, want as julle nie glo dat Ek is wat Ek is nie, sal julle in julle sondes sterwe.

Vers 31-32 – Toe sê Jesus vir die Jode wat in Hom glo: “As julle aan my woorde getrou bly, is julle waarlik my dissipels; en julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vry maak.”

Vers 42 – Maar Jesus sê vir hulle: “As God julle Vader was, sou julle My liefhê, want Ek het van God af gekom, en hier is Ek nou. Ek het immers ook nie uit my eie gekom nie, maar Hy het My gestuur.

Vers 54 – 58 – Maar Jesus antwoord: “As Ek Myself verheerlik, beteken my heerlikheid niks. Dit is my Vader wat My verheerlik. Julle sê: ‘Hy is ons God,’ en tog ken julle Hom nie. Maar Ek ken Hom. As Ek sê Ek ken Hom nie, sal Ek net soos julle ‘n leuenaar wees. Maar Ek ken Hom, en Ek neem sy woorde ter harte.

Abraham, julle voorvader, het hom daaroor verheug dat hy die dag van my koms sou sien, en hy het dit gesien en was bly.”

Die Jode sê toe vir Hom: “Jy is nog nie eens vyftig jaar oud nie, en het jy vir Abraham gesien?”

Jesus het hulle geantwoord: “Dít verseker Ek julle: Voordat Abraham gebore is, was Ek al wat Ek is.”

Blaai dan sommer ook na Joh. 10, van vers 24 af, waar Jesus dan bevestigend antwoord op hulle vraag of Hy die Christus is, maar ook vir hulle sê dat Hy God is wat mens geword het. (Dit beredeneer Hy dan deur ‘n redenasietegniek wat baie bekend was destyds, naamlik waar jy begin by dit wat van minder belang is om dan dit wat werklik van waarde is, of wat jy eintlik wil sê, te beklemtoon. Hy wil vir hulle ‘n waarheid oordra wat “onverstaanbaar” is vir ons plat koppies, naamlik dat die Vader in Hom is en dat Hy in die Vader is. Hulle is Een en Hy is God wat mens geword het.)

Die Jode van Sy tyd het dit presies verstaan. Hulle het verstaan dat Hy dus daarmee sê dat Hy nie net Hom as God “voordoen” nie, maar werklik daarmee sê dat Hy God is wat mens geword het.

(Dit is immers een van die waarhede wat Johannes self, onder die inspirasie van die Gees, wil beklemtoon in sy evangelie. Kyk Johannes 1:1-18 byvoorbeeld).

Dit is jammer dat Xandré en sy leierskap nie die voordele kan insien van ʼn bietjie teologiese navorsing nie, want anders sou hulle dalk nie vasgeval het in die leuen-slaggate waarin hulle vasgeval het nie.

Hulle kan maar net Prof Jannie Louw, die wêreldbekende Nuwe Testamentikus se boekie oor DIE JEHOVAH-GETUIES EN DIE BYBEL (1972) gaan lees het, om te ontdek dat wat hulle oor Jesus te sê het (en selfs ʼn paar ander dinge), al die ou leuens en dwalinge is wat die Jehovah-getuies (of Sewendaagse Adventiste) sedert C T Russell se dae van 1870 af, en later deur J F Rutherford en N H Knorr gepropageer is.

Daarom voel ʼn mens amper so ʼn moedeloosheid oor jouself kom oor die feit dat hierdie goedbedoelende jongmanne, in hulle ywer om die waarhede oor die Evangelie oor die Koninkryk van God nuut te sê, nie die Skrifwaarhede goed genoeg gelees en geken het om dit te onderskei van die eeu-oue leuens van die vyand nie.

Jun
06

Ek het gevoel dit is nou die tyd om jou te vertel waarmee ek en Hetta in opdrag van die Here in hierdie nuwe seisoen van ons bediening besig is.

Die film, THE LAST REFORMATION, waarvan ek vir jou die skakel hieronder gee, kan jy gratis gaan kyk op die internet en vertel vir jou wat ek en Hetta beleef God se roeping in ons lewe vir die res van ons lewe hier op aarde is.

Hier is die skakel daarheen:

Volgende jaar vier ons die 500-jarige viering van die Reformasie-gebeure in Martin Luther se tyd in 1517. Die krisis is dat daardie reformasie nie volledig was nie en ook nie die kritiese foute in die fondasie van die kerk soos ons dit destyds en vandag ken, aangespreek het nie. Daarom wil Jesus Christus, deur die werking van Sy Gees, NOU in hierdie LAASTE REFORMASIE die ware Bybelse Kerk/Ekklesia van die fondasie af OOR BOU.

Daarvoor het Hy ook my en Hetta geroep om vir die res van ons lewe hier op aarde daarmee besig te wees.

Ek noem dit wat Jesus dit noem, naamlik OM DIE KONINKRYK VAN GOD TE SOEK. Of soos Jesus dit van Sy eerste preek af gesê het: Bekeer julle, want die KONINKRYK VAN GOD (of van die hemel) IS HIER op aarde besig om deur te breek.

Soos God se Gees dit daar in 1 Kor. 15:24 e.v. beskryf het, beteken dit ʼn oorlog waar elke mag wat nog nie gebuig het of nie wil buig voor Jesus as die Koning, gedwing gaan word (deur God self) om te buig.

DAAROM IS ONS NIE VERRAS DAT HIERDIE OPDRAG OOK VIR ONS ʼn BAIE DUUR PRYS KOS EN OORLOG BETEKEN NIE.

Dit is wat ons tans elke dag beleef op elke gebied van ons lewe. Ons het seker nog nooit sulke uitdagende tye in ons bediening beleef soos nou nie. En dit is waar van alle gebiede in ons lewe: finansieel, gesondheidsgewys, in ons familie en gesin, in alle aspekte van ons bediening…

Die rede is eenvoudig: DIE VYAND IS WOEDEND OOR WAT AAN DIE GEBEUR IS EN WAARMEE ONS BESIG IS!
Daarom vra ek vir jou as ʼn broer of suster in Christus, BID VIR ONS, nadat jy hierdie film gekyk het.

Groetnis
Christo en Hetta Nel

Mar
22

Gebruik 2 minute … om die gebeure van hierdie week van die 6de tot die 12de April 32 n.C. te oordink en vir jouself dan te sê:

So lief het Hy vir my gehad

Hierdie week het ons as volgelinge van Jesus weer die geleentheid om stil te word rondom die sleutel gebeure van ons geloof. Wat hierdie volg is my uiteensetting van daardie gebeure daardie week van Sy kruisiging.

Daardie Palm Sondag

Daardie betrokke week sou die nuwe Koning van planeet Aarde gekruisig word en opstaan sodat die wêreld verseker kon weet Hy is die Koning. Daarom is dit aangrypend dat hierdie betrokke week se gebeure juis begin waar Jesus die Sondag Jerusalem binnery op ‘n esel, soos daar in Lukas 19 en Joh. 12:12 e.v. beskryf word.

Dit was die vervulling van profesieë wat eeue tevore uitgespreek is in gedeeltes soos Sag. 9:9 en Dan. 9:25-27.

Dit was die 10de dag van die eerste maand van daardie jaar. Volgens Eksodus 12 moes die lam vir die Pasga gekies word op die 10de dag van die eerste maand van die jaar. In Jesus se dae was alleenlik lammetjies van Bethlehem geskik geag om as die lam vir die Pasga te dien.

Daarom, op hierdie spesifieke Sondag, is ‘n lam wat gebore is in die Bethlehem-distrik, gekies en in Jerusalem ingebring van die Olyf berg af deur die “skaap-poort”. Presies dieselfde pad dus wat Jesus die betrokke Sondag Jerusalem binnegekom het op Sy triomftog!

Soos wat Hy die stad binnegekom het, het die mense geskreeu: Geseënd is Hy wat kom in die Naam van die Here! Red ons, Seun van Dawid! So is Jesus dan met groot akklamasie aangewys as die beloofde Messias en het die skare so hulle Lam vir die betrokke Pasga gekies!

Die Lam moes eers deur die geestelike leiers ondersoek word, want leer die Torah, dit moes sonder gebrek en vlekloos wees om geskik te wees om as lam vir die Pasga geslag te word. Daarom lees ons ook hoe Jesus, na Sy intog in Jerusalem in, eers na die tempel toe gegaan het om daar te leer. Terwyl Hy daar was het die Fariseërs, Sadduseërs en ander wetsgeleerdes gekom en met allerhande moeilike vrae Hom probeer uitvang en as ’n leuenaar probeer uitwys. Maar hulle kon geen fout by Hom vind nie.

Datering: 6 Apr. 32 n.C. – gebaseer op die ou Julius Kalender (of sogenaamde “maan-kalender”), en nie die huidige Gregoriese kalender (wat sedert 1582 gevolg word, wat gebaseer is op die beweging van die son nie).

Daardie Maandag

Volgens die instruksies in die Torah-wetgewing, moes elke vorm van kwaad uit elke huis verwyder word vir die viering van die Pasga later die week. Daarom het elke Joodse moeder met ’n kers in haar huis rondgesoek vir enige vorm van kwaad of onreinheid.

Dit is so merkwaardig dat Jesus juis daardie Maandag na die tempel toe gegaan het en al die geldwisselaars daar uitgejaag het (Luk. 19:45 e.v.) om so die “kwaad” uit “die huis van Sy Vader” te verwyder.

Daardie Dinsdagaand

Omdat Jesus en sy dissipels nie in Jerusalem self was nie maar in Betanië, ’n klein dorpie net buite Jerusalem, was dit toelaatbaar dat hulle ’n dag vooraf die Pasga-maal, met die voorbereidings vooraf, kon hê. (Kyk Luk. 22:14 e.v.; Mat. 26:17-35; Joh. 13:36-38).

Later daardie aand word Jesus gevange geneem in die tuin van Getsemane, wat lê op die pad van Betanië na Jerusalem toe (Mat. 26:36-46; Luk. 22:39-53).

Vroeg Woensdagoggend om 06:00

Volgens die Joodse fees kalender was dit “die dag van voorbereiding” met die oog op die Pasga-maal wat later die aand gaan plaasvind. Gelyktydig hiermee word Jesus dan verhoor en gevonnis deur Pilatus (Joh. 19:13-16).

Die Lam, sonder gebrek, wat geslag moes word om te sterf in ons plek, was gekies. Jesus, ons volmaakte Pasga-Lam!

Derek Prince het gesê dat ons kragtigste geloofsverklaring oor ons verlossing die volgende kan wees: Ek is verlos deur die Bloed van die Lam uit die hande van die vyand!

Daar waar ons dit in geloof hardop begin bely, moet dinge gebeur!

Terwyl ons hier saam is om hierdie gebeure in herinnering te roep, moet ons mekaar herinner aan die wonderlike, totale verlossing wat Hy vir ons aan die kruis bewerk het as die finale Pasga-Lam.

’n Uiters belangrike gegewe

Dit is baie belangrik om te onthou dat die week waarin die Pasga gevier is, soms 2 Sabbatte kon hê, as die Pasga êrens in die middel van die week val. As dit die geval was, het hulle ’n spesiale Sabbat gevier die dag na die Pasga-maal die vorige aand gevier is. (In die Joodse feeskalender word die eerste dag van die “fees van die ongesuurde brood” as ’n Sabbat gevier). Dan, eers later daardie betrokke week, het die gewone Sabbat, op die sewende dag van die week, normaal gevolg.

Die week toe Jesus gekruisig moes word, was dit so ‘n week waar die Pasga-viering in die week geval het en was daar dus twee Sabbatte die betrokke week gewees.

Kom ons begin dan die gebeure kronologies plaas in die lig hiervan:

Die Kruisiging -Woensdagoggend om 09:00

Gelyktydig met die gebeure waar die Hoëpriester die gekose lam vasgemaak het aan die horings van die altaar, op die 14de dag van die Joodse maand, Nissan, word Jesus nege-uur daardie oggend vasgespyker aan die kruis.

Woensdagmiddag om 15:00

Van 12h00 tot 15h00 daardie betrokke Woensdag was dit vir drie ure donker ( Mat. 27:45 e.v.). Na 3 ure van “hel” kon Hy sê: “Dit is volbring”.

Alles wat nodig was om die heilige God in staat te stel om mense se sondes te mag vergewe, was gedoen. Die oorwinning is behaal en daarom kon Hy met vrede Sy lewe oorgee aan die Vader.

Drie-uur daardie middag, gelyktydig met die tyd wanneer die lam keelaf gesny en geslag moes word vir die Pasga later die aand (Eks. 12:6), sterf Jesus aan die kruis.

Die Lam het die volledige offer gebring en daarmee die Ou Wet volkome vervul. En so, met Sy dood, het ’n Nuwe Testament met ’n Nuwe Verbond en Wet geldig geword.

Datering: 9 Apr. 32 n.C.

Vroegaand (voor 18:00) daardie Woensdag

Jesus se liggaam word van die kruis afgehaal en begrawe in die graf (Mark. 15:42). (Moenie verlei word deur die Nuwe Afrikaanse vertaling van “Dit was Vrydag” nie. Dit staan nie in die Grieks nie. Gaan lees maar in die 1953-Afrikaanse Vertaling of in van die Engelse Bybelvertalings wat presies in die oorspronklike Grieks staan).

Drie dae in die graf

Volgens die Skrif en die profesieë sou Jesus 3 dae en drie nagte in die graf wees. Hy was dus daardie spesiale Sabbat (of eerste dag van die “fees van die ongesuurde brood”) daar (wat gestrek het van die Woensdagaand 18:00 tot Donderdagaand 18:00); gevolg deur die Vrydag (wat gestrek het van die Donderdagaand 18h00 tot die Vrydagaand 18h00); en dan ook vir die normale Joodse Sabbat (van die Vrydagaand 18:00 tot die Saterdagaand 18:00).

Drie volle dae en drie volle nagte dus, soos Hy vooraf gesê het dit sou gebeur.

Die opstanding

Vroeg daardie Saterdagaand na 18:00, (met die begin van die Joodse eerste dag van die week), staan Jesus uit die dood op na drie dae in die graf. Ons weet nie presies wanneer dit daardie aand gebeur het nie.

Datering: 12 Apr. 32 n.C.

Jesus het immers self profeties verklaar dat Hy gekruisig gaan word, gaan sterf, vir drie dae in die graf gaan wees, en dan weer gaan opstaan.

So kom talle profetiese gedeeltes ook hiermee in vervulling, soos Hos. 6:1,2; en die teken van Jona (Mat. 12:40).

Daardie Saterdagaand het die priester, volgens die Joodse feeskalender, ook die “eersteling-gerf” van die oes voor God gewuif om so die nuwe oes aan God te wy (Lev. 23:10-11).

Daarom word die opgestane Jesus ook die “Eersteling’ daar in 1 Kor. 15:20-23 genoem.

Vroeg die Sondagmôre

Maria Magdalena en die ander Maria, en later van die ander dissipels, ontdek dat Jesus Christus opgestaan het soos Hyself gesê het gaan gebeur (Mat. 28:1 e.v.).

Ons dien en volg dus waarlik ’n lewende, opgestane Here! (1 Kor. 15)

Hoor hoe getuig Paulus oor die betekenis hiervan vir die Evangelie, of Goeie Nuus, wat my en jou lewe verander het, daar in 1 Kor. 15:1-7: “Ek herinner julle, broers, aan die evangelie wat ek aan julle verkondig het en wat julle ontvang het en waarin julle ook gevestig staan.

Deur dié evangelie word julle ook gered as julle vashou aan die boodskap soos ek dit aan julle verkondig het. As julle aan iets anders vashou, het julle tevergeefs tot geloof gekom.

Die belangrikste wat ek aan julle oorgelewer het en wat ek ook ontvang het, is dit: Christus het vir ons sondes gesterf, volgens die Skrifte; Hy is begrawe en op die derde dag opgewek, volgens die Skrifte. Hy het aan Sefas verskyn, daarna aan die twaalf, en daarna aan meer as vyf honderd broers tegelyk, van wie sommige al dood is maar die meeste nou nog lewe. Daarna het Hy aan Jakobus verskyn en toe aan al die apostels.”

Daar kan dus geen twyfel hieroor wees nie: Die Here wat ons aanbid en volg, het waarlik opgestaan en Hy lewe.

Die nuwe Koning van planeet, Aarde, is ‘n lewende, opgestane Here!

Feb
26
 Dave Pepler praat altyd op RSG met Amore Bekker, die aanbieder van ‘n program. Hierdie is sy weergawe van Rwanda.

Dave Pepler is die aanbieder van die ‘GROEN’ (Natuur program op KYKNET). Ek geniet sy program merendeels omdat hy so mooi Afrikaans praat, skryf Amoré van RSG:

Dave Pepler se brief uit Rwanda

Liewe Amore, liewe luisteraars,

Na al die jare ken julle my mos as een van die aarde se mees deurweekte bitterbekke, en ook as uitgesproke sinikus.

Ek beskou die meeste mense as reddeloos verlore, oninteressant en gewetenloos, en dit geld veral vir die inwoners van onse kontinent.

Bykans elke stad in Afrika is ‘n nagmerrie van besoedeling, onvoltooide projekte, opdrifsels van vuilgoed en lugbesoedeling. Chaotiese verkeer, onpadwaardige voertuie en varkagtige gedrag van bestuurders bevestig elke keer dat hier geen beplanning is nie, dat elke mens eenvoudig net vir homself sorg, en dat omgee vir jou medemens nie meer bestaan nie.

En toe, ‘n paar dae gelede, land ek vir die eerste keer in my lewe met ‘n groepie eko-toeriste van Live the Journey in Kigali, die hoofstad van Rwanda.

Toe ons by die lughawe uitry, het dit dadelik doodstil in ons bus geword, en almal het sprakeloos na buite gestaar en eers minute later tot hul sinne gekom.

Dis nou drie dae later, en steeds kan my gaste nie uitgepraat raak nie – in die stede, langs die nasionale paaie is daar nie ‘n stukkie papier of rommel te bespeur nie. Net waar jy kyk is daar groot plakkate wat uitroep: Keep our Country Clean! Reg deur die land tel mense rommel op, vee stof en blare op hopies en sny heinings netjies.

Maar dit hou nie by netheid op nie, Amore, dis net die begin van een van die mees verrassende en verfrissende sosiale rewolusies wat ek al ooit gesien het.

Mens kan jou beswaarlik indink dat, so onlangs soos 1994, Rwanda betrokke was in een van die mees skrikwekkende volksmoord in die geskiedenis van die mensdom. Die slagting was op ‘n byna ondenkbare skaal en het mens laat dink aan die gruwels van die Middeleeue.

Uit die puin van vernietiging en ondenkbare lyding het die leiers van die land besluit om die herstel tot vrede en welvarendheid opnuut aan te pak.

Die eerste teiken was korrupsie, en binne twee jaar het hulle dit wortel en tak uitgeroei deur eenvoudig lokvalle vir korrupte amptenary te stel en hul brutaal uit die sisteem te boender. Die boodskap was klokhelder – indien ons land wil groei met vertroue, moet ons saamstaan teen misbruik en diefstal.

Alle motorfiets-bestuurders wat ‘n taxi diens bedryf, dra ‘n veiligheidshelm met ‘n spaar helm vir die passasier. By taxi-staanplekke staan almal netjies in ‘n ry en wag hul beurt geduldig af.

Ek is stomgeslaan oor die orde in hierdie land. Sodra jy die stad verlaat, sien jy verder tekens van innoverende denke om landbouproduksie op te stoot, mense te laat saamwerk in koöperasies en om die produkte teen regverdige pryse te bemark.

Nuwe damme word gebou vir visplase met hoender- en haas hokke bo die water.

Die mis val in die water, die water word verryk en so word die visse vinniger groter as gevolg van die alge wat in die vrugbare water groei.

Daar is bye plase, landerye vol piritieen vir die produksie van organiese en eko-vriendelike insekdoder, en mielielande wat die Vrystaat sal laat bloos.

Hiermee wil ek net dit sê, Amore, waar daar ‘n gesonde politieke wil is, is daar ‘n menslike en beskaafde weg.

Dit maak my triestig om te sien dat die politieke bestel in Suid Afrika uitsluitlik gefokus is op selfverryking terwyl ons hierdie lieflike voorbeeld aan eie deur het.

Ek voorspel dat die geskiedenis ons gaan verdoem en Rwanda gaan verheerlik.

Dave Pepler skryf: Hulle president in Rwanda, sê die mense met trots, wil hê hulle moet gesond wees deur baie groente te eet.

Geen oorgewig probleme nie en baie min diabetes.

Geen outomatiese besproeiing, slegs leivore waaruit die kinders ritmies per plastiekemmer die lande natmaak.

Reuse sakke aartappels word deur kinders van ongeveer 12-14 jaar per fiets mark toe aangery .

Jy kan jou oë nie glo nie.

Ons het gemerk dat almal lig oranje Crocs dra. Hulle verduidelik hulle president voel as jy skoene aan het, het jy waardigheid. Elke Rwandees wat nie skoene het nie, kry by die regering crocs. Die skoene word dan by plaaslike markte vervang met nuwes teen ‘n lae prys.

Ons was die laaste Saterdag van die maand daar. Alle winkels, banke, kafees en net mooi alles is toe .

Dit is ‘we clean our country’ – dag.

Vanaf die president tot elke kind wat kan, maak skoon, verf huise, vee strate, en ons het mense gesien wat op lang brandweer-tipe lere die lamppale skrop, en mense wat padtekens was. Ons laat ons vertel dat President Kagame en sy seuns saam skoonmaak op straat.

Nie een kind het ooit by ons gebedel nie. Hulle kom nuuskierig nader en vra: ‘Where are you from? Welcome to Rwanda’. Vra nooit vir iets nie.

Interessant . . . hulle praat sag met mekaar, nooit ‘n skreeuery nie. In winkels is gedempte geluide hoorbaar, nooit luid nie.

As die politieke wil daar is, en korrupsie is uitgeroei, is enige iets moontlik.

‘n Merkwaardige ondervinding. Laat die wat oë het om te sien en ore het om te hoor, nou kennis neem van die suksesse van Rwanda.

Met groetnis. Dave

 

 

 

 

Nov
28

Einde November 2015

Ek hoor hoe die Here twee gedeeltes op die tafel sit as deel van Sy profetiese woord vir nou.

1. Hos. 2:14-23

Luister na hierdie woord wat Ek destyds vir my Ou-Testamentiese volk belowe het, waarvan die hart vers 15 en 20-22 (wat vers 19-21 in die Ou Afrikaanse Vertaling) is.

“Ek sal die Akorlaagte (of die Vallei van Akor – vgl. Jos. 7:26) ‘n poort na ‘n nuwe toekoms maak. “

En

“Ek gaan jou aan My bind deur my onverbreekbare trou sodat jy aan My, die Here, toegewy sal wees.

Dié dag sal Ek antwoord, sê die Here. Ek sal die lug antwoord en dié sal die grond antwoord.

En die grond sal antwoord met koring, wyn en olie vir Jisreël.”

Julle het weer ’n kans om te kies wie is werklik julle God. Wie vertrou julle werklik?

Wie se raad vra julle as julle besluit wat om te saai en hoeveel en wanneer?

Besef julle dan nie dat julle net rentmeesters en bestuurders is op My plase nie? As Ek werklik die Eienaar en Here is in julle lewens en oor alles wat Ek aan julle toevertrou het, hoekom het julle dinge in julle eie hande geneem vir so lank en julle eie kop of die raad van ander gevolg?

My hart is om julle te seën met oorvloed sodat julle as My hande en My voete ander wat julle paaie kruis kan bedien met My liefde.

2. Joël 2:12-32

Ja, oral rondom julle sien julle die sprinkane wat gekom het om verwoesting te saai. Sien julle dood, droogte, armoede, geweld, markte wat val.

Maar Ek stuur nou die profete om te kom sê: Joël 2:12 e.v.

Dit is nie te laat nie. God het ’n persoonlike boodskap aan julle gestuur.

Kom terug na My toe en bedoel dit! Verander! Bekeer julle!

En dit is hoekom. Ek is liefdevol en genadig. Ek is so geduldig. Ek is gereed om die oordeel en die rampe te keer en af te weer en om julle weer te seën.

Daarom stuur Ek My profete van die nasies om My mense in spesifieke gemeenskappe gereed te maak vir herlewing wat alles in hulle en om hulle gaan verander.

Om vir julle op te roep om te bid en te vas. Om om te draai, op te hou, julle te bekeer.

Begin julle sonde bely. Soek My vergiffenis.

Roep selfs ’n openbare byeenkoms uit! En maak seker dat almal daar is: klein en groot.

Laat hulle saam uitroep na My! Want Ek wil julle weer genadig wees!

Ek is hier om te kom sê: Ek het julle reeds begin antwoord en julle begin seën.

Die vas is verby en die oes is reeds hier. Oorvloed is hier.

Ek is besig om groot dinge vir julle te doen.

Dit wat julle reeds daarvan sien is maar net die begin daarvan.

Joël 2:28-32 is nog op pad.

Redding is hier! Herlewing is hier!

Tot sovêr die woord van die Here.
En soos ek altyd sê wanneer ek so ’n woord hoor wat ek glo van die Here af is, gaan toets asb. self die woord in die lig van 1 Tess. 5:19-24 aan die voete van die Here en maak seker vir jouself of dit ’n profetiese woord van die lewende God self is.

Nov
20

20 November 2015

Profeteer teenoor Pres Zuma en die regering

In Nov. 2014 het die Here my skielik ’n profetiese woord gegee wat Hy gesê het aan Pres. Zuma persoonlik gestuur moes word en ook bedoel was vir al die lede in die Parlement, alle nasionale staatsdepartemente, die Suid-Afrikaanse Weermag, Lugmag en Vloot, asook ’n klompie sakemanne wie se name God my spesifiek gegee het.

Wat ek toe gedoen het.

Sedert 1 November 2015 het die Here my op ’n geestelike en fisiese detox gesit waar ek elke môre vroeg moes opstaan om genoeg tyd by Sy voete te spandeer, in te tree vir my familie en internet gemeente en in te tree vir ons land. Hy het my ook opdrag gegee om te begin voorberei vir die nuwe seisoen in ons bediening waarin ek en Hetta deur Hom na verskillende dorpe en stede in Suid-Afrika en elders gestuur gaan word om God se mense daar gereed te maak en toe te rus met die oog op wanneer God transformerende herlewing in hulle midde sal laat gebeur.

Vroeg November 2015 het ek ’n CBMC bygewoon (dit is waar Christen sakemanne byeenkom 06h00 op ’n Vrydagoggend vir bediening en gebed) en daar hoor ek toe dat 15 van hulle uitgenooi is deur Mr Steven Swart, MP van die ACDP, om die parlement onder sy leiding te besoek en ook daar te gaan bid.

IMG_3172

Ek beleef toe die Here sê ek moet saamgaan.

Natuurlik is dit ’n hele gedoe om die parlement te besoek, maar so oor die week of twee het ons alles gedoen wat nodig is.

Gaan profeteer nou self daar in die Parlement

Op Woensdagoggend, 18 November, tydens my tyd saam met Vader, beleef ek toe Hy beveel my om Sy profetiese woord aan Pres. Zuma en die parlement persoonlik die Vrydag tydens ons besoek daar te gaan afgee. Hy het nie gesê hoe dit gaan gebeur nie en ek moes maar net in gehoorsaamheid gaan en dan sal Hy presies wys hoe dit moet gebeur.

En watter merkwaardig strategiese gebeure was ons besoek nie!

Daar aangekom, hoor ons toe van Steve Swart dat daar geen fisiese sitting van die parlement die dag sou wees nie en dat dit ons dus die geleentheid gee om plekke te besoek wat andersins nie moontlik sou wees nie.

Ons kom toe op die Stal-plein byeen, wat reg voor die parlementsgebou en Tuinhuis, wat die presidentswoning is. Dit is letterlik die hart van die parlement gronde.

IMG_3098

Daar het ons beleef ons moet begin bid, maar terwyl ons bid, hoor ek hoe die Here sê dit is waar ek die profetiese woord moet proklameer voor al hierdie manne. Wat ek toe gedoen het.

Jy kan die die profetiese woord hierby aangeheg vind om af te laai en in detail te lees.

Almal was verslae en aangegryp deur ’n woord wat hulle almal herken het as van die lewende God self.

Steve Swart het toe aangevoel ek en hy moet kyk of ons nie hierdie woord persoonlik by Tuinhuis kan gaan aflewer nie. Maar dit het toe onmoontlik geblyk te wees en hy het verantwoordelikheid geneem om persoonlik die woord aan Pres. Zuma self te oorhandig, want so belangrik het hy gevoel is die woord.

Daarna het hy ons begelei deur die geboue van die parlement.

Ons het die verskillende raadsale besoek, plus die biblioteek van die parlement.

Maar toe neem hy ons die ou parlement binne waar die parlement vergader het tot in 1987 en waar bv. alle apartheidswetgewing gehanteer is.

Ons het daar saam gebid by die lessenaar waar oud-minister Hendrik Verwoerd vermoor is en die vergieting van bloed daar bely en God se vergifnis en verlossing daar afgebid en geproklameer.

IMG_3117

Daar kon ek ook as oud-predikant van die NG Kerk namens die NG Kerk vergifnis vra vir ons aandeel sedert 1948 in alle apartheidswetgewing wat soveel seer en pyn in soveel miljoene mense se lewens veroorsaak het.

En daar kon ’n Khoi-sakeman vergifnis uitspreek in die Naam van Jesus.

Hierna het ons die besondere voorreg gehad om die huidige parlementsaal in te stap en van die een bank na die ander van sleutel ministers van die parlement te bid en in te tree vir hulle, soos by die bank van die leier van die EFT en dié van die leier van die DA. Toe het ons voor die bank van Pres. Zuma gaan bid vir God se waarheid en lig om hom te bedien, sodat hy vry kan word en kan doen wat God vir hom ingedagte het.

Daarna het ons die parlementsgeboue uitgestap en oorgestap na waar die De Goede Hoop-losie van die Vrymesselaars was. Hier kon ’n oud-Vrymesselaar-sakeman wat God vrygemaak het, namens ons ’n bevrydingsgebed gebid en alle geestelike poorte van hierdie losie af na die parlement en die res van die land toe, toemaak in Jesus se Naam.

Soos iemand tereg na die 4 ure-byeenkoms gesê het: Hierdie was geen gewone toer deur die parlement nie. Dit was ‘n tyd wat ‘n klompie “dapper vegters” rondom ‘n Dawid gaan stelling inneem het. En ons sal nog vir jare hierna eers werklik die strategiese belang kan verstaan wat op hierdie dag hier plaasgevind het in Jesus se Naam.

Hier is die profetiese word wat ek moes proklameer en aflewer in Jesus se Naam.

A prophetic word to Government

 

Oct
23

Sjoe, die NG Kerk het hier ’n streep in die grond getrek en gekies wie hy wil dien en hoekom.

Enigiemand wat die Rapport se hoofberig op die voorblad en Hanlie se gesprek met die Moderator gelees het, weet nou hoe die NG Kerk oor hierdie dinge dink en hoekom die NG Kerk, ten spyte van 7 baie direkte Skrifgedeeltes teen homoseksualisme, gekies het om in sy etiek eerder te kies om mense tevrede te stel.

Ek wil dit so teken:

Daar is drie fondasies waarop ’n mens kan kies om jou besluite (en ook etiese besluite) te baseer.

Die eerste fondasie is: Godsdiens (wette, godsdienstige reëls en tradisies en leringe van jou betrokke deel van die godsdienstige mensgemaakte struktuur waaraan jy behoort en waaraan jy lojaal wil wees).

Die tweede fondasie is: Polities, in lyn met die humanistiese standpunte van die gemeenskap rondom jou en wat polities as “reg” beskou word.

En die derde fondasie is die Koninkryk van God waarin Jesus Christus die Koning en Here is en Sy wil en Woord die enigste woord oor enigiets is. Hier is die Bybel ons finale toets as geïnspireerde Woord van die lewende God.

Dit is dus duidelik wat die NG Kerk in hierdie besluit gekies het as fondasie: Politiek, eerstens en Godsdiens tweedens.

So het die NG Kerk, na sy besluite van 2007 reeds in die verband, tydens hierdie sinode ook sommer alle onduidelikheid uit die weggeruim en sommer in die proses goedkeuring gegee aan die wettigheid van selfdegeslag huwelike wat reeds sedert 1 Des. 2006 ook in Suid-Afrika volgens wetgewing wettig is.

Omdat die leiers van die NG Kerk vooraf verwag het dat Jan Alleman in die NG Kerk nie hiermee sommer gediend sal wees nie, skryf die Moderatuur die Pastorale brief van die Algemene Sinode om dadelik na die Alg. Sinode aan alle gemeentes uit te stuur en te vra dat daar in alle gemeentes gemeentevergaderings gehou sal word om die plofbare situasie te ontlont so gou moontlik.

Nou sal elke gemeente en elke leraar en elke gelowige volgeling van Jesus vir hulleself moet besluit wie dien hulle en aan wie gaan hulle lojaal wees: God en Christus, of die NG Kerk?

Die NG Gemeente, Moreletapark, het klaar besluit en hier is hulle standpunt wat hulle openbaar gemaak het:

Standpunt van die Kerkraad van Moreletapark Gemeente oor homoseksualiteit

1. Ons is oortuig dat die Skrif ons leer dat ‘n huwelik die lewenslange verbintenis tussen een man en een vrou is, wat mekaar met die liefde van Christus versorg. Ons aanvaar dat die enigste wyse waarop ‘n Christelike huwelik tot stand kom is tussen een man en een vrou waar Christus in die middelpunt is.
2. Ons glo dat die Skrif daaroor duidelik is dat alle seksuele verhoudinge buite die huwelik teen God se wil en plan is.
3. Ons glo dat die beoefening van homoseksualiteit teen God se wil en plan is soos alle ander sondes waaroor die Skrif praat. Vir al hierdie sondes is daar vergifnis en vrymaking deur die bloed van Jesus Christus.
4. Die gemeente se deure staan met die liefde en deernis van Christus oop vir alle mense. Wanneer ‘n persoon egter in enige sonde volhard kan hy/sy nie in ‘n leiersposisie (leraar, personeel, bestuurslid, bedieningsleier of aanbieder) in ons gemeente dien nie.
5. Ons wil steeds as kerk die oop arms van Jesus wees wat vir alle mense genade, vergifnis en heling bied.

VERDERE OPMERKINGS VAN MY KANT AF HIEROOR

Hier is eintlik soveel sake wat deur hierdie besluit van die Algemene Sinode geraak word, soos:

Wie het die reg om die begrip “huwelik” te definieer?

Het die Staat die reg? Na my oordeel. Nee.

Het individuele geïnstitueerde kerke die reg? Weereens, na my oordeel, nee.

Na my oordeel, as gelowige volgeling van Jesus Christus, is God die Een wat die begrip “huwelik” definieer en dit het Hy reeds in Gen. 1 en 2, reg aan die begin van die skepping, gedoen.

Dit is naamlik ’n lewenslange verhouding tussen een man en een vrou, wat beleef het God het hulle vir mekaar bedoel om mekaar aan te vul en mekaar se lewenslange “helper” en “maat” te wees.

Deel van hierdie verhouding is ook die seksuele verhouding tussen hierdie man en hierdie vrou binne hierdie huwelik deel van God se genade-goedere aan hulle. Enige ander vorm van seks is volgens God teen Sy wil en orde.

En soos in enige ding waar God Sy wil en plan vir ons uitgespel het, is dit ons keuse of ons dit wil gehoorsaam of nie.

Soos dit daar in Deut. 30:15 so treffend staan: “Ek het vandag die lewe en die voorspoed, die dood en die teenspoed aan jou voorgehou.”

Die OAV vertaal dit so: “Kyk, ek het jou vandag voorgehou die lewe en die geluk, en die dood en die ongeluk.”

Ons keuses uit vrye wil, ook in die verband, kan of tot lewe lei of tot die dood.

Wat die seksuele betref, het God ook seks bedoel as tussen hierdie een man en een vrou binne hierdie huwelik. Dit is die “normale” en “natuurlike” soos Hy dit bedoel het. En dit is hierna wat Paulus verwys in Rom. 1:26 en 27 as daar sprake is van “die natuurlike omgang”, of fusiken in die Grieks?

Natuurlike omgang” beteken tog in doodgewone Jan Alleman se taal: die regte “tools” vir die regte “job” op die regte plek, soos God dit bedoel het!

Dit is nie vir my moontlik om hier reg te laat geskied aan alles wat in die Nuwe Testament en die res van die Skrif hieroor gesê word nie.

Daarom wil ek graag elkeen wat opreg soek na wat God self in Sy Woord vir ons hieroor sê in gedeeltes soos Rom. 1:18 e.v.; 1 Kor. 6; van die gedeeltes in Levitikus; en dan dit wat in Gen. 1 en 2 in die verband staan, uitnooi om na een van die wêreld se beste Nuwe-Testamentici, dr. Robert Gagnon, se uitstekende uiteensetting hiervan te luister (vir sowat 26 minute) deur die volgende skakel te druk:


Dit is dus duidelik dat die fundamentele beginsels op grond waarvan die besluit van die Algemene Sinode sy besluit gegrond het, nie meer eksklusief op die Woord van die Koning gebaseer is nie. En daaroor staan hulle verantwoordelik teenoor die Koning uiteindelik.

Wat die Algemene Sinode se besluit nou en reeds in 2007 so aanvegbaar maak, is dat hulle besluit het dat die seksuele voorkeur van mense en dus ook diegene wat ’n voorkeur het vir dieselfde geslag as hulle, ’n gegewe geskape werklikheid is. Dit “is dus net so” en is dus nie ’n keuse van die betrokkenes self nie.

Behalwe dat dit reeds net nog ’n uitvloeisel is van die fundamentele beginsels wat die Alg Sinode gekies het om sy besluite op te baseer, is dit direk in teenstelling met van die nuutste navorsing in die neuro-wetenskap wat iemand soos Dr. Caroline Leaf vir ons so treffend in haar studies aantoon.

Alhoewel dit geweldig kompleks is en onmoontlik om hier reg aan te laat geskied, wil ek net een sin van haar aanhaal wat van hierdie navorsingsresultate saamvat: “Scientists are discovering precise pathways by which changes in human thinking operates as signals that activate genetic expression, which then produce changes in our brains and bodies.” (Bl. 50, HOW TO SWITCH ON YOUR BRAIN. 2013, Baker Books).

Dit bly vir my ’n raaisel dat die NG Kerk so “akkommoderend” kan wees wat sekere sake betref, terwyl hy onversetlik kan weier om sienings te akkommodeer waarvoor daar duidelike Skrifgronde is (dink maar net aan die hele kwessie van die doop van gelowiges).

Met die 500-jarige viering van die Reformasie wat oor twee jaar voorlê, is dit baie duidelik dat die NG Kerk as geïnstitusionaliseerde kerk weer beslis aan die voete van Jesus Christus as Verlosser, Koning en Here, sal moet gaan besin oor die kern vrae wat die Reformasie-gebeure vandag aan ons vra. Volgens my oordeel is dit ook ’n geleentheid vir weer-reformeer, of moet ek eerder sê, ’n totale rewolusie en oorbou op die oorspronklike Woord-fondament soos die oorspronklike Nuwe Testamentiese gemeentes van destyds moes doen. En hier sal dit dan vrae moet aanspreek soos: Glo ons steeds dat die Bybel die geïnspireerde woord is van die lewende God? En hoe moet ons dit vandag interpreteer om aan ons oortuiging hieroor reg te laat geskied?

Natuurlik het hierdie hele krisis wat in gemeentes en lidmate se lewens plaasgevind het n.a.v. hierdie besluit van die Algemene Sinode ook weer ’n geleentheid aan almal gegee om te herbesin oor ons hele Kerk-begrip. Dit raak sake soos: Hoe rym ons die feit dat Jesus sê Sy Kerk is een, met die realiteit dat daar volgens mense wat sulke dinge tel, net in SA meer as 30 000 verskillende “kerke” is, waarvan die NG Kerk een is? As ek en jy as volgelinge van Jesus reeds deel is van Sy Een Kerk, is ’n ekstra lojaliteit aan ’n mensgemaakte geïnstitusionaliseerde kerk nie in ’n sin demonies nie? Wie dien ons en praat ons agterna as die mensgemaakte geïnstitusionaliseerde kerk waarvan ek tans deel is, anders sê en doen as wat Jesus self in Sy Woord vir ons sê? Wie is dan werklik my Here en Koning?

Aug
13

Ek was in my houtwerkkamer besig om ʼn stuk plank in iets bruikbaar te omskep toe my vrou daar inkom.  Sy kom nooit daar nie, maar ás sy die dag daar instap, is daar moeilikheid.

“Kyk hier,” sê sy en hou ʼn posstuk na my toe uit.

Eers dog ek dis ʼn dagvaarding.  Dit gaan partykeer maar sleg by ons.    Ek maak oop en sien tot my verligting dis ʼn uitnodiging.    Na ʼn troue.    En Tert is die bruidegom.

Vinnig maak ek ʼn paar somme en ek sien dat hierdie Mevrou Tert nommer agt sal wees.

Ek word so vaal om die kiewe toe ek sien dis Mevrou Tert nommer een wat nou nommer agt gaan word.    Lien.

Tert se selfoon is op voice mail, en ek besluit ek kan nie wag nie.  Hierdie ding moet ek uit sy eie mond hoor.

Ek los alles net so en wip in my bakkie.  Die wiele skuif om die draaie tot by Tert se huis.  Die bakkie luier nog, toe is ek al by die hond verby, die huis in.  Ek kry hom agter by sy lapa.  Tert; nie die hond nie.

“Wat gaan hier aan?” vra ek sonder om te groet en druk die uitnodiging onder sy neus in.

“O, dit” sê Tert toe hy die kaartjie sien.  “Ek en Lien gaan weer trou.  Dis al.”

“Trou” sê ek, “trou!  Jy wat geen vrou kan uitlos nie!”

Ek is geskok en ek is kwaad en sommer nog ʼn paar ander goed wat nog nie name het nie daarby vir die ding wat Tert nou weer met Lien wil aanvang.    Hy sien dit.

“Sit ou maat” sê hy en druk my op my skouer knoppe tot ek sit.

Ek sit. En ek wag.  Hier, sê ek vir myself, hier, het ʼn ding gebeur en ek het nie ʼn clue wat dit is of was nie.

“Pitte, nooi my mos toe saam op ʼn jagtog” begin Tert.

Ek weet daarvan.  Ek en Pitte het die ding bekook en bekonkel, maar ons het nog nie weer gekuier vandat hulle terug is nie.  Pitte het net ge-SMS en gesê alles is orraait en ons gesels later en goeters.

“Alles was op die huis.  Pitte se besigheid betaal glo alles.  Ek was so opgewonde soos in g’n jare nie.  Ek was lanklaas in die bos, en die safari is op die grens van die Wildtuin.  Ek olie my geweer, en kry alles reg wat ʼn man nou moet saamvat jagveld toe.

“Verlede Donderdag val ons dou voor dag in die pad.  Geweer, koelboks, die lot.  Die pad is stil, en Pitte is ook nie baie haastig nie.  Ons het baie tyd om te gesels.  Ons gesels oor alles, maar net nie oor kerk en die klas van goed nie.  Pitte weet hoe ek daaroor voel.

“Met die afklimslag sien ek die plek is nogal agtermekaar. Netjies.  Later kom daar nog manne aan en ek dink dis ʼn vreeslike safari die.  Die plaas moet allemintig groot wees vir so ʼn klomp jagters.  Ek sit maar stil eenkant en peuter met my geweer.  Ek brand om ʼn rooibok of ʼn koedoe deur die teleskoop te sien.  Die manne kyk my so skuins aan maar sê niks nie.

“Later moet ons na ʼn ander kamp toe vir ʼn paar administratiewe reëlings.  Dis nou hoe ek van Pitte dit verstaan het.  Die ander kamp is sommer loopafstand van ons. Daar aangekom sien ek ons is op die wal van die Sandrivier.

“Die sonnetjie wil net begin sak.    Net toe die safari leier begin praat, steun ʼn leeu so ʼn entjie stroom-op van ons. Ek was die ene hoendervleis.  Dis mos nou Afrika hierdie, dog ek so by myself.  Die BOS.

“Die safari leier bly stil.  Hy wag totdat die leeu klaar is met sy verwelkoming.  Toe hy so ʼn ent aan die gang is met die administratiewe reëlings – waarvan daar wel ʼn paar was – kom ek agter dat hierdie nie jou gewone safari is nie.  Hierdie safari begin ʼn kerkerige geurtjie kry.  Trouens, op geen stadium word daar van jag gepraat nie, dis net kerk en geloof en goeters en dinge!

“Ek was vies.  Ek kyk na Pitte, maar hy maak asof hy nie sien dat ek na hom kyk nie.  Ek luister toe maar, en ek moet erken, die safari leier, wat toe al die tyd ʼn lid van die Spes magte was, maar ook ʼn afgetrede weermag kapelaan is, ken sy storie.  Hy praat vanuit sy ervaring as Reccé in die bos en op die grens.  Hy stel toe ook die ander sprekers aan ons voor: Arrie en Anton en Gerrie en daar is ʼn blinde oom ook.  Oom Marius.  Hy doen die klank en die opnames.

“Ek is nou hier, en ry kan ek nie; Pitte het die kar se sleutel. Loop kan ek nog minder, want dis leeu wêreld die.  Ek berus my in my lot van twee en ʼn halwe dae van kerk en nog kerk.  Ek sal maar aan ander goed dink.  Dalk is dit nie so lank nie en gaan die tyd vinnig verby.

“Eers het ek maar met verdeelde aandag geluister.  Later het ek begin dink iemand het die sprekers afgetip oor my, want hulle praat oor al die goed wat in my lewe aangaan asof ek dit self vir hulle vertel het.

“Skielik was ek ook nie meer vir Pitte vies nie.  Iets was besig om met my te gebeur.  Eers wou ek dit nie erken nie.

“Later, waar ons alleen is, sê ek vir Pitte wat in my binnekant aangaan.  Hy het my sommer vas gevat en gehug.  Dis die eerste keer dat ʼn man my hug en dit het glad nie vir my verkeerd gevoel nie. Daardie hug het gesê ‘dis goed so tjom.  Ek is bly, my tjom.  Ek is daar vir jou my tjom.’

“Weet jy, hulle praat oor alles.  Jou huwelik, finansies, seksualiteit en nog ʼn hele hoop ander goed.  Terwyl ek luister, kom ek agter dat die manne ʼn lang pad met die Here geloop het.  Die Here het hulle teruggebring op die regte pad van verdwaal paaie en skelm voetpaadjies af.  Hulle is mense soos ek en jy.  Niks aanstellerig of ‘jy moet soos ek wees’ of die klas van goed nie.

“Tussenin was daar staptogte in die veld saam met van die aanbieders, wildritte, sterrekyk en stiltetyd in die veld.

“Die tweede dag toe leen die manne vir my ʼn Bybel.  Ek het mos nou nie hierdie kerk-ding verwag nie, soos jy weet.  Saterdagaand was die cherry op die koek.  Toe was dit nagmaal.  Ek was oorweldig.

“Net daar neem ek my toe voor om op pad terug by Lien in Bronkhorstspruit aan te gaan.  Daar was ʼn paar goed wat ek vir haar wou sê.

“Daardie troukaartjie in jou hand is die resultaat van wat ek vir haar wou sê.  Die kinders is net so bly.”

Daar is ʼn lastigheid in my oë.

“Ou maat, jy kyk nou na ʼn ander Tert” sê Tert en hy vee op sy beurt ook ʼn vogtigheid uit sy oog uit terwyl hy ʼn nuwe Bybel effens eenkant toe skuif.

Ek trek hom uit die stoel orent.  “My ou maat,” sê ek en ek húg hom.

Jul
19

My vertaling en verwerking van ’n artikel van David van Koevering

As ’n jong wetenskaplike en uitvinder, het ek en dr. Bob Moog jare gelede saamgewerk en aan die musiekwêreld die eerste Moog synthesizer bekendgestel. Daar het ek geleer om met elektrone en fotone te werk, klein partikels wat so klein is dat ’n mens hulle glad nie kan sien nie. Tog het hierdie onsigbare elemente elektroniese toestelle laat werk.

Dit het my ’n vraag laat vra: Is daar dalk ander en meer dimensies in ons wêreld as dit wat ek met my gewone sintuie kan waarneem?

Hierdie soeke om meer oor die fisiese realiteit uit te vind en te weet hoe dit werk, het gelei dat ek die kwantum fisiese realiteite en hoe dit werk ontdek het.

Via die kwantum fisika het ek ’n groot deel van ons skepping leer identifiseer as nie-fisies nie. En ek het ontdek dat die skepping baie groter is as wat reeds in die wetenskap verantwoord is of verduidelik is.

Deur die kwantum fisika en geestelike openbaring, gee die Heilige Gees vir ons sleutels wat ons help om die fisiese realiteite om ons te verstaan. Terwyl jy hierdie artikel lees, laat die Heilige Gees toe om jou te help om meer te hoor as net dit wat ek hier sê.

1. Daar is ’n nie-fisiese realiteit
Albert Einstein
My studies in die kwantum meganika het my gelei na die werk van mense soos Max Planck, Albert Einstein, Neils Bohr en ander. By hulle het ek geleer dat alles wat ons kan sien deel is van ’n reuse- oseaan van oneindig klein partikels. Onder sekere omstandighede kan hierdie sub-atomiese strukture ook die vorm aanneem van onsigbare golwe. Toe ek meer oor hierdie golwe geleer het, of hierdie partikels wat eintlik deel uitmaak van alles wat bestaan, het ek ontdek dat wat bestaan letterlik in bestaan in flits die oomblik wanneer die navorser of ontdekker dit “raaksien”. Dit het my tot in my diepste wese geskud.

Hoe is dit moontlik dat hierdie onsigbare partikels, waaruit alles wat bestaan bestaan, in een oomblik kan verander van partikels tot golwe as iemand hulle “raaksien”. Hierdie realiteit is “onsigbaar” vir ons gewoon menslike bewussyn en ons vyf sintuie. Of is dit? Tog is al hierdie partikels en/of golwe skynbaar intrinsiek verweef. Hoe is dit moontlik dat elke atomiese en sub-atomiese element op die een of ander manier in mekaar verweef is?

Is hierdie onsigbare wêreld ook deel van wat ons tot nou toe as die geestelike realm of werklikheid beskryf het?

Hierdie dualiteit dat alles wat bestaan uit golwe en partikels bestaan en hoe die kwantum meganika dit probeer verduidelik, het my vir ewig verander.

Dit het my aangevuur om my eie navorsing te doen, wat in my eie denke gelei het tot ’n vereniging van wat ek in die kwantum meganika ontdek het en my persoonlike geestelike ontdekkings en openbarings. Ek was op die punt om ’n kwantum sprong te maak!

1 Kor. 1:28 sê: “… wat vir die wêreld sonder aansien of betekenis is, ja, wat niks is nie, het God uitgekies om wat iets is, tot niet te maak.”

Hier skrifgedeelte het vir my werklik begin sin maak toe ek dit begin verstaan het op atomiese en sub-atomiese vlak. Alles bestaan mos uit atome, wat in werklikheid frekwensies van energie is. Dit is juis hierdie frekwensies van energie wat in terme verstaan kan word van Jesus se stem wat alles “maak” bestaan!

Atome bestaan uit sub-atomiese partikels en die sub-atomiese partikels bestaan weer uit hierdie klein “donut” vormige super stringe, wat klein pakkies energie is wat teen ’n sekere frekwensie in die rondte tol, of sing teen ’n bepaalde toonhoogte. Niks hiervan is “werklik” as ons kragtens ons gewone dimensies dink nie, want dit bestaan alleenlik as moontlikhede totdat iemand dit op die een of ander manier “waarneem” of “raaksien”. Dit is eers dan, met daardie waarneming, wat hierdie moontlikheid werklik vorm aanneem as ’n partikel of golf.

Hierdie “realisering” van iets onsigbaar, word in die kwantum meganika beskryf as “popping a quiff”.

Kom ons verwoord dit wat ons in ons geestelike lewe beleef in hierdie terme: Wanneer God vir jou iets “wys” of openbaar wat nog nie ’n werklikheid is in ons werklikheid nie, kan die oomblik wat jy dit deur geloof as ’n realiteit aanvaar, daardie moontlikheid werklik deel laat word van jou realiteit. Dan het jy ook iets wat as ’n “God quiff” beskryf kan word, deur geloof ge-“pop”.

Wat jy in geloof dus begin sien, gaan jy kry!

Wat jy in geloof begin sê, gaan jy kry!

2. Lig word stadiger
Die geestelike realm of werklikheid opereer vinniger as die spoed van lig. Die fisiese realm waarin ek en jy gewoonlik opereer word gevorm binne die huidige beperkings na die val van beide Lucifer (sien Luk. 10:18) en die val van die mens in die tuin van Eden (Gen. 3:7).

Ons kan sê dat toe die mens val, het die spoed van lig verminder.
In die begin, toe God hierdie skepping rondom ons deur Sy spreke geskep het as iets wat bestaan in ons terme, het Hy Sy hele bandwydte van heerlikheid in fisiese terme “openbaar”.

Al Sy heerlikheid (alle frekwensies), Sy stem (alle frekwensies in aksie) en dus alle lig, energie en materie het deel geword van wat ons as werklikheid ervaar en ontdek.

Vandag word algemeen aanvaar dat die spoed van lig 186 000 myl per sekonde (of 299,338 km per sekonde) is.

Die fisikus, Barry Setterfield, die wiskundige, Trevor Norman en die Kanadese wiskundige Alan Montgomery het ontdek dat die spoed van lig inderwaarheid aan die afneem is.

Dit beteken dat die spoed van lig tien tot dertig persent vinniger kon wees in die tyd van Christus, tot twee keer vinniger kon wees in die tyd van Salomo en tot vier keer vinniger kon wees in die dae van Abraham.

Chuck Missler spekuleer in hierdie terme verder dat spoed van lig meer as ’n miljoen keer vinniger kon wees hier rondom 3000 v.C.

Dit beïnvloed natuurlik ook ons hele verstaan van tyd en die ouderdom van die skepping. Dit bring mee dat die skepping selfs minder as 10 000 jaar oud kan wees! Dit klink vir my na nog ’n kwantum sprong dié!

Voor die val het God een realiteit geskape uit gravitasie golwe tot Sy eer en as ’n openbaring van Sy heerlikheid. Hierdie menslike realiteit op die oomblik strek vanaf die elektromagnetiese spektrum tot en met wat ons tans as die spoed van lig beskou.

Die interessante punt is egter as die spoed van lig tans stadiger is as toe Lucifer (die draer van lig) gerebelleer het in die hemel en gestraf en uitgegooi is – ek glo ook dat hy dus uitgegooi is en dus nie meer opereer in die frekwensies van God se heerlikheid nie – het hy sy bandwydte verloor en ook sy geestelike bewussyn.

In die tuin van Eden, waar die mens gesondig het, het die mens homself beroof en so ook toegang tot die boonste bandwydte en geestelike bewussyn verloor en het lig se spoed verder afgeneem.

Ander Bybelse gebeure bevestig en suggereer ook dat die kosmos bandwydte verloor het. Die vloed in Noag se tyd is so ’n voorbeeld. Lig se spoed is so verminder dat dit presies die regte frekwensies gehad het om die kleure van die reënboog moontlik te maak (Gen. 9:12-17). By Nimrod se toring van Babel, het die mensdom die vermoë verloor om in die boonste bandwydte frekwensies te kommunikeer (Gen. 11:7).

Jesus self vertel vir Sy dissipels dat hulle hul boonste bandwydte frekwensies weer gaan terugkry. In Joh. 16:13 sê Hy: “Wanneer Hy kom, die Gees van die waarheid, sal Hy julle in die hele waarheid lei. Wat Hy sal sê, sal nie van Homself kom nie: Hy sal net sê wat Hy hoor, en Hy sal die dinge wat gaan kom, aan julle verkondig.”

Om dit verder te parafraseer, sê Jesus dus: “Ek wil vir julle julle toekoms wys. Julle sal My wil en My plan vir julle lewe kan ken, alhoewel julle, op die oomblik, nie toegang het en ook nie die vermoë het om daardie boonste bandwydte en frekwensies te “hoor” nie. Maar wanneer die Gees van die Waarheid kom, sal Hy vir julle die bonatuurlike vermoë gee om weer dinge waar te neem, te hoor en te sien, op daardie boonste bandwydte en frekwensies!

Hier is ’n verdere kwantum sprong vir iemand: As jy ’n visioen, openbaring, begeerte, of selfs kreatiewe idee beleef van êrens vorentoe in jou toekoms, het daardie inligting vinniger as die spoed van lig jou bereik en het God se Gees jou die vermoë gegee om dit te “sien” of te “hoor”.

Dit is dus inligting oor jou toekomstige moontlikhede wat dus as’t ware na jou aangevloei gekom het en wat gewag het vir jou om hulle “raak te sien” of “te hoor” en so daardie dinge wat tot nou toe in jou werklikheid nie bestaan het nie, “waar te maak” en te laat realiseer (soos die Skrif in Engels sê: “to call those things that are not as though they are”.

In die taal van die kwantum meganika dus, vir jou om jou doel en opdrag te verstaan, wag vir jou soos hierdie “God quiff” wat net wag dat jy dit “pop”.

3. Materie is frekwensie wat Jesus verwoord of uit-sê
Wanneer God spreek en al die frekwensies van Sy heerlikheid so aan ons openbaar, begin die kosmos bestaan! Ons sien en beleef dus die vibrerende frekwensies van Jesus se stem in van die kleinste en fynste van vibrerende super-stringe wat die atome veroorsaak van die 103 elemente (op ons Elemente-tafel), al die pad deur alles heen wat die Hubble teleskoop raaksien.

Kol. 1:16-17 sê dit so: “God het deur Hom alles geskep wat in die hemel en op die aarde is: alles wat gesien kan word en alles wat nie gesien kan word nie … Alles is deur Hom en vir Hom geskep.

Voor alles was Hy al daar, en deur Hom bly alles in stand.”

Die frase “Voor alles was Hy daar” beteken dus dat Hy voor en buite wat ek en jy “Tyd” noem, was. Daarom kon Jesus aan Johannes openbaar dat Hy die Alfa (die begin van alles wat ons kan sien en waarneem) is, maar ook die Omega (die einde van alles wat ons kan sien en waarneem) is. Jesus opereer totaal buite ons konsep van tyd in Sy ewigheidsdimensie. Alles is dus deur Hom geskep.

Wanneer ons oor die skepping en die ewigheid dink, beperk ons foutiewe konsepte oor Tyd en oor materie ons geheel en al.

Wees oop daarvoor dat Jesus werklik buite ons Tyd en Kalender staan en besig is om in te kyk. Hy onderhou vandaar alles in hierdie nano-sekonde (een biljoenste van ’n sekonde) en sing die frekwensies waarteen jou liggaam tans vibreer.

As Hy dit nie gedoen het nie, het jy oombliklik verdwyn! Jy dink heeltyd dat jy en jou liggaam hierdie soliede voorwerp is, maar inderwaarheid openbaar die kwantum meganika aan ons dat al jou elektrone, partikels en sub-atomiese strukture waaruit jy bestaan, in werklikheid die een oomblik daar is en die volgende weer “weg is” om maar net weer “daar te wees”.

Daarom kan ons lees hoe Henog, wat in ’n baie intieme verhouding met God gewandel het op aarde, die een oomblik nog “daar” kon wees en die volgende oomblik “weg kon wees” (Gen. 5:24).

As ons in hierdie terme in geloof dink oor jou genesing, of verlossing of daardie wonderwerk waarvoor jy God so vertrou: hoe vêr weg of hoe naby is dit?

Om dieselfde redes kan die Bybel God teken as so naby aan ons dat Hand. 17:27 en 28 dit so teken: “Hy is nie ver van enigeen van ons af nie, want deur Hom lewe ons, beweeg ons en bestaan ons.”

Daarom kan Hy in die volgende nano-sekonde, jou onderhou of die regte frekwensie “sing” wat jy nodig het om te bestaan.

Jy kan ook in hierdie selfde terme dink oor jou genesing of daardie wonderwerk wat jy verwag. Jou genesing of wonderwerk is letterlik “opgesluit” in die volgende nano-sekonde!

Begin “sien” in geloof jou genesing of jou wonderwerk of jou verlossing. Begin sien in geloof daardie toekoms wat God vir jou in gedagte het. Neem daardie kwantum-tree in geloof!

Die oomblik wat ons iets begin verstaan vandat ons “geskep is in Christus”, deur Sy toedoen, of omdat Hy “ons lied” gesing het, sal ons intimiteit en verhouding met Hom verander!

Hierdie lied wat Hy oor ons sing het, was nie iets wat 16 biljoen jare gelede gebeur het en nou stil geword het nie. Hy is steeds besig met jou. Daarom praat 2 Kor. 5:17 van jou as hierdie “skepping waarmee God tans besig is”.

Omdat die spoed van lig besig is om af te neem en omdat ons toegang tot die boonste bandwydte frekwensies terug ontvang het en omdat Hy ons elke nano-sekonde onderhou, is hierdie skepping steeds aan die gebeur! Neem ook hierdie kwantum-sprong nou Sy ewigheid in deur dit te glo!

4. Alle materie het geheue – Jou woorde word dus “opgeneem” en “opgeskrywe”
As wetenskaplike en uitvinder, het ek verskillende geheue-banke en –sisteme ontwikkel. So het ek in die 1970’s ’n laser optiese musiek sisteem ontwikkel wat klank op silweroksied-film kan stoor en wat teruggespeel kan word deur gemoduleerde ligstrale te gebruik.

Daarom was ek verstom toe ek daar in Jos. 24:27 die volgende lees: Hy het vir die hele volk gesê: “Sien julle dié klip? Hy sal die getuie teen ons wees. Hy het alles gehoor wat die Here vir ons gesê het. Hy sal die getuie teen julle wees dat julle nie julle God bedrieg nie.”

Was dit hier die Ou Testament kwantum fisikus wat hier vir ons reeds sê dat materie geheue het? Is dit dieselfde man wat uitgeroep het en gesien het hoe die son stilstaan in die hemele, wat hier vir ons vertel dat die steen “luister”?

Is dit dieselfde persoon wat ’n frekwensie-klank laat voorbring het wat die frekwensie van die materie in die mure van Jerigo hulle atomiese struktuur laat verloor het met skreeue en klanke?

Terwyl ek beide die kwantum teorieë en die Skrif verder bestudeer het, het dinge skielik begin sin maak. Ek het ontdek dat Gerald Feinberg, ’n fisikus by Columbia Universiteit, ’n sekere sub-atomies partikel wat hy in Einstein se somme gevind het, met die Griekse woord, tachis (wat vinnig beteken), benoem het. Hy het hiermee ’n super-lig partikel ’n tagis of tagon genoem, want hierdie partikel het vinniger as lig beweeg!

Natuurlik was nie al die ander fisici hieroor baie opgewonde saam met hom nie. Want as bewys kan word dat die tagis/tagon werklik bestaan en daar werklik iets is wat vinniger as lig beweeg, sal wetenskaplikes moet verduidelik hoe iets kan verskyn voor die rede waarom dit moet verskyn.

Wat beteken, dat as ’n wetenskaplike toets opgestel word om hierdie vinniger-as-lig tagis/tagon te soek en die rekenaar se tyd word op 12h00 gestel om te begin aftel, gaan dit dalk die effek voor die gebeure aantoon as 11h59 of self vroeër!

Maar die uitdaging was dat daar nie rekenaars was wat agteruit kon tel nie.

Maar wag, twee-derdes van jou Bybel het begin bestaan voor die werklike gebeure waarvan dit vertel/profeteer het! Alle profesieë is die gevolg van gebeure/woorde/klanke voor die werklike gebeure. Alle kreatiwiteit kom tot stand voor die werklike fisiese realiteit!

Wat anders is ’n visioen? Wat anders is ’n woord van kennis? Dit is om te sien of te weet of kennis te kry oor dinge voor jy dit in die werklike realiteit gesien of ervaar het. Daar is geen ander bron vir kreatiwiteit as die Heilige Gees nie. Alle waarhede kom na die mens deur die enigste bron van waarheid wat ons het en dit is die Heilige Gees.

Die oomblik wat jy jou toekoms op die manier sien, kry jy inderwaarheid inligting vinniger as die spoed van lig deur ’n stroom super-lig partikels. Die grens van die spoed van lig word hier oorbrug vanuit die bo-lig-realm na die hoër bandwydte van die super-lig-realm deur die Heilige Gees se werk.

Iets soos Gerald Feinberg se tagis/tagon is teenwoordig in alle materie. Dit is net bo, of vinniger as die spoed van lig. Ons weet dit is daar omdat ons die resultate vind in dinge soos profesie, of in die feit van woorde van kennis, of selfs in ons Bybel self.

Daar is genoeg bewyse dat die potensiaal en moontlikhede van toekomstige beloftes of informasie na ons vloei; hierdie super-lig tagis/tagon-tipe konneksies bestaan.

Hierdie vinniger-as-lig partikels in alle materie ontvang en onthou of stoor fotons wat skyn op materie soos in die foto-elektriese voorbeeld wat ek genoem het. Gemoduleerde fotons gaan in alle materie in, bly in die vortex van hierdie super-lig-vinniger-as-lig-partikels en raak ontslae van die elektrone. Hierdie fotoëlektriese effek is presies hoe my gemoduleerde lig-musikale instrumente gewerk het in 1970. En dit is presies ook hoe CD en DVD-spelers vandag nog werk.

Vandag is dit ook nie moeilik om te verstaan en te glo dat materie geheue kan hê nie, want die meeste van ons besit hierdie klein geheue-stokkies of geheue-kaarte wat ons gebruik om inligting te stoor van ons kameras en rekenaars. Informasie wat dus vloei in materie en wat weer daarvandaan terug-herroep kan word, is in algemene gebruik vandag.

Fotons van alle lig-bronne reflekteer terug van jou liggaam en ander materie. Hierdie inligting word deur fotons in alle materie, soos in mure, jou ring en jou horlosie ingedra.

Hierdie informasie – selfs wat ons sê en dink – is gemoduleer of beweeg as gevolg van die ineen-verweefdheid van alle atomiese strukture. Die gemoduleerde fotons gaan in en elektrone kom uit. Dit is waarom Josua gesê het dat die klip gehoor het.

Elke woord, aksie en daad wat in die vlees gedoen word, word opgeneem in die rekordboeke. Dit is alles vasgevang in materie en sal eendag teruggespeel kan word. Dit is ook hoe kwaad en vloeke in plekke en dinge vasgevang kan word.

Alhoewel dit alles waar is, kan jou gebed in die Naam van Jesus die effek van die bloed van Christus, wat ewig en alle tyd oorbrug, alle kwaad, sonde, onthou van sonde in die verlede, vir altyd uit materie uitwis. O, watter kwantum-sprong is dit nie om te maak nie! Jy kan iets bely en uitsê en so alle vloeke en kwaad in Jesus se Naam uitwis!

Het jy gehandel met jou verlede in die lig hiervan?

Het jy alle vloeke gehanteer in Jesus se Naam?

Het jy die dinge wat God jou gegee het , geseën en gesalf? Het jy jou huis, kantoor, motor, besittings, geld, rekenaar en foon gesalf en geseën in Jesus se Naam?

Iemand staan gereed om ’n kwantum-sprong te maak!

5. Om jou toekoms te sien soos God dit sien, is ’n kwantum-sprong in geloof
Of hoe sê hulle in die kwantum meganika: Dit is “popping a quiff!”

Heb. 11:1 sê geloof het “substansie”. Dit is onsigbare “substansie” vanwaar jou fisiese wêreld deur Jesus Christus geskep is en geskep word. Annette Capps sê: God gebruik geloof-substansie en woord-energie om die wêreld te skep. Hy het gespreek en die vibrasie (klank) van Sy woorde het substansie losgelaat wat sterre en planete geword het.

“Popping a quiff?”

God se toekomstige potensiaal en al die beloofde moontlikhede vloei konstant deur die Heilige Gees in jou. Geraas in ons beperk ons vermoëns om Sy stem te hoor en om Sy toekoms vir ons “raak te sien”.

Geraas in ons innerlike mens is nie altyd sondes nie. My geraas kan ook juis my gawe wees, of my vermoë en selfs die spesiale manier hoe ek aanmekaargesit is en bedraad is.

Ek kan so besig raak met al hierdie dinge (en so hierbinne “raas”) dat ek glad nie in pas is met God se stem en visie vir my lewe nie.
Maar as ek stil word, kan ek hoor en sien wat God se toekoms vir my realiteit is. Ps. 46:10 sê: “Bedaar en erken dat Ek God is, hoog bo die nasies, hoog bo die aarde.”

My toekoms kom van God se moontlikhede en potensiaal. As ek God se plan en visie “raaksien” in geloof, sê die taal van die kwantum meganika, “I pop God’s quiffs” en dan word dit my realiteit. Wat ’n merkwaardige kwantum-sprong is dit nie!

6. Skep beskermde plekke – Is jou huis beskerm?
Wanneer ons verstaan dat materie “geheue” het en dat elke goeie of slegte daad, woord of gedagte êrens “neergeskryf” en “gedokumenteer” is, is dit ons verantwoordelikheid om van hierdie kwaad te verwyder, skoon te maak en vry te stel. Ek praat hier ook van daardie kwade dinge wat in jou vasgelê is in jou gene. En wat van al daardie kwaad wat ander mense oor jou gespreek het!

Of daardie voorwerpe van kwaad wat in soveel huise en plekke rondstaan!

Kan jy jou indink hoeveel kwaad is êrens “neergeskryf” in publieke plekke, howe, tronke, skole, ens.!

In die boek, Eksodus 12 lees ons van die Pasga en ’n verhaal van “beskermde plekke”. Die bloed van die Pasga lam is nie op die eersgeborenes gesmeer nie. Dit is gesmeer aan die deurkosyne.

Salf jou huis, jou kantoor, jou motor en selfs publieke plekke in die Naam van Jesus.

Die Pasga was ’n gebeure waarin die kinders van God vooruit gekyk het na die Messias en Sy bloed wat verlossing en beskerming gaan bewerk.

Deur jou plekke en besittings te salf met olie in die Naam van Jesus, beskerm jy dit en konnekteer jy dit aan die Bloed van jou Verlosser wat ewige beskerming en verlossing bewerk het. Wat ’n kwantum-sprong is dit nie!

“Elsewhen”-lering – Waar gister heen is en môre vandaan kom
“Elsewhen” is die titel van die boek van David van Koevering.

Wat ’n interessante woord is dit nie! “Elsewhere” beteken daar oorkant, of ’n plek elders. “Elsewhen” dui dan heen na iets wat elders, buite ons begrip van tyd en iets wat wel binne God se super-bandwydte en plan val.

Dit is ’n woord wat dinge losmaak van hierdie werklikheid waarin ons gewoonlik lewe en opereer en dit verbind aan idees, visies en inhoud wat direk van God af kom as ons Verlosser, Beplanner en Skepper.

“Elsewhen” is daardie belewenis van ’n wete oor iets wat jy weet nie uit jou “normale self” kom nie. Dit kom van God af en is in jou “bewerk” deur die Heilige Gees.

Jy het begin verstaan dat daar ’n nie-fisiese realiteit/dimensie is waaruit hierdie skepping en alles rondom ons vandaan vloei.

Jesus Christus self is die Een wat “veroorsaak het” dat jou liggaam, jou gees en alles wat jy is in hierdie gewoon aardse dimensie “in geflits het”.

Daar is ’n super bandwydte en “super” kennis op daardie vlak, deur die werking van God se Gees, van waar alles in hierdie lewe en hulle bedoeling en jou lewensdoel as frekwensies deur Christus gespreek word in hierdie nano-sekonde. Soos die Skrif sê: Hy lei jou deur Sy stem.

Materie het geheue en jy kan alles verander wat “neergeskryf is” deur “dit raak te sien”, deur die deklarasies wat jy maak, of deur die vloeke en kwaad wat jy verwyder en wegvee in die Naam van Jesus. So kan jy ook beskermde plekke skep deur salwing met olie en deur seëninge in geloof uit te spreek.

Wanneer gaan jy daarmee begin? Watter kwantum-sprong gebeur daar hier in jou gees in geloof?

Jy verstaan immers nou beter hoe om dit wat in God se hart is vir jou te “quiff” en om Sy planne en visies vir jou lewe jou wêreld te laat verander.

David van Koevering is die President en Stigter van Elsewhen Navorsing, ’n nie-winsgewende korporasie wat fokus daarop om met wetenskaplike inligting dit wat die Bybel sê te verduidelik en te verifieer. Hy is skrywer, lektor, motiveringspreker en uitvinder. As Geesgevulde wetenskaplike, ingenieur en uitvinder, het hy die gawe van insig en waarneming om dit wat hy sien te definieer en te verduidelik en om dinge wat “nie bestaan nie” in geloof deel te maak van ons wêreld. Sy webblad is http://www.elsewhen.com